Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Webbseminarier

Nytt material adderas kontinuerligt.


Webbseminarium – Hjärtsvikt i primärvården

Detta är en inspelning av ett webbseminarium som genomfördes den 8 december 2022. Mötet fokuserar på uppdaterade behandlingsriktlinjer för patienter med hjärtsvikt och vad som skiljer i behandling av nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF) och bevarad ejektionsfraktion (HFpEF). Mötet tar upp ämnet genom kliniska situationer med två olika patientfall.

Filmens längd är 53 minuter.

Presentatörer:

 • Anna Norhammar, professor i kardiologi Karolinska Institutet, specialistläkare i kardiologi och klinisk fysiologi S:t Görans sjukhus, Stockholm
 • Fredrik von Wowern, överläkare, specialist i internmedicin, Skånes universitetssjukhus

 

Mötet genomförs med ekonomiskt stöd av Boehringer Ingelheim AB.

 


FOKUS PÅ TYP 2 – från prediabetes till livets slutskede.

Här kan du ta del av seminariet om prediabetes. Del 1 av 4.

Som läkare på vårdcentral möter du patienter som är på olika ställen i ett diabetesförlopp. Genom att man utgår från vilket diabetesstadium en patient befinner sig är det ofta lättare att göra en riskbedömning, ta beslut om läkemedelsbehandling och livsstilsinterventioner.

Medverkande:

 • Viveca Gyberg, specialist i allmänmedicin, disputerad inom prevention av diabetes och kardiovaskulär sjukdom, Surbrunns vårdcentral, Stockholm
 • Anna Norhammar, kardiolog, professor Karolinska Institutet, Stockholm
 • Gregor Guron, nefrolog, professor Sahgrenska universitetssjukhuset Göteborg
 • Magnus Löndahl, endokrinolog, docent Skånes universitetssjukhus Lund

Mötet genomförs med ekonomiskt stöd av Boehringer Ingelheim AB.

 


FOKUS PÅ TYP 2 – från prediabetes till livets slutskede.

Här kan du ta del av seminariet om nydiagnostiserad diabetes. Del 2 av 4.

Som läkare på vårdcentral möter du patienter som är på olika ställen i ett diabetesförlopp. Genom att man utgår från vilket diabetesstadium en patient befinner sig är det ofta lättare att göra en riskbedömning, ta beslut om läkemedelsbehandling och livsstilsinterventioner.

Medverkande:

 • Viveca Gyberg, specialist i allmänmedicin, disputerad inom prevention av diabetes och kardiovaskulär sjukdom, Surbrunns vårdcentral, Stockholm
 • Anna Norhammar, kardiolog, professor Karolinska Institutet, Stockholm
 • Gregor Guron, nefrolog, professor Sahgrenska universitetssjukhuset Göteborg
 • Magnus Löndahl, endokrinolog, docent Skånes universitetssjukhus Lund

Mötet genomförs med ekonomiskt stöd av Boehringer Ingelheim AB.

 


FOKUS PÅ TYP 2 – från prediabetes till livets slutskede.

Här kan du ta del av seminariet om organkomplikationer. Del 3 av 4.

Som läkare på vårdcentral möter du patienter som är på olika ställen i ett diabetesförlopp. Genom att man utgår från vilket diabetesstadium en patient befinner sig är det ofta lättare att göra en riskbedömning, ta beslut om läkemedelsbehandling och livsstilsinterventioner.

Medverkande:

 • Viveca Gyberg, specialist i allmänmedicin, disputerad inom prevention av diabetes och kardiovaskulär sjukdom, Surbrunns vårdcentral, Stockholm
 • Anna Norhammar, kardiolog, professor Karolinska Institutet, Stockholm
 • Gregor Guron, nefrolog, professor Sahgrenska universitetssjukhuset Göteborg
 • Magnus Löndahl, endokrinolog, docent Skånes universitetssjukhus Lund

Mötet genomförs med ekonomiskt stöd av Boehringer Ingelheim AB.

 


FOKUS PÅ TYP 2 – från prediabetes till livets slutskede.

Här kan du ta del av seminariet om diabetes i livets slutskede. Del 4 av 4.

Som läkare på vårdcentral möter du patienter som är på olika ställen i ett diabetesförlopp. Genom att man utgår från vilket diabetesstadium en patient befinner sig är det ofta lättare att göra en riskbedömning, ta beslut om läkemedelsbehandling och livsstilsinterventioner.

Medverkande:

 • Viveca Gyberg, specialist i allmänmedicin, disputerad inom prevention av diabetes och kardiovaskulär sjukdom, Surbrunns vårdcentral, Stockholm
 • Anna Norhammar, kardiolog, professor Karolinska Institutet, Stockholm
 • Gregor Guron, nefrolog, professor Sahgrenska universitetssjukhuset Göteborg
 • Magnus Löndahl, endokrinolog, docent Skånes universitetssjukhus Lund

Mötet genomförs med ekonomiskt stöd av Boehringer Ingelheim AB.

 


BEHANDLING AV ITP-PATIENTER OCH UPPDATERING KRING RIKTLINJER

Välkommen till ett interaktivt möte som belyser kliniska utmaningar. Mötet tar upp nyheter i de internationella riktlinjerna och sätter det i en svensk kontext.

Medverkande:

 • Waleed Ghanima, docent, Hematologiska kliniken, Rikshospitalet, Oslo
 • Hans Wadenvik, docent, Sektionen för hematologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mötet sponsrades av Amgen AB


 

PSORIASIS

Systemisk psoriasisbehandling för särskilda patientgrupper.
Fokus på nya behandlingsalternativ.

Psoriasis hos barn och ungdomar
Föreläsare: Josefin Lysell, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Psoriasis hos multisjuka och hos äldre
Föreläsare: Tore Särnhult, Hallandskustens hudmottagning, Kungsbacka

Mötet sponsrades av Amgen AB


Prenumerera på våra nyhetsbrev