Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Webbseminarier

Sidan är under uppbyggnad och fler seminarier adderas efter hand.


PSORIASIS

Systemisk psoriasisbehandling för särskilda patientgrupper.
Fokus på nya behandlingsalternativ.

Psoriasis hos barn och ungdomar
Föreläsare: Josefin Lysell, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Psoriasis hos multisjuka och hos äldre
Föreläsare: Tore Särnhult, Hallandskustens hudmottagning, Kungsbacka

Mötet sponsrades av Amgen AB


Prenumerera på våra nyhetsbrev