Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Akalasi

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro.

Beskrivning av olika kirurgiska behandlingar vid akalasi. Informationsfilm avsedd för patienter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev