Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Videoarkivet

Nedan finns direktlänkar till videosekvenser på externa webbplatser.
För att kunna se filmerna kan videospelare behöva laddas ned till din dator om sådan ej är installerad.

Laparotomi

Arteriotomi och rafi

Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset i Linköping.

Arteriotomi och rafi. Överläkare Stefan Redéen är BKT (Basal Kirurgisk Teknik) Sveriges ordförande och ansvarig för BKT-filmerna ihop med nationella BKT-gruppen.

Spela upp

Bouverets syndrom (ovanlig form av gallstensileus)

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro.

Filmen visar en mycket ovanlig form av gallstensileus, Bouverets syndrom. Överläkare Gunnar Wickbom skrev om tillståndet i läkartidningen 1993. Vid detta tillstånd så utvecklas en fistel mellan gallblåsan och bulben. Gallstenen som ofta är så stor att den inte passerar ner i duodenum lägger sig som en plugg och leder till en ventrikelretention.

Spela upp

Bukväggsincision och sutur

Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset i Linköping.

Bukväggsincision och sutur. Överläkare Stefan Redéen är BKT (Basal Kirurgisk Teknik) Sveriges ordförande och ansvarig för BKT-filmerna ihop med nationella BKT-gruppen.

Spela upp

Dissektion av mesokörtel

Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset i Linköping.

Dissektion av mesokörtel. Överläkare Stefan Redéen är BKT (Basal Kirurgisk Teknik) Sveriges ordförande och ansvarig för BKT-filmerna ihop med nationella BKT-gruppen.

Spela upp

Gallstensileus

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro.

Fall med en patient som öppet opereras för gallstensileus.

Spela upp

GI blödning från jejunal divertikel

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro.

Fall med ockult gastro intestinal blödning.

Spela upp

Handtvätt och sterilpåklädning

Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset i Linköping.

Intruktion om handtvätt och sterilpåklädning. Överläkare Stefan Redéen är BKT (Basal Kirurgisk Teknik) Sveriges ordförande och ansvarig för BKT-filmerna ihop med nationella BKT-gruppen.

Spela upp

Introduktion – öppen kirurgi

Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset i Linköping.

Introduktion till öppen kirurgi från BKT. Överläkare Stefan Redéen är BKT (Basal Kirurgisk Teknik) Sveriges ordförande och ansvarig för BKT-filmerna ihop med nationella BKT-gruppen.

Spela upp

Knytteknik

Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset i Linköping.

Grundläggande knytteknik. Överläkare Stefan Redéen är BKT (Basal Kirurgisk Teknik) Sveriges ordförande och ansvarig för BKT-filmerna ihop med nationella BKT-gruppen.

Spela upp

LGBP

Video från SIKT, Svensk Innovativ Kirurgisk Förening.

Spela upp

Loopileostomi

Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap / Umeå universitet.

Anläggande av loopileostomi.

Spela upp

Operationsinstrument

Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset i Linköping.

Hantering av operationsinstrument. Överläkare Stefan Redéen är BKT (Basal Kirurgisk Teknik) Sveriges ordförande och ansvarig för BKT-filmerna ihop med nationella BKT-gruppen.

Spela upp

Perforerat duodenalulcus

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro.

Explorativ laparatomi på patient med perforerat duodenalulcus. Rafi. Gastrostomi.

Spela upp

Pylorotomi, pylorusstenos

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro.

Pylorotomi vid kongenital pylorusstenos.

Spela upp

Sigmoideumvolvolus

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro.

Mycket stor dilatation av sigmoideum vid volvolus.

Spela upp

Slitsileus med tarmgangrän

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro.

Filmen visar en sent diagnosticerad slitsileus med tarmgangrän hos en patient som genomgått en laporaskopisk gastrisk bypass operation (LGBP).

Spela upp

Splenektomi, öppen

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro.

Öppen splenektomi hos en patient med blodsjukdom och stor mjälte.

Spela upp

Subkutan venport

Överläkare Lars-Göran Larsson, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset Örebro.

Inläggning av subkutan venport med öppen teknik.

Spela upp

Suturteknik.

Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset i Linköping.

En video om suturteknik. Överläkare Stefan Redéen är BKT (Basal Kirurgisk Teknik) Sveriges ordförande och ansvarig för BKT-filmerna ihop med nationella BKT-gruppen.

Spela upp

Syntetpatch

Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset i Linköping.

Syntetpatch – så gör man. Överläkare Stefan Redéen är BKT (Basal Kirurgisk Teknik) Sveriges ordförande och ansvarig för BKT-filmerna ihop med nationella BKT-gruppen.

Spela upp

Tarmanastomos ända till ända

Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset i Linköping.

Tarmanastomos ända till ända. Överläkare Stefan Redéen är BKT (Basal Kirurgisk Teknik) Sveriges ordförande och ansvarig för BKT-filmerna ihop med nationella BKT-gruppen.

Spela upp

Tarmanastomos sida till sida

Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken / Universitetssjukhuset i Linköping.

Tarmanastomos sida till sida. Överläkare Stefan Redéen är BKT (Basal Kirurgisk Teknik) Sveriges ordförande och ansvarig för BKT-filmerna ihop med nationella BKT-gruppen.

Spela upp

Prenumerera på våra nyhetsbrev