Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Våra patientfallsutbildningar är ett samarbete mellan Internetmedicin och Meductus.

Till utbildningarna >

Är du intresserad av att producera en egen utbildning? Kontakta oss:

Eva Gymnander, eva.gymnander@internetmedicin.se, 073-578 65 44
Anita Thunell, anita.thunell@internetmedicin.se 070-662 64 46


Varför göra en patientfallsutbildning?

 • Öka exponeringen och engagemanget inom ett indikationsområde
 • Fokus på diagnostisering/diagnosmetod/hitta patienterna
 • Fokus på initiering av behandling
 • Fokus på behandlingsalternativ två – när 1:a behandling inte fungerar
  Ex. fokus på utvärderingsmetod/dosering/effekt/biverkningar
 • Integrera ny vetenskaplig data eller riktlinjer i klinisk praxis

 

Varför göra det via Internetmedicin?

 • Största webbplatsen för läkare och annan sjukvårdspersonal – här når du 96 % av Sveriges läkare
 • Högst trovärdighet
 • 20 års erfarenhet av interaktiva medicinska utbildningar
 • Patientfall ger ny kunskap som kan omsättas i praktiken omedelbart
 • Verktyg för att belysa specifika problemställningar och skapa engagemang hos läkare
 • Ökad kunskap om hur läkare tänker och agerar i olika valsituationer

 

Vad ingår i en patientfallsutbildning?

 • Ett kliniskt relevant patientfall med max fem frågeställningar
 • Två faktaresurser – bilder med t.ex. studieresultat eller riktlinje
 • Avslutande sammanfattning av expert
 • Redovisning av svar – påbörjade, avslutade, fördelning av svarsalternativ i %
 • Ensamrätt inom indikation i sex (6) månader
 • Garanterat antal svar minst 300 st

Prenumerera på våra nyhetsbrev