Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Urval och sortering av sökresultat

För att enklare hitta rätt kod, är det möjligt att styrva urvalet och sorteringen av sökresultat.

Klicka på ”Alternativ” precis ovanför sökrutan för att komma åt valmöjligheterna.

Urvalet kan begränsas till antingen diagnoser eller åtgärder.

Resultaten kan sorteras på tre olika sätt: 1) I alfabetisk kodordning. 2) Alfabetiskt efter kodtext (”bokstavsordning”). 3) Efter användning (”frekvens”). Det sistnämnda bygger på Socialstyrelsens statistik om diagnoser satta vid utskrivning från slutenvården, och är alltså inte tillgängligt i primärvårdsversionen.

Vill du att sorteringsverktygen alltid skall visas? Du kan i så fall ange detta under menyn ”Alternativ”; kryssa i ”visa urval”.

Följd av koder

Det är också möjligt att visa alla koder inom ett intervall. Detta anges med startkoden, ett bindestreck och slutkoden (t.ex. F30-F31).

Prenumerera på våra nyhetsbrev