Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Allmänt
Klicka på
patienten
Könsorgan

 • Rubrik
  Författare

 • Abort
 • Professor, överläkare Kristina Gemzell-Danielsson, Inst för kvinnor och barns hälsa/Karolinska Institutet
  Docent, överläkare Helena Kopp Kallner, Kvinnokliniken/Danderyds Sjukhus

 • Akut skrotum
 • Specialistläkare Johan Rubenson, Urologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet

 • Akuta gynekologiska buksmärtor
 • Specialistläkare Emilia Alfonzo, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Ann-Charlotte Wassén, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Amenorré
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Antikonception
 • Överläkare Helena Hognert, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Emilia Alfonzo, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bakteriell vaginos
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Balanit/balanopostit – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Benign prostatahyperplasi, BPH
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Candidavaginit
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Cervixcancer
 • Överläkare Gabriel Lindahl, Gynonkologiska sektionen, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Docent, överläkare Christer Borgfeldt, KK/Lund SUS

 • Endometrios
 • Professor, överläkare Matts Olovsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Endometrios, fysioterapeutisk behandling
 • Leg fysioterapeut Cecilia Thulin, VO Kvinnosjukvård/SUS, Malmö

 • Erektil dysfunktion
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Extrauterin graviditet
 • Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Fimosis hos barn och ungdomar – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Gonorré, genital
 • Överläkare Tomas Richtnér, Hudkliniken/Södersjukhuset

 • Herpes simplexvirus typ 1
 • Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Herpes simplexvirus typ 2
 • Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hotande förtidsbörd/prematurbörd/för tidig födsel
 • Med dr, överläkare Ingela Hulthén Varli, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Bitr. överläkare Charlotte Lindblad Wollmann, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Med dr, specialistläkare Anna Sandström, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • HPV – Vaccination av ungdomar
 • Barnhälsovårdsöverläkare Sven Arne Silfverdal, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
  Mödrahälsovårdsöverläkare Pia Collberg, Föräldra-barnhälsan/Region Jämtland Härjedalen
  Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Hydrocele, spermatocele & varikocele
 • Professor Magnus Fall, Avd för Urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Med dr, ST-läkare Josefine Rössberger, Mölnlycke VC/

 • Hypospadi
 • Adj professor, överläkare i plastikkirurgi Henry Svensson, Plastikkirurgiska kliniken/SUS Malmö
  Docent, överläkare i plastikkirurgi Emma Hansson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/Verksamhet Plastikkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hysterektomi
 • Överläkare Celine Lönnerfors, Kvinnokliniken/Skånes universitetssjukhus

 • Infertilitet, manlig
 • Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Infertilitet, utredning
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • Inkontinens, kvinnlig
 • Med dr, överläkare Maria Andrada Hamer, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Klamydia, genital
 • Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 • Klimakteriella besvär
 • Professor emeritus, överläkare Mats Hammar, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Kondylom
 • Överläkare Arne Wikström, Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Kvinnlig könsstympning
 • Med dr, överläkare Johannes Leidinger, Kvinnokliniken/Södersjukhuset Stockholm & Mälarsjukhuset Eskilstuna
  Specialistläkare gynekologi och obstetrik Bita Eshraghi, Kvinnokliniken/Södersjukhuset, Stockholm

 • Könskorrigerande kirurgi
 • Specialistläkare i plastikkirurgi o allmän kirurgi Laura Pompermaier, Nationellt Centrum för Könsdysforisk Vård och Hälsa/Universitetssjukhuset, Linköping
  Docent, överläkare Johan Thorfinn, Nationellt Centrum för Könsdysforisk Vård och Hälsa/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Lichen sclerosus
 • Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 • Lymfogranuloma venereum (LGV)
 • Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Mesoteliom
 • Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus

 • Missfall (upprepade), utredning
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • Mola hydatidosa och andra trofoblastsjukdomar
 • Med dr, överläkare Ulrika Joneborg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Mycoplasma genitalium, infektion
 • Med dr, överläkare Eva Björnelius, Hudkliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Myom
 • Överläkare Anneli Jördens, Kvinnokliniken /Södersjukhuset

 • Nedre urinvägssymtom, LUTS
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Ovarialcancer
 • Professor, överläkare Elisabeth Åvall Lundqvist, IKE/Onkologen/Linköpings Universitet

 • Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • Patologiska graviditeter efter IVF eller AIH
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • PCOS – Polycystiskt ovarialsyndrom
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Peniscancer
 • Med dr, överläkare Peter Kirrander, Urologiska kliniken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Peyronies sjukdom (peniskrökning)
 • Specialistläkare i urologi Mats Hedlund, /Uro Clinic, Sophiahemmet, Stockholm

 • Postpartumblödning (Blödning i samband med förlossning)
 • Med dr, överläkare Ingela Hulthén Varli, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Bitr. överläkare Charlotte Lindblad Wollmann, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Med dr, specialistläkare Anna Sandström, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Prematur ejakulation
 • Med dr Urban Ekström, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Docent Kerstin Fugl-Meyer, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Prostatacancer
 • Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 • Prostataspecifikt antigen (PSA)
 • Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 • Prostatit
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Rikliga menstruationsblödningar
 • Överläkare Anneli Jördens, Kvinnokliniken /Södersjukhuset

 • Stimulering inför IVF, ICSI
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • Syfilis
 • Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Testikelcancer
 • Docent, överläkare Gabriella Cohn Cedermark, Enheten för urologisk onkologi/Tema Bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset

 • Testikelretention (retentio testis)
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Testosteronbrist (hypogonadism) hos män
 • Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Transsexualism, könsdysfori
 • Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Med dr Katarina Öberg, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
  Överläkare, specialist i psykiatri Cecilia Dhejne, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset

 • Ulcus molle (mjuk schanker)
 • Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Urinvägsinfektion, barn
 • Med dr Martin Wennerström, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Göteborg

 • Urinvägsinfektion, kvinnor
 • Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

 • Urinvägsinfektion, män
 • Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

 • Urogenitala besvär efter menopaus (östrogenbrist, vulvovaginal atrofi)
 • Professor emeritus, överläkare Mats Hammar, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Vulvacancer
 • Med dr, överläkare Kristina Hellman, /

 • Ytlig dyspareuni hos kvinnor, fysioterapeutisk behandling (ytliga samlagssmärtor)
 • Leg Fysioterapeut och sexolog Sofia Rydhög, Hälsomedicinskt center i Lomma/Barnmorskegruppen Öresund, Malmö/

Visar översikter (65)

Prenumerera på våra nyhetsbrev