Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Könsorgan

 • Rubrik
  Författare

 • Abort
 • Professor, överläkare Kristina Gemzell-Danielsson, Inst för kvinnor och barns hälsa/Karolinska Institutet
  Docent, överläkare Helena Kopp Kallner, Kvinnokliniken/Danderyds Sjukhus

 • Akut skrotum
 • Specialistläkare Johan Rubenson, Urologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet

 • Akuta gynekologiska buksmärtor
 • Överläkare Emilia Alfonzo, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Ann-Charlotte Wassén, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Amenorré
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Antikonception
 • Överläkare Helena Hognert, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare Emilia Alfonzo, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bakteriell vaginos
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Balanit/balanopostit – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Benign prostatahyperplasi, BPH
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Candidavaginit
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Cervixcancer
 • Överläkare Gabriel Lindahl, Gynonkologiska sektionen, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Docent, överläkare Christer Borgfeldt, KK/Lund SUS

 • Endometriecancer
 • Docent, överläkare Karin Glimskär Stålberg, Kvinnokliniken/Akademiska Sjukhuset

 • Endometrios
 • Professor, överläkare Matts Olovsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Endometrios, fysioterapeutisk behandling
 • Leg fysioterapeut Cecilia Thulin, VO Kvinnosjukvård/SUS, Malmö

 • Erektil dysfunktion
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Extrauterin graviditet
 • Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Fimosis hos barn och ungdomar – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Gonorré, genital
 • Överläkare Tomas Richtnér, /

 • Herpes simplexvirus typ 1
 • Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Herpes simplexvirus typ 2
 • Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hotande förtidsbörd/prematurbörd/för tidig födsel
 • Med dr, överläkare Ingela Hulthén Varli, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Med dr, Bitr. överläkare Charlotte Lindblad Wollmann, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Med dr, bitr. överläkare Anna Sandström, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • HPV – Vaccination av ungdomar
 • Barnhälsovårdsöverläkare Sven Arne Silfverdal, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
  Mödrahälsovårdsöverläkare Pia Collberg, Föräldra-barnhälsan/Region Jämtland Härjedalen
  Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Hydrocele, spermatocele & varikocele
 • Specialistläkare i urologi Mats Hedlund, /Capio Specialistcenter Urologi

 • Hypospadi
 • Adj professor, överläkare i plastikkirurgi Henry Svensson, Plastikkirurgiska kliniken/SUS Malmö
  Professor, överläkare i plastikkirurgi Emma Hansson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/Verksamhet Plastikkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hysterektomi
 • Överläkare Celine Lönnerfors, Kvinnokliniken/Skånes universitetssjukhus

 • Infertilitet, manlig
 • Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Infertilitet, utredning
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • Inkontinens, kvinnlig
 • Med dr, överläkare Maria Andrada Hamer, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Klamydia, genital
 • Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 • Klimakteriella besvär
 • Professor emeritus, överläkare Mats Hammar, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Kondylom
 • Docent Arne Wikström, Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Kvinnlig könsstympning
 • Med dr, överläkare Johannes Leidinger, Kvinnokliniken/Södersjukhuset Stockholm & Mälarsjukhuset Eskilstuna
  Specialistläkare gynekologi och obstetrik Bita Eshraghi, Kvinnokliniken/Södersjukhuset, Stockholm

 • Könskorrigerande kirurgi
 • Specialistläkare i plastikkirurgi o allmän kirurgi Laura Pompermaier, Nationellt Centrum för Könsdysforisk Vård och Hälsa/Universitetssjukhuset, Linköping
  Docent, överläkare i plastikkirurgi Johan Thorfinn, Plastikguiden.net/Linköping

 • Lichen sclerosus
 • Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 • Lymfogranuloma venereum (LGV)
 • Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Mesoteliom
 • Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus

 • Missfall (upprepade), utredning
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • Mola hydatidosa och andra trofoblastsjukdomar
 • Med dr, överläkare Ulrika Joneborg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Mycoplasma genitalium, infektion
 • Med dr, överläkare Eva Björnelius, Hudkliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Myom
 • Överläkare Anneli Jördens, Gynekologmottagningen/Lasarettet i Enköping

 • Nedre urinvägssymtom, LUTS
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Ovarialcancer
 • Professor, överläkare Elisabeth Åvall Lundqvist, IKE/Onkologen/Linköpings Universitet

 • Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • Patologiska graviditeter efter IVF eller AIH
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • PCOS – Polycystiskt ovarialsyndrom
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Peniscancer
 • Med dr, överläkare Peter Kirrander, Urologiska kliniken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Peyronies sjukdom (peniskrökning)
 • Specialistläkare i urologi Mats Hedlund, /Capio Specialistcenter Urologi

 • Postpartumblödning (Blödning i samband med förlossning)
 • Med dr, överläkare Ingela Hulthén Varli, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Med dr, Bitr. överläkare Charlotte Lindblad Wollmann, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Med dr, bitr. överläkare Anna Sandström, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Prematur ejakulation
 • Med dr Urban Ekström, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Docent Kerstin Fugl-Meyer, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Prostatacancer
 • Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 • Prostataspecifikt antigen (PSA)
 • Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 • Prostatit
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Rikliga menstruationsblödningar
 • Överläkare Anneli Jördens, Gynekologmottagningen/Lasarettet i Enköping

 • Stimulering inför IVF, ICSI
 • Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF

 • Syfilis
 • Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Testikelcancer
 • Docent, överläkare Gabriella Cohn Cedermark, Enheten för urologisk onkologi/Tema Bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset

 • Testikelretention (retentio testis)
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Testosteronbrist (hypogonadism) hos män
 • Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Transsexualism, könsdysfori
 • Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Med dr Katarina Öberg, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
  Överläkare, specialist i psykiatri Cecilia Dhejne, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset

 • Ulcus molle (mjuk schanker)
 • Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Urinvägsinfektion, barn
 • Med dr Martin Wennerström, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Göteborg

 • Urinvägsinfektion, kvinnor
 • Torsten Sandberg, Docent i infektionssjukdomar/Göteborgs universitet

 • Urinvägsinfektion, män
 • Torsten Sandberg, Docent i infektionssjukdomar/Göteborgs universitet

 • Urogenitala besvär efter menopaus (östrogenbrist, vulvovaginal atrofi)
 • Professor emeritus, överläkare Mats Hammar, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Uterussarkom
 • Docent, överläkare Karin Glimskär Stålberg, Kvinnokliniken/Akademiska Sjukhuset

 • Vulvacancer
 • Med dr, överläkare Kristina Hellman, Kliniken för Gynekologisk Cancer, ME Bäckencancer/ Tema cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Ytlig dyspareuni hos kvinnor, fysioterapeutisk behandling (ytliga samlagssmärtor)
 • Leg Fysioterapeut och sexolog, KBT-terapeut steg 1 Sofia Rydhög, Hälsomedicinskt center i Lomma/Barnmorskegruppen Öresund, Malmö/

Visar översikter (67)

Prenumerera på våra nyhetsbrev