Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Hjärna

 • Rubrik
  Författare

 • Agitation och aggressivitet vid demens
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Amöbaencefalit, primär (Naegleria-infektion)
 • Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge

 • Anorexia nervosa
 • Docent Ingemar Engström, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Örebro Universitet

 • Arteriovenösa missbildningar (AVM) i hjärnan
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Bitr överläkare Ernest Dodoo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Atypisk parkinsonism (Parkinson plus)
 • Överläkare MD Björn Holmberg, Neurologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bulimia nervosa
 • Docent Ingemar Engström, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Örebro Universitet

 • Central sömnapné
 • Med dr, specialistläkare Erik Thunström, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra

 • Cerebrala aneurysm, icke rupturerade
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Cervikal dissektion, spontan
 • Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Specialistläkare Evelina Kask Ogenblad, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset
  Med dr, överläkare Birgitta Ramgren, Neuroradiologi BoF/Skånes universitetssjukhus SUS

 • Chiari-missbildningar i hjärnan
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • CNS- och PNS-vaskulit
 • Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • CNS-lymfom, inklusive lymfomatös meningit
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Demens – utredning i primärvård
 • Adjungerad universitetslektor, verksamhetschef, specialist i allmänmedicin Anna Segernäs Kvitting, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård (PRNV)/Linköpings universitet

 • Demens – utredning specialistnivå
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Depression hos vuxna
 • Doktorand, överläkare Marie Asp, Vuxenpsykiatri/Lund, Förvaltning Psykiatri och Habilitering, Region Skåne

 • Depression hos äldre
 • Med dr, specialistläkare geriatrik, psykiatri, äldrepsykiatri Mikael Ludvigsson, Psykiatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Diabetes, makrovaskulära komplikationer
 • Professor, överläkare Åke Sjöholm, Medicinkliniken Gävle sjukhus/Högskolan i Gävle

 • Encefalit, viral
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Epilepsi, barn
 • Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

 • Epilepsi, status epilepticus (vuxna)
 • Överläkare, med dr Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Epileptiska anfall/epilepsi (vuxna)
 • Överläkare, med dr Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
  Överläkare Anna Edelvik Tranberg, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Facialispares, akut idiopatisk perifer (Bells pares) hos vuxna
 • Docent, överläkare Mats Engström, Öron-,näs-, halsmottagningen, Läkarhuset/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
  Docent, överläkare Lars Jonsson, Verksamhetsområde öron-, näs- och hals/Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 • Facialispares, kirurgisk rekonstruktion
 • Docent, överläkare Andrés Rodriguez Lorenzo, Läkarchef/Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset
  Docent, specialistläkare Alberto Falk-Delgado, Sektionschef Rekonstruktiv Plastikkirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Frakturer i kraniet, inklusive skallbasfrakturer
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Gammaknivskirurgi
 • Docent Petter Förander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Hjärnabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Hjärninfarkt – trombolys och trombektomi
 • Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Biträdande Överläkare Andreas Arvidsson, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Hjärnskador, traumatiska (TBI) – barn
 • Med dr, överläkare Zandra Olivecrona, Sektionen för neurokirurgi, anestesi- och intensivvårdsavdelningen/Universitetssjukhuset Örebro
  Överläkare Margaretha Lannge, Barnkirurgiska verksamheten/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
  Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
  Överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund

 • Hjärnskador, traumatiska (TBI) – vuxna
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
  Docent, överläkare Hans Johnsson, Medicinkliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Hjärntrötthet
 • Professor, överläkare Lars Rönnbäck, Klin neurovetenskap och rehab, Inst för neurovetenskap och fysiologi/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Docent, överpsykolog, specialist i neuropsykologi Birgitta Johansson, Klin neurovetenskap, Inst för neurovetenskap och fysiologi/Sahlgrenska Akademin och Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hjärntumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Leg. läk. Inti Harvey Peredo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Hjärntumörer, icke-kirurgisk behandling
 • Universitetslektor, överläkare Maria Sandström, Cancercentrum/Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 • Huvudvärk hos barn, primär
 • Professor Mattias Linde, Neurologi, Nationella Rådgivningsenheten för Huvudvärk/Norge, styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet/

 • Huvudvärk, allmänt
 • Professor Mattias Linde, Neurologi, Nationella Rådgivningsenheten för Huvudvärk/Norge, styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet/

 • Huvudvärk, primär utredning
 • Professor Mattias Linde, Neurologi, Nationella Rådgivningsenheten för Huvudvärk/Norge, styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet/

 • Huvudvärk, spänningshuvudvärk (HST)
 • Professor Mattias Linde, Neurologi, Nationella Rådgivningsenheten för Huvudvärk/Norge, styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet/

 • Hydrocefalus, icke-kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hydrocefalus, kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, ST-läkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Intoxikation och substansbruk – GHB
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Karotisstenos (extrakraniell cerebrovaskulär sjukdom)
 • Överläkare Katarina Björses, Kärlkliniken /Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Katatoni
 • Överläkare José Rodriguez, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk)
 • Docent, överläkare Ingela Nilsson, ME Neurologi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Elisabet Waldenlind, ME Neurologi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Anna Steinberg, ME Neurologi/Karolinska universitetssjukhuset Solna

 • Kognitiva störningar/demenssjukdomar, differentialdiagnoser
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Konfusion
 • Specialist i allmänmedicin Tobias Sivlér, Onkologkliniken/Sundsvalls sjukhus
  Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
 • Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind Ångest-Depression

 • Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk
 • Docent, överläkare Anna Steinberg, ME Neurologi/Karolinska universitetssjukhuset Solna

 • Malignt neuroleptikasyndrom
 • Överläkare José Rodriguez, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  ST-läkare Elin Hörbeck, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhus
  Överläkare Annett Büttner, /Angereds Närsjukhus

 • Medvetslöshet, differentialdiagnostik
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Meningit – bakteriell
 • Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
  Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Migrän
 • Professor Mattias Linde, Neurologi, Nationella Rådgivningsenheten för Huvudvärk/Norge, styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet/
  Med dr, biträdande överläkare Anna Sundholm, ME Neurologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Ledamot Huvudvärkssällskapets styrelse

 • Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom)
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Multifokal motorisk neuropati (MMN)
 • Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Multipel skleros (MS), behandling
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Multipel skleros (MS), primärprogressiv
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Multipel Skleros (MS), utredning
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Narkolepsi
 • Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
  Med dr, överläkare Pontus Wasling, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Narkotikaberoende, diagnostik och behandling
 • Professor Johan Franck, Klinisk neurovetenskap/Karolinska Institutet

 • Nattskräck (pavor nocturnus)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Neonatal sepsis och meningit
 • Överläkare Per Häggström, Barnkliniken/Östersunds sjukhus
  Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och ungdomar
 • Professor Christopher Gillberg, Gillbergcentrum/Göteborgs Universitet

 • Normaltryckshydrocefalus, idiopatisk (iNPH)
 • Professor emeritus, överläkare Carsten Wikkelsö, Neurologi /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Optikusneurit
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Panikångest
 • Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva

 • Paraneoplastiska och autoimmuna encefaliter
 • Med dr, ST-läkare Hannes Lindahl, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
  Professor Fredrik Piehl, Tema Neuro/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Parkinsons sjukdom, bakgrund och behandlingsprinciper
 • Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Parkinsons sjukdom, behandlingsmodell
 • Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Psykosbehandling (akuta psykoser och kroniska psykoser)
 • Docent, överläkare Mussie Msghina, Institutionen för medicinska vetenskaper, Institutionen för klinisk neurovetenskap/Örebro Universitet, Karolinska Institutet

 • Sarkoidos, extrapulmonell
 • Professor emeritus Anders Eklund, Medicinsk enhet, Lung Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna

 • Schizofreni
 • Docent, överläkare Mussie Msghina, Institutionen för medicinska vetenskaper, Institutionen för klinisk neurovetenskap/Örebro Universitet, Karolinska Institutet

 • Serotonergt syndrom
 • Överläkare José Rodriguez, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  ST-läkare Elin Hörbeck, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhus
  Överläkare Annett Büttner, /Angereds Närsjukhus

 • Shunt vid hydrocefalus
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, ST-läkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Skallbastumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Social fobi
 • Med dr, överläkare Diana Pascal, M46, OCD-programmet, PSV /Karolinska universitetssjukhuset

 • Stroke, akut
 • Professor Bo Norrving, Neurologkliniken/Skånes Universitetssjukhus i Lund

 • Stroke, primärprevention
 • Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Stroke, rehabilitering
 • Med dr, specialistläkare Xiaolei Hu, Neurorehab, Neuro-Huvud-Hals Centrum,/Norrlands Universitetssjukhus
  Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Stroke, sekundärprevention
 • Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Subaraknoidalblödning
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Synkope och övergående medvetandeförlust
 • Överläkare Olof Lekholm, Medicin och akutsjukvård/SU/Sahlgrenska

 • Sömnstörningar
 • Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva

 • TBE (fästingburen encefalit)
 • Överläkare, klinikchef Mats Haglund, Infektionskliniken/Länsjukhuset Kalmar

 • Total hjärninfarkt
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

 • Transitorisk ischemisk attack (TIA)
 • ST-läkare Klara Rudling, Neurologi och Rehabiliteringsmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Professor, överläkare Susanne Bejerot, Institutionen för medicinska vetenskaper/Örebro universitet

 • Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos vuxna (Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna)
 • Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva

 • Vanföreställningssyndrom
 • Docent, överläkare Cecilia Mattisson, Psykosmottagning/Universitetssjukhuset i Lund

 • Wernicke-Korsakoffs syndrom
 • Med dr, överläkare Mårten Söderberg, Verksamhetsområde Internmedicin/Södersjukhuset

 • Yrsel (balansstörning)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

Visar översikter (89)

Prenumerera på våra nyhetsbrev