Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Allmänt
Klicka på
patienten
Huvud och hals

 • Rubrik
  Författare

 • Abducenspares (n. VI)
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Agitation och aggressivitet vid demens
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Akne
 • Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd

 • Aktinisk keilit (solskada på läppen)
 • Överläkare Markus E.S Danielsson Darlington, Avdelningen för Dermatologi och Venereologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hallands sjukhus

 • Allergi, säsongsbunden, pollenallergi
 • Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • Allergisk rinit, persisterande (perenn)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Amblyopi
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Amöbaencefalit, primär (Naegleria-infektion)
 • Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge

 • Anorexia nervosa
 • Docent Ingemar Engström, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Örebro Universitet

 • Ansiktstrauma, Omhändertagande
 • Med dr, överläkare Thomas Berg, Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet
  Övertandläkare Petter Gavelin, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Mandibelfrakturer
 • Övertandläkare Petter Gavelin, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Med dr, Övertandläkare Payam Farzad, Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Mellanansiktsfrakturer
 • Med dr, Övertandläkare Payam Farzad, Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Mjukdelsskador i ansiktet
 • Docent Maria Mani, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Specialistläkare Daniel Saiepour, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Naso-orbito-etmoidala (NOE) frakturer
 • Med dr, överläkare Thomas Berg, Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet
  Med dr, Övertandläkare Payam Farzad, Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Näsfrakturer
 • Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Med dr, överläkare Malin Svensson, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Orbitafrakturer
 • Övertandläkare Elias Messo, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Pannbensfrakturer
 • Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Zygomaticusfrakturer
 • Med dr, överläkare Thomas Berg, Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet
  Övertandläkare Petter Gavelin, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Arteriovenösa missbildningar (AVM) i hjärnan
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Bitr överläkare Ernest Dodoo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Astigmatism
 • Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Atypisk parkinsonism (Parkinson plus)
 • Överläkare MD Björn Holmberg, Neurologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bakteriell konjunktivit
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Blefarit (ögonlocksinflammation)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Blefarospasm
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Bulimia nervosa
 • Docent Ingemar Engström, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Örebro Universitet

 • Central sömnapné
 • Med dr, specialistläkare Erik Thunström, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra

 • Cerebrala aneurysm, icke rupturerade
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Cervikal dissektion, spontan
 • Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Specialistläkare Evelina Kask Ogenblad, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset
  Med dr, överläkare Birgitta Ramgren, Neuroradiologi BoF/Skånes universitetssjukhus SUS

 • Cervikal spondylos, inklusive diskbråck i halsrygg, och "reumanacke"
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Överläkare Kyrre Pedersen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Chalazion (meibomsk cysta) i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Chiari-missbildningar i hjärnan
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Chlamydia pneumoniae, TWAR, akuta/persisterande infektioner i luftvägarna
 • Docent, överläkare Kristoffer Strålin, Patientområde Infektionssjukdomar, Tema Inflammation och Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • CNS- och PNS-vaskulit
 • Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • CNS-lymfom, inklusive lymfomatös meningit
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Cushings syndrom
 • Professor Tommy Olsson, Medicincentrum/Norrlands Universitetssjukhus

 • Demens – utredning i primärvård
 • Professor Jan Marcusson, Geriatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Demens – utredning specialistnivå
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Dentofaciala anomalier
 • Professor Lars Rasmusson, Maxillofacialkirurgi/Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Depression hos vuxna
 • Doktorand, överläkare Marie Asp, Vuxenpsykiatri/Lund, Förvaltning Psykiatri och Habilitering, Region Skåne

 • Depression hos äldre
 • Med dr, specialistläkare geriatrik, specialistläkare psykiatri Mikael Ludvigsson, Psykiatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Diabetes insipidus, neurogen/central
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Diabetes, makrovaskulära komplikationer
 • Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus

 • Ektropion (utåtvänt ögonlock)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Encefalit, viral
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Endokrin oftalmopati
 • Docent Leif Tallstedt, /St. Eriks Ögonsjukhus

 • Entropion (inåtvänt ögonlock)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Epilepsi, barn
 • Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

 • Epilepsi, status epilepticus (vuxna)
 • Professor Kristina Malmgren, Neurologsjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
  Överläkare Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Epileptiska anfall/epilepsi (vuxna)
 • Överläkare Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
  Överläkare Anna Edelvik, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Epiretinalt membran (ERM)
 • Specialistläkare Bengt Schepke, Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Extern otit
 • Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)

 • Facialispares, akut idiopatisk perifer (Bells pares) hos vuxna
 • Docent, överläkare Mats Engström, Öron-,näs-, halsmottagningen, Läkarhuset/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
  Docent, överläkare Lars Jonsson, Verksamhetsområde öron-, näs- och hals/Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 • Facialispares, kirurgisk rekonstruktion
 • Docent, överläkare Andrés Rodriguez Lorenzo, Läkarchef/Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset
  Docent, specialistläkare Alberto Falk-Delgado, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset

 • Faryngotonsillit och recidivtonsillit
 • Med dr Anne-Charlotte Hessén-Söderman, ÖNH-kliniken/Citysjukhuset/Stockholm

 • Frakturer i kraniet, inklusive skallbasfrakturer
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Gammaknivskirurgi
 • Docent Petter Förander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Gingivalcancer (tandköttscancer)
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Glaukom (grön starr)
 • Professor emeritus Bertil Lindblom, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet

 • Halsryggskador (med eller utan ryggmärgskador)
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Överläkare Lars Kihlström, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Herpes simplexvirus typ 1
 • Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hjärnabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Hjärninfarkt – trombolys och trombektomi
 • Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Biträdande Överläkare Andreas Arvidsson, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Hjärnskador, traumatiska (TBI) – barn
 • Med dr, överläkare Zandra Olivecrona, Sektionen för neurokirurgi, anestesi- och intensivvårdsavdelningen/Universitetssjukhuset Örebro
  Överläkare Margaretha Lannge, Barnkirurgiska verksamheten/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
  Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
  Överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund

 • Hjärnskador, traumatiska (TBI) – vuxna
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
  Docent, överläkare Hans Johnsson, Medicinkliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Hjärntrötthet
 • Professor, överläkare Lars Rönnbäck, Klin neurovetenskap och rehab, Inst för neurovetenskap och fysiologi/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Docent, psykolog, spec i neuropsykologi Birgitta Johansson, Klin neurovetenskap, Inst för neurovetenskap och fysiologi/Sahlgrenska Akademin och Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hjärntumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Leg. läk. Inti Harvey Peredo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Hjärntumörer, icke-kirurgisk behandling
 • Universitetslektor, överläkare Maria Sandström, Cancercentrum/Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 • Hordeolum (vagel) – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Hortons huvudvärk (Cluster Headache)
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvud- halscancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Huvudlöss
 • Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus

 • Huvudvärk hos barn, primär
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvudvärk, allmänt
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvudvärk, cervikogen
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvudvärk, läkemedelsassocierad kronisk daglig
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvudvärk, primär utredning
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvudvärk, spänningshuvudvärk (HST)
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hydrocefalus, icke-kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hydrocefalus, kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, ST-läkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hyperkalcemi
 • Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset

 • Hyperopi (översynthet)
 • Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Hypertoni, malign
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypertyreos
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Hypofarynxcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Hypofyssjukdomar, utredning
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypofysär underproduktion, hypopituitarism
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypofysär överproduktion
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypogonadotrop hypogonadism (hos män)
 • Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Hyposvagma/subkonjunktival blödning
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Hypotyreos
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Höstblåsor (Hand, foot and mouth disease)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Intoxikation och missbruk – GHB
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Irit
 • Docent Leif Tallstedt, /St. Eriks Ögonsjukhus

 • Jättecellsarterit (GCA)
 • Överläkare Ann Knight, Reumatologi/Akademiska sjukhuset

 • Karotisstenos (extrakraniell cerebrovaskulär sjukdom)
 • Överläkare Katarina Björses, Kärlkliniken /Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Katarakt (grå starr)
 • Professor Charlotta Zetterström, /Karolinska Institutet, Stockholm

 • Katatoni
 • Överläkare José Rodriguez, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Keratit, akantamöba
 • Doktorand, överläkare Lisa Labbé Sandelin, Smittskydd och Vårdhygien/Region Kalmar län

 • Klamydiakonjunktivit
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Knölar på halsen hos barn
 • ST-läkare Henriette Loizos, Barnkliniken/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge
  Barnläkare Antonios Loizos, /Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

 • Kognitiva störningar/demenssjukdomar, differentialdiagnoser
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Konfusion
 • Specialist i allmänmedicin Tobias Sivlér, Onkologkliniken/Sundsvalls sjukhus
  Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Kraniosynostoser
 • Professor, överläkare Per Enblad, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Med dr, överläkare Pelle Nilsson, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Anders Lewén, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Krupp (pseudokrupp, falsk krupp)
 • Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Labyrintit, akut
 • Med dr, biträdande överläkare Åsa Bonnard, PO ÖNH/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm

 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
 • Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind Ångest-Depression

 • Larynxcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Lemierres syndrom
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Lichen ruber planus
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Läpp-käk-gomspalt (LKG)
 • Docent Valdemar Skoog, VO Plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  ST-läkare Olof Engström, VO Plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Maria Mani, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Överläkare Malin Hakelius, VO Plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Läppcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Makulablödning
 • Specialistläkare Bengt Schepke, Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Makuladegeneration, åldersrelaterad (AMD)
 • Med dr, specialistläkare, Post-doc, FEBO Hammurabi Bartuma, S:t Eriks Ögonsjukhus/Karolinska Institutet

 • Makulahål (hål i gula fläcken)
 • Specialistläkare Bengt Schepke, Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Malign körtel hals (CUP)
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Malignt neuroleptikasyndrom
 • Överläkare José Rodriguez, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  AT-läkare Elin Hörbeck, /Sahlgrenska Universitetssjukhus
  Överläkare Annett Büttner, /Angereds Närsjukhus

 • Mastoidit, akut
 • Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm

 • Medvetslöshet, differentialdiagnostik
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Ménières sjukdom
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Meningit – bakteriell
 • Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
  Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Migrän
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Mikroti
 • Plastikkirurg Martin Öberg, Plastikkirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus/Malmö

 • Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom)
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Multipel skleros (MS), behandling
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Multipel skleros (MS), primärprogressiv
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Multipel Skleros (MS), utredning
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Munhålecancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Myopi (närsynthet)
 • Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Narkolepsi
 • Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
  Med dr, överläkare Pontus Wasling, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Narkotikaberoende, diagnostik och behandling
 • Professor Johan Franck, Klinisk neurovetenskap/Karolinska Institutet

 • Nasofarynxcancer (epifarynxcancer)
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Nattskräck (pavor nocturnus)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Neonatal sepsis och meningit
 • Överläkare Per Häggström, Barnkliniken/Östersunds sjukhus
  Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Neonatala kramper (gäller fullgångna)
 • Överläkare Jens Ladekjaer, Barn- och ungdomskliniken/Länssjukhuset Halmstad

 • Neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och ungdomar
 • Professor Christopher Gillberg, Gillbergcentrum/Göteborgs Universitet

 • Normaltryckshydrocefalus, idiopatisk (iNPH)
 • Professor emeritus, överläkare Carsten Wikkelsö, Neurologi /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Näs- och bihålecancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Näsblödning, epistaxis
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Näspolyper
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Näthinneavlossning, regmatogen
 • Bitr professor, överläkare Sven Crafoord, Ögonkliniken/Universitetssjukhuset Örebro
  Med dr, överläkare Karim Makdoumi, Ögonkliniken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Oculomotoriuspares (n. III)
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Optikusinfarkt
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Optikuskompression
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Optikusneurit
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Otit (öroninflammation) – akut
 • Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm

 • Panikångest
 • Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva

 • Parkinsons sjukdom, bakgrund och behandlingsprinciper
 • Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Parkinsons sjukdom, behandlingsmodell
 • Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Presbyopi (ålderssynthet)
 • Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Psykosbehandling (akuta psykoser och kroniska psykoser)
 • Docent, överläkare Mussie Msghina, Institutionen för medicinska vetenskaper, Institutionen för klinisk neurovetenskap/Örebro Universitet, Karolinska Institutet

 • Påssjuka – Parotit
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Retinala venocklusioner
 • Överläkare Grete Garberg, Ögonkliniken/Skaraborgs sjukhus

 • Retinopathy of prematurity (ROP)
 • Professor, överläkare Gerd Holmström, Ögonkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Rinit, allergisk och dess inverkan på Astma (ARIA)
 • Docent Kenneth Holmberg, Öron-näsa-halsavdelningen/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet / Aleris Specialistmottagning Axessmottagningen Göteborg

 • Rinit, vasomotorisk
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Rinit, yrkesrelaterad
 • Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Rinofaryngit, akut (förkylning)
 • Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)

 • Rinosinuit
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Rosacea
 • Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd

 • Rött öga – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Salivläckage
 • Docent, logoped Lotta Sjögreen, Mun-H-Center/Odontologen, Göteborg

 • Sarkoidos, extrapulmonell
 • Professor emeritus Anders Eklund, Tema Inflammation och Infektion, Lung, Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna

 • Schizofreni
 • Docent, överläkare Mussie Msghina, Institutionen för medicinska vetenskaper, Institutionen för klinisk neurovetenskap/Örebro Universitet, Karolinska Institutet

 • Sekretorisk mediaotit (Otosalpingit) – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Serotonergt syndrom
 • Överläkare José Rodriguez, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  AT-läkare Elin Hörbeck, /Sahlgrenska Universitetssjukhus
  Överläkare Annett Büttner, /Angereds Närsjukhus

 • Shunt vid hydrocefalus
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, ST-läkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • SIADH (syndrome of inappropriate secretion of ADH, inadekvat ökad ADH-sekretion)
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Sjögrens syndrom
 • Med dr, specialist reumatologi Peter Olsson, Reumatologmottagningen SUS Malmö/Malmö

 • Skallbastumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Social fobi
 • Med dr, överläkare Diana Radu Djurfeldt, M46, OCD-programmet, PSV /Karolinska universitetssjukhuset

 • Spottkörtelcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Strabism (skelning)
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Stroke, akut
 • Professor Bo Norrving, Neurologkliniken/Skånes Universitetssjukhus i Lund

 • Stroke, primärprevention
 • Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Stroke, rehabilitering
 • Med dr, specialistläkare Xiaolei Hu, Neurorehab, Neuro-Huvud-Hals Centrum,/Norrlands Universitetssjukhus
  Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Stroke, sekundärprevention
 • Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Struma
 • Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Subakut (de Quervains) tyreoidit
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Subaraknoidalblödning
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Sudden deafness (plötslig dövhet)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Svampinfektion i munhåla – oral candidos (torsk)
 • ST orofacial medicin, leg tandläkare Anna Arvidsson, Sjukhustandvården/Östra sjukhuset

 • Synkope och övergående medvetandeförlust
 • Överläkare Olof Lekholm, Medicin och akutsjukvård/SU/Sahlgrenska

 • Sömnstörningar
 • Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva

 • Tandsprickning
 • Barnhälsovårdsöverläkare Pär Lindström, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg

 • Tandutveckling, barn
 • Barnhälsovårdsöverläkare Pär Lindström, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg

 • Tandvård barn, profylaktisk
 • Barnhälsovårdsöverläkare Pär Lindström, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg

 • TBE (fästingburen encefalit)
 • Överläkare, klinikchef Mats Haglund, Infektionskliniken/Länsjukhuset Kalmar

 • Tinnitus
 • Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)

 • Tonsill- och orofarynxcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Tonsillit (faryngotonsillit) hos barn
 • Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Tonsillkirurgi
 • Med dr Anne-Charlotte Hessén-Söderman, ÖNH-kliniken/Citysjukhuset/Stockholm

 • Torra ögon
 • Ögonläkare Bo Hedqvist, Ögonmottagningen/Ögonspegeln AB

 • Total hjärninfarkt
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

 • Transitorisk ischemisk attack (TIA)
 • ST-läkare Klara Rudling, Neurologi och Rehabiliteringsmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Trigeminusneuralgi
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Troklearispares
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Tungcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Professor, överläkare Susanne Bejerot, Institutionen för medicinska vetenskaper/Örebro universitet

 • Tyreoidea – palpabel knöl
 • Överläkare, docent, universitetslektor Joakim Hennings, Område kirurgi/Östersunds sjukhus

 • Tyreoidea och graviditet
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Tyreoideacancer
 • Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos vuxna (Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna)
 • Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva

 • Vanföreställningssyndrom
 • Docent, överläkare Cecilia Mattisson, Psykosmottagning/Universitetssjukhuset i Lund

 • Vaxpropp
 • Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)

 • Viral konjunktivit / Epidemisk keratokonjunktivit
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Wernicke-Korsakoffs syndrom
 • Med dr, överläkare Mårten Söderberg, Verksamhetsområde Internmedicin/Södersjukhuset

 • Yrsel (balansstörning)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Ärftliga näthinnesjukdomar
 • Docent, överläkare Vesna Ponjavic, Ögonkliniken/Skånes universitetssjukhus
  Med dr, överläkare Ulrika Kjellström, Ögonkliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Med dr, överläkare Sten Kjellström, Ögonkliniken/Skånes universitetssjukhus
  Professor Sten Andréasson, Oftalmologi/Skånes Universitetssjukhus/Lund
  Med dr, överläkare Louise Eksandh, Ögonkliniken/Skånes universitetssjukhus
  Med dr, överläkare Lotta Gränse, Ögonkliniken/Skånes universitetssjukhus

Visar översikter (209)

Prenumerera på våra nyhetsbrev