Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Huvud och hals

 • Rubrik
  Författare

 • Abducenspares (n. VI)
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Agitation och aggressivitet vid demens
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Akne
 • Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd

 • Aktinisk keilit (solskada på läppen)
 • Överläkare Markus E.S Danielsson Darlington, Avdelningen för Dermatologi och Venereologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hallands sjukhus

 • Allergi, säsongsbunden, pollenallergi
 • Docent, överläkare Alf Tunsäter, Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • Allergisk rinit, persisterande (perenn)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Amblyopi
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Amöbaencefalit, primär (Naegleria-infektion)
 • Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge

 • Anorexia nervosa
 • Affilierad professor Ingemar Engström, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Örebro Universitet

 • Ansiktstrauma, Omhändertagande
 • Med dr, överläkare Thomas Berg, Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet
  Övertandläkare Petter Gavelin, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Mandibelfrakturer
 • Övertandläkare Petter Gavelin, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Med dr, Övertandläkare Payam Farzad, Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Mellanansiktsfrakturer
 • Med dr, Övertandläkare Payam Farzad, Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Mjukdelsskador i ansiktet
 • Docent Maria Mani, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Specialistläkare Daniel Saiepour, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Naso-orbito-etmoidala (NOE) frakturer
 • Med dr, överläkare Thomas Berg, Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet
  Med dr, Övertandläkare Payam Farzad, Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Näsfrakturer
 • Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Med dr, överläkare Malin Svensson, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Orbitafrakturer
 • Övertandläkare Elias Messo, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Pannbensfrakturer
 • Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Zygomaticusfrakturer
 • Med dr, överläkare Thomas Berg, Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet
  Övertandläkare Petter Gavelin, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Arteriovenösa missbildningar (AVM) i hjärnan
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Bitr överläkare Ernest Dodoo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Astigmatism
 • Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Atypisk parkinsonism (Parkinson plus)
 • Överläkare MD Björn Holmberg, Neurologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bakteriell konjunktivit
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Blefarit (ögonlocksinflammation)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Blefarospasm
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Bulimia nervosa
 • Affilierad professor Ingemar Engström, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Örebro Universitet

 • Central sömnapné
 • Med dr, specialistläkare Erik Thunström, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra

 • Cerebrala aneurysm, icke rupturerade
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Cervikal dissektion, spontan
 • Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Specialistläkare Evelina Kask Ogenblad, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset
  Med dr, överläkare Birgitta Ramgren, Neuroradiologi BoF/Skånes universitetssjukhus SUS

 • Cervikal spondylos, inklusive diskbråck i halsrygg, och "reumanacke"
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Överläkare Kyrre Pedersen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Chalazion (meibomsk cysta) i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Chiari-missbildningar i hjärnan
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Chlamydia pneumoniae, TWAR, akuta/persisterande infektioner i luftvägarna
 • Docent, överläkare Kristoffer Strålin, Patientområde Infektionssjukdomar, Tema Inflammation och Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • CNS- och PNS-vaskulit
 • Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • CNS-lymfom, inklusive lymfomatös meningit
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Cushings syndrom
 • Professor Tommy Olsson, Medicincentrum/Norrlands Universitetssjukhus

 • Demens – utredning i primärvård
 • Adjungerad universitetslektor, verksamhetschef, specialist i allmänmedicin Anna Segernäs Kvitting, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård (PRNV)/Linköpings universitet

 • Dentofaciala anomalier
 • Professor Lars Rasmusson, Maxillofacialkirurgi/Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Depression hos vuxna
 • Doktorand, överläkare Marie Asp, Vuxenpsykiatri/Lund, Förvaltning Psykiatri och Habilitering, Region Skåne

 • Depression hos äldre
 • Med dr, specialistläkare geriatrik, psykiatri, äldrepsykiatri Mikael Ludvigsson, Psykiatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Diabetes insipidus
 • Docent, överläkare Oskar Ragnarsson, Endokrinologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Diabetes, makrovaskulära komplikationer
 • Professor, överläkare Åke Sjöholm, Medicinkliniken Gävle sjukhus/Högskolan i Gävle

 • Ektropion (utåtvänt ögonlock)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Encefalit, viral
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Endokrin oftalmopati
 • Docent Leif Tallstedt, /St. Eriks Ögonsjukhus

 • Entropion (inåtvänt ögonlock)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Epilepsi, barn
 • Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

 • Epilepsi, status epilepticus (vuxna)
 • Överläkare, med dr Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Epileptiska anfall/epilepsi (vuxna)
 • Överläkare, med dr Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
  Överläkare Anna Edelvik Tranberg, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Epiretinalt membran (ERM)
 • Överläkare Bengt Schepke, Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Extern otit
 • Docent Åke Reimer, /Reimer OMI-konsult, (www.nashalsan.se)

 • Facialispares, akut idiopatisk perifer (Bells pares) hos vuxna
 • Docent, överläkare Mats Engström, /Institutionen för kirurgiska vetenskaper, enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Uppsala universitet
  Docent, överläkare Lars Jonsson, /Institutionen för kirurgiska vetenskaper, enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Uppsala universitet

 • Facialispares, kirurgisk rekonstruktion
 • Docent, överläkare Andrés Rodriguez Lorenzo, Läkarchef/Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset
  Docent, specialistläkare Alberto Falk-Delgado, Sektionschef Rekonstruktiv Plastikkirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Faryngotonsillit och recidivtonsillit
 • Med dr Anne-Charlotte Hessén-Söderman, ÖNH-kliniken/Citysjukhuset/Stockholm

 • Frakturer i kraniet, inklusive skallbasfrakturer
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Gammaknivskirurgi
 • Docent Petter Förander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Gingivalcancer (tandköttscancer)
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Glaukom (grön starr)
 • Professor emeritus Bertil Lindblom, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet

 • Halsryggskador (med eller utan ryggmärgskador)
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Överläkare Lars Kihlström, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Herpes simplexvirus typ 1
 • Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hjärnabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Hjärninfarkt – trombolys och trombektomi
 • Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Biträdande Överläkare Andreas Arvidsson, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Hjärnskador, traumatiska (TBI) – barn
 • Med dr, överläkare Zandra Olivecrona, Sektionen för neurokirurgi, anestesi- och intensivvårdsavdelningen/Universitetssjukhuset Örebro
  Överläkare Margaretha Lannge, Barnkirurgiska verksamheten/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
  Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
  Överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund

 • Hjärnskador, traumatiska (TBI) – vuxna
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
  Docent, överläkare Hans Johnsson, Medicinkliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Hjärntrötthet
 • Professor, överläkare Lars Rönnbäck, Hjärntrötthetskonsulten i Göteborg AB/Göteborg
  Docent, överpsykolog, specialist i neuropsykologi Birgitta Johansson, Klin neurovetenskap, Inst för neurovetenskap och fysiologi/Sahlgrenska Akademin och Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hjärntumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Leg. läk. Inti Harvey Peredo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Hjärntumörer, icke-kirurgisk behandling
 • Universitetslektor, överläkare Maria Sandström, Cancercentrum/Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 • Hordeolum (vagel) – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Huvud- halscancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Huvudlöss
 • Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus

 • Huvudvärk hos barn, primär
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet

 • Huvudvärk, allmänt
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet

 • Huvudvärk, cervikogen
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet

 • Huvudvärk, läkemedelsöveranvändning (läkemedelsöveranvändningshuvudvärk, läkemedelsutlöst)
 • Docent, överläkare Anna Steinberg, ME Neurologi/Karolinska universitetssjukhuset Solna

 • Huvudvärk, primär utredning
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet

 • Huvudvärk, spänningshuvudvärk (HST)
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet

 • Hydrocefalus, icke-kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hydrocefalus, kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, Specialistläkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hyperkalcemi
 • Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset

 • Hyperopi (översynthet)
 • Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Hypertoni, malign
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypertyreos
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Hypofarynxcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Hypofyssjukdomar, utredning
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypofyssvikt (hypofysär underproduktion, hypopituitarism)
 • Docent, överläkare Oskar Ragnarsson, Endokrinologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypofystumörer
 • Docent, överläkare Oskar Ragnarsson, Endokrinologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypofysär överproduktion
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypogonadotrop hypogonadism (hos män)
 • Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Hyposvagma/subkonjunktival blödning
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Hypotyreos
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Höstblåsor (Hand, foot and mouth disease)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Intoxikation och substansbruk – GHB
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Irit
 • Överläkare Ioannis Kollias, Uveamottagningen/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Jättecellsarterit (GCA)
 • Överläkare Ann Knight, Reumatologi/Akademiska sjukhuset

 • Karotisstenos (extrakraniell cerebrovaskulär sjukdom)
 • Överläkare Katarina Björses, Kärlkliniken /Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Katarakt (grå starr)
 • Professor Charlotta Zetterström, /Karolinska Institutet, Stockholm

 • Katatoni
 • Överläkare José Rodriguez, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Keratit, akantamöba
 • Doktorand, överläkare Lisa Labbé Sandelin, Smittskydd och Vårdhygien/Region Kalmar län

 • Klamydiakonjunktivit
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk)
 • Docent, överläkare Ingela Nilsson, ME Neurologi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Elisabet Waldenlind, ME Neurologi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Anna Steinberg, ME Neurologi/Karolinska universitetssjukhuset Solna

 • Knölar på halsen hos barn
 • Barnläkare Henriette Loizos, Barn- och ungdomskliniken/Akershus Universitetssykehus
  Barnläkare Antonios Loizos, Barn- och ungdomskliniken/Akershus Universitetssykehus

 • Kognitiv sjukdom/Demens – utredning specialistnivå
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Kognitiva störningar/demenssjukdomar, differentialdiagnoser
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Konfusion
 • Överläkare Tobias Sivlér, ASIH/Stockholm

 • Kraniosynostoser
 • Professor, överläkare Per Enblad, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Med dr, överläkare Pelle Nilsson, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Anders Lewén, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Krupp (pseudokrupp, falsk krupp)
 • Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Labyrintit, akut
 • Med dr, biträdande överläkare Åsa Bonnard, PO ÖNH/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm

 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
 • Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind Ångest-Depression

 • Larynxcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)
 • Med dr, biträdande överläkare Martin Engvall, Klinisk genetik och CMMS/Karolinska universitetssjukhuset Solna

 • Lemierres syndrom
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Lichen planus
 • Docent, specialistläkare Sam Polesie, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Luktbortfall
 • Överläkare Peter Åhnblad, Danvik ÖNH/

 • Läpp-käk-gomspalt (LKG)
 • Docent Valdemar Skoog, VO Plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  ST-läkare Olof Engström, VO Plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Maria Mani, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Överläkare Malin Hakelius, VO Plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Läppcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Makulablödning
 • Överläkare Bengt Schepke, Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Makuladegeneration, åldersrelaterad (AMD)
 • Med dr, specialistläkare, Post-doc, FEBO Hammurabi Bartuma, S:t Eriks Ögonsjukhus/Karolinska Institutet

 • Makulahål (hål i gula fläcken)
 • Överläkare Bengt Schepke, Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Malign körtel hals (CUP)
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Malignt neuroleptikasyndrom
 • Överläkare José Rodriguez, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  ST-läkare Elin Hörbeck, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhus
  Överläkare Annett Büttner, /Angereds Närsjukhus

 • Mastoidit, akut
 • Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm

 • Medvetslöshet, differentialdiagnostik
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Ménières sjukdom
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Meningit – bakteriell
 • Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
  Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Migrän
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet
  Med dr, biträdande överläkare Anna Sundholm, ME Neurologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Ledamot Huvudvärkssällskapets styrelse

 • Mikroti
 • Plastikkirurg Martin Öberg, Plastikkirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus/Malmö

 • Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom)
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Multifokal motorisk neuropati (MMN)
 • Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Multipel skleros (MS), behandling
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Multipel skleros (MS), primärprogressiv
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Multipel Skleros (MS), utredning
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Munhålecancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Muntorrhet
 • Docent, övertandläkare Inger Wårdh, Institutionen för odontologi/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Myopi (närsynthet)
 • Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Narkolepsi
 • Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
  Med dr, överläkare Pontus Wasling, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Narkotikaberoende, diagnostik och behandling
 • Professor Johan Franck, Klinisk neurovetenskap/Karolinska Institutet

 • Nasofarynxcancer (epifarynxcancer)
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Nattskräck (pavor nocturnus)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Neonatal sepsis och meningit
 • Överläkare Per Häggström, Barnkliniken/Östersunds sjukhus
  Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och ungdomar
 • Professor Christopher Gillberg, Gillbergcentrum/Göteborgs Universitet

 • Normaltryckshydrocefalus, idiopatisk (iNPH)
 • Professor emeritus, överläkare Carsten Wikkelsö, Neurologi /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Näs- och bihålecancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Näsblödning, epistaxis
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Näspolyper
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Näthinneavlossning, regmatogen
 • Bitr professor, överläkare Sven Crafoord, Ögonkliniken/Universitetssjukhuset Örebro
  Med dr, överläkare Karim Makdoumi, Ögonkliniken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Okulomotoriuspares (n. III)
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Optikusinfarkt
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Optikuskompression
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Optikusneurit
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Otit (öroninflammation) – akut
 • Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm

 • Panikångest
 • Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva

 • Paraneoplastiska och autoimmuna encefaliter
 • Med dr, ST-läkare Hannes Lindahl, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
  Professor Fredrik Piehl, Tema Neuro/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Parkinsons sjukdom, bakgrund och behandlingsprinciper
 • Professor Filip Bergquist, Universitetssjukhusöverläkare, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Parkinsons sjukdom, behandlingsmodell
 • Professor Filip Bergquist, Universitetssjukhusöverläkare, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Presbyopi (ålderssynthet)
 • Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Primärt Sjögrens syndrom
 • Med dr, överläkare Peter Olsson, Reumatologmottagningen, Specialiserad medicin/Helsingborg

 • Prolaktinom
 • Med dr, överläkare Katarina Berinder, ME Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Psykosbehandling (akuta psykoser och kroniska psykoser)
 • Docent, överläkare Mussie Msghina, Institutionen för medicinska vetenskaper, Institutionen för klinisk neurovetenskap/Örebro Universitet, Karolinska Institutet

 • Påssjuka – Parotit
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Retinala venocklusioner
 • Överläkare Grete Garberg, Ögonkliniken/Skaraborgs sjukhus

 • Retinopathy of prematurity (ROP)
 • Professor, överläkare Gerd Holmström, Ögonkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Rinit, allergisk och dess inverkan på Astma (ARIA)
 • Docent Kenneth Holmberg, Öron-näsa-halsavdelningen/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet / Aleris Specialistmottagning Axessmottagningen Göteborg

 • Rinit, vasomotorisk
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Rinit, yrkesrelaterad
 • Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Rinofaryngit, akut (förkylning)
 • Docent Åke Reimer, /Reimer OMI-konsult, (www.nashalsan.se)

 • Rinosinuit
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Rosacea
 • Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd

 • Rött öga – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Salivläckage
 • Docent, logoped Lotta Sjögreen, Mun-H-Center/Odontologen, Göteborg

 • Sarkoidos, extrapulmonell
 • Professor emeritus Anders Eklund, Medicinsk enhet, Lung Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna

 • Schizofreni
 • Docent, överläkare Mussie Msghina, Institutionen för medicinska vetenskaper, Institutionen för klinisk neurovetenskap/Örebro Universitet, Karolinska Institutet

 • Sekretorisk mediaotit (Otosalpingit) – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Serotonergt syndrom
 • Överläkare José Rodriguez, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  ST-läkare Elin Hörbeck, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhus
  Överläkare Annett Büttner, /Angereds Närsjukhus

 • Shunt vid hydrocefalus
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, Specialistläkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • SIADH (syndrome of inappropriate secretion of ADH, inadekvat ökad ADH-sekretion)
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Skallbastumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Social fobi
 • Med dr, överläkare Diana Pascal, M46, OCD-programmet, PSV /Karolinska universitetssjukhuset

 • Spottkörtelcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Strabism (skelning)
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Stroke, akut
 • Professor Bo Norrving, Neurologkliniken/Skånes Universitetssjukhus i Lund

 • Stroke, primärprevention
 • Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Stroke, rehabilitering
 • Med dr, specialistläkare Xiaolei Hu, Neurorehab, Neuro-Huvud-Hals Centrum,/Norrlands Universitetssjukhus
  Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Stroke, sekundärprevention
 • Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Struma
 • Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Subakut (de Quervains) tyreoidit
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Subaraknoidalblödning
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Sudden deafness (plötslig dövhet)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Svampinfektion i munhåla – oral candidos (torsk)
 • ST orofacial medicin, leg tandläkare Anna Arvidsson, Sjukhustandvården/Östra sjukhuset

 • Synkope och övergående medvetandeförlust
 • Överläkare Olof Lekholm, Akutmottagningen/Alingsås Lasarett

 • Sömnstörningar
 • Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva

 • Tandsprickning
 • Barnhälsovårdsöverläkare Pär Lindström, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg

 • Tandutveckling, barn
 • Barnhälsovårdsöverläkare Pär Lindström, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg

 • Tandvård barn, profylaktisk
 • Barnhälsovårdsöverläkare Pär Lindström, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg

 • TBE (fästingburen encefalit)
 • Överläkare, klinikchef Mats Haglund, Infektionskliniken/Länsjukhuset Kalmar

 • Tinnitus
 • Docent Åke Reimer, /Reimer OMI-konsult, (www.nashalsan.se)

 • Tonsill- och orofarynxcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Tonsillit (faryngotonsillit) hos barn
 • Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Tonsillkirurgi
 • Med dr Anne-Charlotte Hessén-Söderman, ÖNH-kliniken/Citysjukhuset/Stockholm

 • Torra ögon
 • Ögonläkare Bo Hedqvist, Ögonmottagningen/Ögonspegeln AB

 • Total hjärninfarkt
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

 • Transitorisk ischemisk attack (TIA)
 • ST-läkare Klara Rudling, Neurologi och Rehabiliteringsmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Trigeminusneuralgi
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet

 • Troklearispares
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Tungcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Professor, överläkare Susanne Bejerot, Institutionen för medicinska vetenskaper/Örebro universitet

 • Tyreoidea – palpabel knöl
 • Överläkare, docent, universitetslektor Joakim Hennings, Område kirurgi/Östersunds sjukhus

 • Tyreoidea och graviditet
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Tyreoideacancer
 • Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos vuxna (Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna)
 • Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva

 • Vanföreställningssyndrom
 • Docent, överläkare Cecilia Mattisson, Psykosmottagning/Universitetssjukhuset i Lund

 • Vaxpropp
 • Docent Åke Reimer, /Reimer OMI-konsult, (www.nashalsan.se)

 • Viral konjunktivit / Epidemisk keratokonjunktivit
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Wernicke-Korsakoffs syndrom
 • Med dr, överläkare Mårten Söderberg, Verksamhetsområde Internmedicin/Södersjukhuset

 • Yrsel (balansstörning)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Ärftliga näthinnesjukdomar
 • Docent, överläkare Vesna Ponjavic, Ögonkliniken/Skånes universitetssjukhus
  Med dr, överläkare Ulrika Kjellström, Ögonkliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Med dr, överläkare Sten Kjellström, Ögonkliniken/Skånes universitetssjukhus
  Professor Sten Andréasson, Oftalmologi/Skånes Universitetssjukhus/Lund
  Med dr, överläkare Louise Eksandh, Ögonkliniken/Skånes universitetssjukhus
  Med dr, överläkare Lotta Gränse, Ögonkliniken/Skånes universitetssjukhus

Visar översikter (215)

Prenumerera på våra nyhetsbrev