Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Matstrupe

 • Rubrik
  Författare

 • Dyspepsi / ulkus
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • Eosinofil esofagit
 • Med dr, specialistläkare Helen Larsson, ÖNH-kliniken/NÄL

 • Esofaguscancer och kardiacancer
 • Docent Thomas Zilling, Kirurgkliniken/Ängelholms sjukhus
  Professor (adj) Jan Johansson, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Lund

 • Esofagusruptur (esofagusperforation)
 • Överläkare Kaveh Khodakaram, Kirurgkliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare Erik Johnsson, Kirurgkliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • Gastrointestinal blödning, övre, akut
 • Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Idiopatiska inflammatoriska myopatier
 • Överläkare Balsam Hanna, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Kirurgisk behandling vid GERD
 • Docent, Överläkare Thomas Franzén, Matstrupslaboratoriet i Östergötland, Universitetskliniken för kirurgi/Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Visar översikter (8)

Prenumerera på våra nyhetsbrev