Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Fotled

 • Rubrik
  Författare

 • Akut / nydebuterad artrit, allmänt
 • Docent, överläkare Tao Jin, Reumatologi/Sahlgrenska Universitetssjukhus

 • Akut artrit, differentialdiagnoser
 • Med dr Göran Lindahl, Reumatologkliniken/Danderyds Sjukhus

 • Akut artrit, ledvätskeundersökning
 • Docent, överläkare Mats Dehlin, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Fotledsdistorsion
 • Distriktsläkare Sverker Nilsson, Neptunuskliniken/Varberg
  Professor Jon Karlsson, Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Fotledsfraktur, hos vuxna
 • Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

 • Hälseneruptur, akut (AHR)
 • Överläkare Nicklas Olsson, Orthocenter/IFK-kliniken
  Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

 • Hälsenetendinos
 • Distriktsläkare Sverker Nilsson, Neptunuskliniken/Varberg
  Professor Jon Karlsson, Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Pyrofosfatartrit
 • Docent, överläkare Tao Jin, Reumatologi/Sahlgrenska Universitetssjukhus
  Specialistläkare Martin Joelsson, Reumatologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Reumatoid artrit (RA)
 • Adj professor, överläkare, Inger Gjertsson, Avd för reumatologi / Göteborgs universitet / Sahlgrenska akademin

 • Tibiafraktur, distal, hos vuxna
 • Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

 • Venös insufficiens
 • Med dr, Specialistläkare Helen Sinabulya, Kärlkirurgiska Kliniken/Skånes Universitetssjukhus

Visar översikter (11)

Prenumerera på våra nyhetsbrev