Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Njure och urinvägar

 • Rubrik
  Författare

 • Anemi vid kronisk njursjukdom
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bartters syndrom
 • PhD, specialist i allmänmedicin, ST-läkare i Reumatologi Karin Lodin, /Karolinska Universitetssjukhuset

 • Benign prostatahyperplasi, BPH
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Diabetesnefropati
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Enures, sängvätning
 • Docent, barnläkare Tryggve Nevéus, Barnmottagningen/Uppsala Akademiska Barnsjukhus

 • Extrakorporal stötvågsbehandling av njursten (ESVL)
 • Professor emeritus Hans-Göran Tiselius, Urologiska kliniken/Karolinska Institutet

 • Hematuri hos vuxna
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hemodialys – Etik och principer
 • Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare

 • Hemodialys – Medicinska problem
 • Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare

 • Hyperkalemi
 • Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hypertoni vid kronisk njursjukdom (CKD)
 • Professor Gregor Guron, Njurmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypertoni, malign
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypertoni, sekundär
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypokalemi
 • Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Inkontinens, kvinnlig
 • Med dr, överläkare Maria Andrada Hamer, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Kontrastmedelsinducerad njurskada
 • Docent Ulf Nyman, Institutionen för translationell medicin, Divisionen för medicinsk radiologi, Lunds universitet/Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp
  Överläkare Joanna Ahlkvist, ME Radiologi/Huddinge, Karolinska Universitetskliniken/Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp

 • Makrohematuri, vuxna
 • Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet

 • Monoklonal gammopati av renal signifikans (MGRS)
 • Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

 • Nattliga urinträngningar (nokturi)
 • Uroterapeut Märta Lauritzen, Urologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Marie Degerblad, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Johan Lökk, Geriatriska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Christian Falconer, Kvinnokliniken/Danderyds sjukhus
  Docent, överläkare Aino Fianu Jonasson, /Karolinska Universitetssjukhuset

 • Nedre urinvägssymtom, LUTS
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Nefrotiskt syndrom
 • Med dr., överläkare Jennie Lönnbro Widgren, Njurmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Njurbäcken-/uretärcancer
 • Docent Marianne Brehmer, Urologsektionen, Institutionen för Kliniska Vetenskaper/Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet
  Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

 • Njurcancer
 • Docent, överläkare Ulrika Harmenberg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset
  Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

 • Njursjukdom, kronisk – utredning i primärvård
 • Specialistläkare allmänmedicin Anna Hallert, Särna VC/Region Dalarna

 • Njursten
 • Med dr Klas Lindqvist, Avdelning för urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Hjalmar Svensson, Urologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Njursvikt – läkemedelskinetik
 • Professor Gregor Guron, Njurmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Njursvikt, hos vuxna – primär handläggning
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Njurtransplantation
 • Professor Michael Olausson, Transplantation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Nutritionsbehandling vid hemodialys
 • Dietisternas Riksförbunds sektion inom njurmedicin, www.drf.nu/njurmedicin /

 • Nutritionsbehandling vid peritonealdialys
 • Dietisternas Riksförbunds sektion inom njurmedicin, www.drf.nu/njurmedicin /

 • Peritonit hos PD-patienter
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Polycystisk njursjukdom (ADPKD)
 • Docent, överläkare Britta Hylander Rössner, Njurmedicinska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
  Docent, överläkare Anders Fernström, Njurmedicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Proteinuri hos vuxna
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Sarkoidos, extrapulmonell
 • Professor emeritus Anders Eklund, Medicinsk enhet, Lung Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna

 • Sorkfeber (nephropathia epidemica)
 • Professor Clas Ahlm, Infektionskliniken/Norrlands universitetssjukhus

 • Urachusrest hos barn
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Uremi
 • Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare

 • Urinblåsecancer
 • Professor, överläkare Fredrik Liedberg, Institutionen för Translationell Medicin, Lunds universitet och Urologkliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö
  Docent, överläkare Anders Ullén, Patientområde Bäckencancer, Tema Cancer, Karolinska Sjukhuset/Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet

 • Urinvägsinfektion, barn
 • Med dr Martin Wennerström, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Göteborg

 • Urinvägsinfektion, kateterassocierad
 • Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

 • Urinvägsinfektion, kvinnor
 • Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

 • Urinvägsinfektion, män
 • Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

 • Överaktiv blåsa
 • Specialistläkare urologi Elisabeth Farrelly, Norrlands universitetssjukhus/Urologcentrum Liljeholmen/Umeå/Stockholm

Visar översikter (43)

Prenumerera på våra nyhetsbrev