Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Magsäck och tolvfingertarm

 • Rubrik
  Författare

 • Diabetesgastropares
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  PhD, leg dietist Eva Olausson, Diabetescentrum /Sahlgrenska Universitetssjukhus

 • Dyspepsi / ulkus
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • Enteral dysmotilitet
 • Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • Gastrointestinal blödning, övre, akut
 • Docent, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Gastrointestinal stromacellstumör (GIST)
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Helicobacter pylori
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • Infantil hypertrofisk pylorusstenos
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Professor, överläkare Einar Arnbjörnsson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Kirurgisk behandling vid GERD
 • Docent, Överläkare Thomas Franzén, Matstrupslaboratoriet i Östergötland, Universitetskliniken för kirurgi/Vrinnevisjukhuset i Norrköping

 • Malrotation, barn
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Maskinfektioner, diagnostik och behandling
 • Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Obesitas, kirurgi
 • Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Vrinnevisjukhuset, Norrköping

 • Perforerat ulcus (ulcus perforans, brustet magsår)
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Skånes Universitetssjukvård
  Med dr, specialistläkare, Hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson, /Region Blekinge

 • Protozoinfektioner i mag- tarmkanalen
 • Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Ventrikeltumörer
 • Med dr, överläkare Anders Winbladh, Kirurgiska kliniken /Länssjukhuset Ryhov/Höglandssjukhuset

Visar översikter (15)

Prenumerera på våra nyhetsbrev