Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Bål

 • Rubrik
  Författare

 • Addisons sjukdom
 • Professor, överläkare Jörgen Isgaard, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Adherenser
 • Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga

 • Akne
 • Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd

 • Akut buk hos barn, behandling
 • Med dr, överläkare barn- och ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Akut buk hos barn, utredning och differentialdiagnostik
 • Med dr, överläkare barn- och ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Akut buk hos vuxna
 • Med dr, överläkare Yücel Cengiz, Kirurgkliniken/Sundsvalls sjukhus
  Överläkare Tobias Sivlér, ASIH/Stockholm

 • Akut diarré hos barn
 • Specialistläkare Peter Eisenlauer, /Tema Barn, medicinsk enhet Neonatologi / Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Malin Rydh Rinder, Tema Barn- och Kvinnosjukvård/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Akuta gynekologiska buksmärtor
 • Överläkare Emilia Alfonzo, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Ann-Charlotte Wassén, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Alkoholinducerad leversjukdom
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Anala infektioner, sexuellt överförda
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Anala och rektala fistlar
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analabscess
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analfissur
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analhematom
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analklåda – Pruritus ani
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Professor Stefan Lindgren, Sektionen för gastroenterologi/Skånes universitetssjukhus, Malmö

 • Anemi vid kronisk njursjukdom
 • Docent, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Appendicit
 • Professor Roland Andersson, Kirurgkliniken/Länssjukhuset Ryhov/Jönköping

 • Arteriovenösa missbildningar i ryggmärgen (spinala AVM)
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Ascites – behandling
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Ascitestappning
 • Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Axial spondylartrit (ankyloserande spondylit, pelvospondylit, Bechterews sjukdom)
 • Docent Ulla Lindqvist, Reumatologkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Bartters syndrom
 • Med dr, specialist i allmänmedicin, ST-läkare i Reumatologi Karin Lodin, /Karolinska Universitetssjukhuset

 • Benign prostatahyperplasi, BPH
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Bilirubin
 • ST-läkare Mohammed Hadi, Klinisk Kemi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Binjurebarkscancer
 • Med dr, specialistläkare Tanweera Khan, Onkologi, Blod- och tumörsjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Budd-Chiaris Syndrom
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Bukabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Bukaortaaneurysm
 • Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet

 • Campylobacter, Shigella, Yersinia
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Cauda equina-syndrom (CES)
 • Överläkare Yara Asterfjord, GHP Spine Center/Göteborg

 • Celiaki, hos barn
 • Docent Lars Stenhammar, Barn- och ungdomskliniken/Norrköping

 • Celiaki, hos vuxna
 • Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Cervikal spondylos, inklusive diskbråck i halsrygg, och "reumanacke"
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Överläkare Kyrre Pedersen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Clostridioides difficile
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Coccygodyni och Proctalgia fugax
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)
 • Professor Greger Lindberg, PF Mag-tarmsjukdomar/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) – kostbehandling
 • Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se

 • Diabetesgastropares
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  PhD, leg dietist Eva Olausson, Diabetescentrum /Sahlgrenska Universitetssjukhus

 • Diabetesnefropati
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Diarré – utredning
 • Professor Greger Lindberg, PF Mag-tarmsjukdomar/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Diarré, infektiös
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Diskbråck – ländrygg
 • Överläkare Yara Asterfjord, GHP Spine Center/Göteborg

 • Divertikulit
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Dyspepsi / ulkus
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • EHEC, Enterohemorragiska E. coli
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Enteral dysmotilitet
 • Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Enures, sängvätning
 • Docent, barnläkare Tryggve Nevéus, Barnmottagningen/Uppsala Akademiska Barnsjukhus

 • Exokrin pankreasinsufficiens (EPI)
 • Professor, överläkare Matthias Löhr, Gastrocentrum/Karolinska universitetssjukhuset

 • Extrakorporal stötvågsbehandling av njursten (ESVL)
 • Professor emeritus Hans-Göran Tiselius, Urologiska kliniken/Karolinska Institutet

 • Feokromocytom
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Fettlever hos barn (Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) och Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH))
 • Docent, överläkare Carl-Erik Flodmark, Preventiv pediatrik, Kliniska vetenskaper i Malmö/Lunds universitet

 • Funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar
 • Överläkare Peter Grimheden, Barnmottagningen/Södertälje Sjukhus
  Med dr, överläkare Ola Olén, Enheten för pediatrisk gastroenterologi och nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
  Med dr, leg psykolog Maria Lalouni, Institutuionen för klinisk neurovetenskap/Karolinska Institutet och BUP Internetbehandling
  Med dr, överläkare Henrik Arnell, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
  Med dr, överläkare Agneta Uusijärvi, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus

 • Förstoppning – kostråd
 • Med dr, leg. dietist Stine Störsrud, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Förstoppning (obstipation) hos barn i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Förstoppning, kronisk
 • Professor Magnus Simrén, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Gallgångssten med ikterus/kolangit
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Gallsaltsdiarré
 • Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
  Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Gallsten
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Gallstenspankreatit
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • Gastrointestinal blödning, nedre, akut
 • Läkare Kjartan Thorarinsson, /Skånes Universitetssjukhus Malmö
  Docent, överläkare Evangelos Kalaitzakis, Gastrokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Gastrointestinal blödning, övre, akut
 • Docent, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Gastrointestinal stromacellstumör (GIST)
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Gastroskopi (EsofagoGastroDuodenoskopi, EGD)
 • Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Gastrostomi hos barn
 • Med dr, specialistläkare Erik Omling, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus

 • Gilberts syndrom
 • Med dr Steven Shev, Internetmedicin.se/Göteborg
  Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg

 • Halsryggskador (med eller utan ryggmärgskador)
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Överläkare Lars Kihlström, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Helicobacter pylori
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • Hematuri hos vuxna
 • Docent, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hemodialys – Medicinska problem
 • Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare

 • Hemorrojder
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Hepatit A – akut
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit A – vaccination
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – akut
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – kronisk, behandling
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – kronisk, utredning
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – postexpositionsprofylax
 • Professor emeritus Gunnar Norkrans, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hepatit B – vaccination
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B hos hivpositiva
 • Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet

 • Hepatit B, barn, kronisk
 • Adjungerad professor, överläkare Björn Fischler, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Hepatit C – akut och kronisk
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit C – kronisk, behandling
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit C hos hivinfekterade
 • Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet

 • Hepatit C, barn, kronisk
 • Adjungerad professor, överläkare Björn Fischler, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Hepatit E
 • Professor Heléne Norder, Avd.klin Mikrobiologi/Institutionen för biomedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet

 • Hepatit, alkoholorsakad
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Hepatit, autoimmun
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Hepatit, hypoxisk (ischemisk)
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Hepatit, viral – diagnostik och tolkning av hepatitserologi
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hyperkalemi
 • Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hypertoni vid kronisk njursjukdom (CKD)
 • Professor Gregor Guron, Njurmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypertoni, malign
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypertoni, sekundär
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypertriglyceridemi
 • Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

 • Hypokalemi
 • Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Ileus (inklusive slitsherniering)
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Skånes Universitetssjukvård
  Med dr, specialistläkare, Hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson, /Region Blekinge

 • Illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Incidentalom, adrenalt
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Infantil hypertrofisk pylorusstenos
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Professor, överläkare Einar Arnbjörnsson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn och ungdomar, behandling
 • Professor Yigael Finkel, Barnmedicin Gastro/Nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
  Överläkare Ulrika Lorentzon Fagerberg, Barnkliniken Gastro/Nutrition/Centrum för Klinisk Forskning/Västmanlands Sjukhus, Västerås

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och biologiska läkemedel
 • Med dr, överläkare Ulf Hindorf, Gastrokliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kirurgisk behandling
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kronisk
 • Professor, överläkare Jonas Halfvarson, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Inkontinens, kvinnlig
 • Med dr, överläkare Maria Andrada Hamer, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Insulinpump (CSII), vuxna
 • Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Invagination hos barn
 • Specialistläkare Mette Hambraeus, Barn och Ungdomskirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Invagination, rektal
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Ischemisk kolit
 • Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
  Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Kirurgisk behandling vid GERD
 • Docent, Överläkare Thomas Franzén, Matstrupslaboratoriet i Östergötland, Universitetskliniken för kirurgi/Vrinnevisjukhuset i Norrköping

 • Kirurgisk teknik – öppna bukingrepp
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Kolecystit, akut
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Koloncancer – behandling
 • Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
  Docent, överläkare Annika Sjövall, Medicinsk enhet bäckencancer, Kolorektalsektionen/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kolonpolypos
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Kolorektala polyper
 • Docent, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg/Avd för endokrin- och sarkomkirurgi/Kirurgkliniken/Sahlgrenska Universitetssjuhuset

 • Kolorektalcancer – utredning
 • Docent, överläkare Annika Sjövall, Medicinsk enhet bäckencancer, Kolorektalsektionen/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kongenital hydronefros
 • Överläkare Lisa Sartz, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken/SUS Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Kontrastmedelsinducerad njurskada
 • Docent Ulf Nyman, Institutionen för translationell medicin, Divisionen för medicinsk radiologi, Lunds universitet/Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp
  Överläkare Joanna Ahlkvist, ME Radiologi/Huddinge, Karolinska Universitetskliniken/Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp

 • Korttarmsyndrom och tarmsvikt
 • Universitetssjukhusöverläkare Lars Ellegård, Klinisk Nutrition/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Kotkompressionsfraktur, lågenergetisk
 • Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

 • Kyfos
 • Professor, överläkare Paul Gerdhem, Ortopedkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Laktosintolerans
 • Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Laktosintolerans – kostråd
 • Med dr, leg. dietist Stine Störsrud, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Lever- och gallvägstumörer, benigna
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Lever- och gallvägstumörer, maligna
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Leverabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Leverbiopsi
 • Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Levercirros
 • Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Levercirros, komplikationer
 • Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Leverprover, patologiska – utredning i öppenvård
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Leverskada – läkemedelsinducerad
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Leversvikt, akut – vuxna
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Levertransplantation
 • Docent, överläkare Staffan Wahlin, PO Övre Buk C177/ /Karolinska Universitetssjukhuset / Huddinge

 • Ljumskbråck – barn
 • Med dr, överläkare barn- och ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Ljumskbråck – vuxna
 • Överläkare Gunnar Rimbäck, Kirg kliniken/Frölunda Specialistsjukhus

 • Lumbago
 • Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
  Docent, överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet

 • Lumbalpunktion (LP) och likvoranalys
 • Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
  Professor Lars Rosengren, Neurologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Henrik Zetterberg, Klinisk neurokemi/SU/Mölndals Sjukhus

 • Läkemedelstillförsel vid leversjukdom
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Makrohematuri, vuxna
 • Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet

 • Malrotation, barn
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Maskinfektioner, diagnostik och behandling
 • Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Mastocytos
 • Med dr, överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset

 • Mesoteliom
 • Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus

 • Mikroskopisk kolit
 • Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
  Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Mjältruptur
 • ST-läkare, doktorand Martin Nilsson, VO Kirurgi/Helsingborgs lasarett
  Överläkare Gabriel Börner, VO Kirurgi/Helsingborgs lasarett

 • Monoklonal gammopati av renal signifikans (MGRS)
 • Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

 • Myelom (multipelt myelom, myelomatos)
 • Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

 • Nattliga urinträngningar (nokturi)
 • Uroterapeut Märta Lauritzen, Urologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Marie Degerblad, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Johan Lökk, Geriatriska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Christian Falconer, Kvinnokliniken/Danderyds sjukhus
  Docent, överläkare Aino Fianu Jonasson, /Karolinska Universitetssjukhuset

 • Navelbråck och epigastricabråck hos barn
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Navelvård och omfalit
 • Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Nedre urinvägssymtom, LUTS
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Nefrotiskt syndrom
 • Med dr., överläkare Jennie Lönnbro Widgren, Njurmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Neuroendokrina tumörer, gastrointestinala
 • Professor Eva Tiensuu Janson, Professor/ Överläkare/Uppsala Universitet

 • Njurbäcken-/uretärcancer
 • Docent Marianne Brehmer, Urologsektionen, Institutionen för Kliniska Vetenskaper/Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet
  Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

 • Njurcancer
 • Docent, överläkare Ulrika Harmenberg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset
  Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

 • Njursjukdom, kronisk – utredning i primärvård
 • Specialistläkare allmänmedicin Anna Hallert, Särna VC/Region Dalarna

 • Njursten
 • Med dr Klas Lindqvist, Avdelning för urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Hjalmar Svensson, Urologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Njursvikt – läkemedelskinetik
 • Professor Gregor Guron, Njurmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Njursvikt, hos vuxna – primär handläggning
 • Docent, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Njurtransplantation
 • Professor Michael Olausson, Transplantation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) och Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH), vuxna
 • Professor Stergios Kechagias, Mag-tarmmedicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Nutrition vid bukkirurgi
 • Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Ersta sjukhus, Stockholm

 • Nutritionsbehandling vid hemodialys
 • Dietisternas Riksförbunds sektion inom njurmedicin, www.drf.nu/njurmedicin /

 • Nutritionsbehandling vid peritonealdialys
 • Dietisternas Riksförbunds sektion inom njurmedicin, www.drf.nu/njurmedicin /

 • Obesitas, kirurgi
 • Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Ersta sjukhus, Stockholm

 • Osteoporos, sekundär
 • Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Palliativ vård – gastrointestinala symtom
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Pankreascancer, exokrin
 • Professor Maria Albertsson, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Pankreastumörer, neuroendokrina
 • Professor Barbro Eriksson, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Pankreatit, akut
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Pankreatit, kronisk
 • Professor, överläkare Matthias Löhr, Gastrocentrum/Karolinska universitetssjukhuset

 • Perforerat ulcus (ulcus perforans, brustet magsår)
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Skånes Universitetssjukvård
  Med dr, specialistläkare, Hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson, /Region Blekinge

 • Peritonit hos PD-patienter
 • Docent, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Pilonidalsinus, pilonidalcysta
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Polycystisk njursjukdom (ADPKD)
 • Docent, överläkare Britta Hylander Rössner, Njurmedicinska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
  Docent, överläkare Anders Fernström, Njurmedicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Portavenstrombos
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Primär biliär kolangit (PBC)
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Primär skleroserande kolangit (PSC)
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Proktit
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Proktologi, allmänt
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Prolaps, anal och rektal
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Proteinuri hos vuxna
 • Docent, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Protozoinfektioner i mag- tarmkanalen
 • Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Psoriasisartrit
 • Docent Ulla Lindqvist, Reumatologkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Rektal- och analcancer
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Rektala och anala tumörer, benigna
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Rektalcancer – behandling
 • Professor, överläkare Torbjörn Holm, Kirurgkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Ryggsmärta/besvär och träning av bålkontroll
 • Docent, leg sjukgymnast spec OMT Eva Rasmussen Barr, Sektionen för sjukgymnastik/Karolinska Inst

 • Salmonella
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Sarkoidos, extrapulmonell
 • Professor emeritus Anders Eklund, Medicinsk enhet, Lung Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna

 • Segmentell rörelsesmärta (SRS)
 • Specialistläkare ortopedi Hans Laestander, Spine Center/Göteborg

 • Skelettmetastaser
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Skolios
 • Professor, överläkare Paul Gerdhem, Ortopedkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Sorkfeber (nephropathia epidemica)
 • Professor Clas Ahlm, Infektionskliniken/Norrlands universitetssjukhus

 • Spinal stenos – ländrygg
 • Överläkare ortopedi Fabian Jacobsson, Spine Center/Göteborg
  Överläkare ortopedi Christian Hagelberg, Spine Center/Göteborg

 • Spädbarnskolik
 • Barnläkare Mats Reimer, Barn- och Ungdomsmedicin /Mölnlycke

 • Stjärtfluss (perianal streptokockinfektion hos barn) – handläggning inom primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Tarmischemi (och tarmangina)
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Skånes Universitetssjukvård
  Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet
  Med dr, specialistläkare, Hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson, /Region Blekinge

 • Urachusrest hos barn
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Urinblåsecancer
 • Professor, överläkare Fredrik Liedberg, Institutionen för Translationell Medicin, Lunds universitet och Urologkliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö
  Docent, överläkare Anders Ullén, Patientområde Bäckencancer, Tema Cancer, Karolinska Sjukhuset/Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet

 • Urinvägsinfektion, barn
 • Med dr Martin Wennerström, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Göteborg

 • Urinvägsinfektion, kateterassocierad
 • Torsten Sandberg, Docent i infektionssjukdomar/Göteborgs universitet

 • Urinvägsinfektion, kvinnor
 • Torsten Sandberg, Docent i infektionssjukdomar/Göteborgs universitet

 • Urinvägsinfektion, män
 • Torsten Sandberg, Docent i infektionssjukdomar/Göteborgs universitet

 • Varicella-zostervirus
 • Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Ventrikeltumörer
 • Med dr, överläkare Anders Winbladh, Kirurgiska kliniken /Länssjukhuset Ryhov/Höglandssjukhuset

 • Överaktiv blåsa
 • Specialistläkare urologi Elisabeth Farrelly, Norrlands universitetssjukhus/Urologcentrum Liljeholmen/Umeå/Stockholm

Visar översikter (207)

Prenumerera på våra nyhetsbrev