Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Allmänt
Klicka på
patienten
Bål

 • Rubrik
  Författare

 • Addisons sjukdom
 • Professor, överläkare Jörgen Isgaard, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Adherenser
 • Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga

 • Akne
 • Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd

 • Akut buk hos barn, behandling
 • Med dr, Bitr Överläkare, barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Akut buk hos barn, utredning och differentialdiagnostik
 • Med dr, Bitr Överläkare, barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Akut buk hos vuxna
 • Med dr, överläkare Yücel Cengiz, Kirurgkliniken/Sundsvalls sjukhus
  Specialist i allmänmedicin Tobias Sivlér, Onkologkliniken/Sundsvalls sjukhus

 • Akut diarré hos barn
 • Specialistläkare Peter Eisenlauer, /Barnkliniken / Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset
  Med dr, överläkare Malin Rydh Rinder, Tema Barn- och Kvinnosjukvård/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Akuta gynekologiska buksmärtor
 • Specialistläkare Emilia Alfonzo, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Ann-Charlotte Wassén, Kvinnokliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Alkoholinducerad leversjukdom
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Anala infektioner, sexuellt överförda
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Anala och rektala fistlar
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analabscess
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analfissur
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analhematom
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analklåda – Pruritus ani
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Professor Stefan Lindgren, Sektionen för gastroenterologi/Skånes universitetssjukhus, Malmö

 • Anemi vid kronisk njursjukdom
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Appendicit
 • Docent Roland Andersson, Kirurgkliniken/Länssjukhuset Ryhov/Jönköping

 • Arteriovenösa missbildningar i ryggmärgen (spinala AVM)
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Ascites – behandling
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Ascitestappning
 • Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bechterews sjukdom (pelvospondylit, ankyloserande spondylit)
 • Docent Ulla Lindqvist, Reumatologkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Benign prostatahyperplasi, BPH
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Bilirubin
 • ST-läkare Mohammed Hadi, Klinisk Kemi, Diagnostikcentrum/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Binjurebarkscancer
 • Med dr, specialistläkare Tanweera Khan, Onkologi, Blod- och tumörsjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Budd-Chiaris Syndrom
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Bukabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Bukaortaaneurysm
 • Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet

 • Campylobacter, Shigella, Yersinia
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Carcinoider, gastrointestinala (Tunntarms-NET)
 • Professor Eva Tiensuu Janson, Professor/ Överläkare/Uppsala Universitet

 • Cauda equina-syndrom (CES)
 • Docent, överläkare Bengt Lind, Spine Center/Göteborg

 • Celiaki, hos barn
 • Docent Lars Stenhammar, Barn- och ungdomskliniken/Norrköping

 • Celiaki, hos vuxna
 • Docent Claes Hallert, Medicinkliniken/Vrinnevisjukhuset i Norrköping

 • Cervikal spondylos, inklusive diskbråck i halsrygg, och "reumanacke"
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Överläkare Kyrre Pedersen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Clostridioides difficile
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Coccygodyni och Proctalgia fugax
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)
 • Professor Greger Lindberg, PF Mag-tarmsjukdomar/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) – kostbehandling
 • Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se

 • Diabetesgastropares
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  PhD, leg dietist Eva Olausson, Diabetescentrum /Sahlgrenska Universitetssjukhus

 • Diabetesnefropati
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Diarré – utredning
 • Professor Greger Lindberg, PF Mag-tarmsjukdomar/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Diarré, infektiös
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Diskbråck – ländrygg
 • Med dr, överläkare Olle Hägg, Spine Center/Göteborg
  Docent, överläkare Bengt Lind, Spine Center/Göteborg

 • Divertikulit
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Dyspepsi / ulkus
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • EHEC, Enterohemorragiska E. coli
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Enures, sängvätning
 • Docent, barnläkare Tryggve Nevéus, Barnmottagningen/Uppsala Akademiska Barnsjukhus

 • Exokrin pankreasinsufficiens (EPI)
 • Professor, överläkare Matthias Löhr, Gastrocentrum/Karolinska universitetssjukhuset

 • Extrakorporal stötvågsbehandling av njursten (ESVL)
 • Professor emeritus Hans-Göran Tiselius, Urologiska kliniken/Karolinska Institutet

 • Feokromocytom
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Fettlever hos barn (Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) och Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH))
 • Docent, överläkare Carl-Erik Flodmark, Preventiv pediatrik, Kliniska vetenskaper i Malmö/Lunds universitet

 • Funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar
 • Bitr. överläkare Peter Grimheden, Barnmottagningen/Södertälje Sjukhus
  Med dr, överläkare Ola Olén, Enheten för pediatrisk gastroenterologi och nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
  Med dr, överläkare Henrik Arnell, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
  Med dr, biträdande överläkare Agneta Uusijärvi, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus

 • Förstoppning – kostråd
 • Med dr, leg. dietist Stine Störsrud, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Förstoppning (obstipation) hos barn i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Förstoppning, kronisk
 • Professor Magnus Simrén, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Gallgångssten med ikterus/kolangit
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Gallsaltsdiarré
 • Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
  Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Gallsten
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Gallstenspankreatit
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • Gastrointestinal blödning, nedre, akut
 • Läkare Kjartan Thorarinsson, /Skånes Universitetssjukhus Malmö
  Docent, överläkare Evangelos Kalaitzakis, Gastrokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Gastrointestinal blödning, övre, akut
 • Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Gastrointestinal stromacellstumör (GIST)
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Gastrostomi hos barn
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Sjuksköterska Helen Sjöwie, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Professor, överläkare Einar Arnbjörnsson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Gilberts syndrom
 • Med dr Steven Shev, Internetmedicin.se/Göteborg
  Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg

 • Halsryggskador (med eller utan ryggmärgskador)
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Överläkare Lars Kihlström, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Helicobacter pylori
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • Hematuri hos vuxna
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hemodialys – Etik och principer
 • Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare

 • Hemodialys – Medicinska problem
 • Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare

 • Hemorrojder
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Hepatit A – akut
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit A – vaccination
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – akut
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – kronisk, behandling
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – kronisk, utredning
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – postexpositionsprofylax
 • Professor emeritus Gunnar Norkrans, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hepatit B – vaccination
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B hos hivpositiva
 • Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet

 • Hepatit B, barn, kronisk
 • Docent, överläkare Björn Fischler, Patientflöde barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Hepatit C – akut och kronisk
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit C – kronisk, behandling
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit C hos hivinfekterade
 • Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet

 • Hepatit C, barn, kronisk
 • Docent, överläkare Björn Fischler, Patientflöde barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Hepatit E
 • Professor Heléne Norder, Avd.klin Mikrobiologi/Institutionen för biomedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet

 • Hepatit, alkoholorsakad
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Hepatit, autoimmun
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Hepatit, hypoxisk (ischemisk)
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Hepatit, viral – diagnostik och tolkning av hepatitserologi
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hyperkalemi
 • Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hypertoni vid kronisk njursjukdom (CKD)
 • Professor Gregor Guron, Njurmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypertoni, malign
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypertoni, sekundär
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypertriglyceridemi
 • Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

 • Hypokalemi
 • Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Ileus (inklusive slitsherniering)
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län

 • Illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Incidentalom, adrenalt
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Infantil hypertrofisk pylorusstenos
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Professor, överläkare Einar Arnbjörnsson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn och ungdomar, behandling
 • Professor Yigael Finkel, Barnmedicin Gastro/Nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
  Överläkare Ulrika Lorentzon Fagerberg, Barnkliniken Gastro/Nutrition/Centrum för Klinisk Forskning/Västmanlands Sjukhus, Västerås

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och biologiska läkemedel
 • Med dr, överläkare Ulf Hindorf, Gastrokliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kirurgisk behandling
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kronisk
 • Professor, överläkare Jonas Halfvarson, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Inkontinens, kvinnlig
 • Med dr, överläkare Maria Andrada Hamer, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Insulinpump (CSII), vuxna
 • Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Invagination hos barn
 • Specialistläkare Mette Hambraeus, Barn och Ungdomskirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Invagination, rektal
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Ischemisk kolit
 • Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
  Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Kirurgisk behandling vid GERD
 • Docent, Överläkare Thomas Franzén, Matstrupslaboratoriet i Östergötland, Universitetskliniken för kirurgi/Vrinnevisjukhuset i Norrköping

 • Kirurgisk teknik – öppna bukingrepp
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Kolecystit, akut
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Koloncancer – behandling
 • Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
  Docent, överläkare Annika Sjövall, Medicinsk enhet bäckencancer, sektionen för kolorektalcancer/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kolonpolypos
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Kolorektala polyper
 • Docent, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg/Avd för endokrin- och sarkomkirurgi/Kirurgkliniken/Sahlgrenska Universitetssjuhuset

 • Kolorektalcancer – utredning
 • Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
  Docent, överläkare Annika Sjövall, Medicinsk enhet bäckencancer, sektionen för kolorektalcancer/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kontrastmedelsinducerad njurskada
 • Docent Ulf Nyman, Institutionen för translationell medicin, Divisionen för medicinsk radiologi, Lunds universitet/Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp
  Överläkare Joanna Ahlkvist, Radiologiska kliniken/Nyköpings Lasarett/Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp

 • Korttarmsyndrom och tarmsvikt
 • Universitetssjukhusöverläkare Lars Ellegård, Klinisk Nutrition/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Kotkompressionsfraktur, lågenergetisk
 • Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

 • Kyfos
 • Docent, överläkare Paul Gerdhem, Ortopedkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Laktosintolerans
 • Docent Claes Hallert, Medicinkliniken/Vrinnevisjukhuset i Norrköping

 • Laktosintolerans – kostråd
 • Med dr, leg. dietist Stine Störsrud, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Lever- och gallvägstumörer, benigna
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Lever- och gallvägstumörer, maligna
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Leverabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Leverbiopsi
 • Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Levercirros
 • Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Levercirros, komplikationer
 • Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Leverprover, patologiska – utredning i öppenvård
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Leverpåverkan – läkemedelsassocierad
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Leverpåverkan – örtpreparat/"naturprodukter"
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Leversvikt, akut – vuxna
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Levertransplantation
 • Docent, överläkare Staffan Wahlin, PO Övre Buk C177/ /Karolinska Universitetssjukhuset / Huddinge

 • Ljumskbråck – barn
 • Med dr, Bitr Överläkare, barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Ljumskbråck – vuxna
 • Överläkare Gunnar Rimbäck, Kirg kliniken/Frölunda Specialistsjukhus

 • Lumbago
 • Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
  Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet

 • Lumbalpunktion (LP) och likvoranalys
 • Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
  Professor Lars Rosengren, Neurologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Henrik Zetterberg, Klinisk neurokemi/SU/Mölndals Sjukhus

 • Läkemedel som kan ge leverskada
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Läkemedelstillförsel vid leversjukdom
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Makrohematuri, vuxna
 • Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet

 • Malrotation, barn
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Maskinfektioner, diagnostik och behandling
 • Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Mastocytos
 • Överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset

 • Mesoteliom
 • Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus

 • Mikroskopisk kolit
 • Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
  Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Mjältruptur
 • ST-läkare, doktorand Martin Nilsson, VO Kirurgi/Helsingborgs lasarett
  Överläkare Gabriel Börner, VO Kirurgi/Helsingborgs lasarett

 • Myelom (multipelt myelom, myelomatos)
 • Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

 • Nattliga urinträngningar (nokturi)
 • Uroterapeut Märta Lauritzen, Urologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Marie Degerblad, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Johan Lökk, Geriatriska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Christian Falconer, Kvinnokliniken/Danderyds sjukhus
  Docent, överläkare Aino Fianu Jonasson, /Karolinska Universitetssjukhuset

 • Navelbråck och epigastricabråck hos barn
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Navelvård och omfalit
 • Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Nedre urinvägssymtom, LUTS
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Nefrotiskt syndrom
 • Med dr., överläkare Jennie Lönnbro Widgren, Njurmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Njurbäcken-/uretärcancer
 • Docent Marianne Brehmer, Urologsektionen, Institutionen för Kliniska Vetenskaper/Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet
  Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

 • Njurcancer
 • Docent, överläkare Ulrika Harmenberg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset
  Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

 • Njursjukdom, kronisk – utredning i primärvård
 • Specialistläkare allmänmedicin Anna Hallert, Aleris VC Stureplan/Stockholm

 • Njursten
 • Med dr Klas Lindqvist, Avdelning för urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Hjalmar Svensson, Urologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Njursvikt – läkemedelskinetik
 • Professor Gregor Guron, Njurmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Njursvikt, hos vuxna – primär handläggning
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Njurtransplantation
 • Professor Michael Olausson, Transplantation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) och Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH), vuxna
 • Professor Stergios Kechagias, Mag-tarmmedicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Nutrition vid bukkirurgi
 • Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Vrinnevisjukhuset, Norrköping

 • Nutritionsbehandling vid hemodialys
 • Dietisternas Riksförbunds sektion inom njurmedicin, www.drf.nu/njurmedicin /

 • Nutritionsbehandling vid peritonealdialys
 • Dietisternas Riksförbunds sektion inom njurmedicin, www.drf.nu/njurmedicin /

 • Obesitas, kirurgi
 • Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Vrinnevisjukhuset, Norrköping

 • Osteoporos, sekundär
 • Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Palliativ vård – gastrointestinala symtom
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Pankreascancer, exokrin
 • Professor Maria Albertsson, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Pankreastumörer, neuroendokrina
 • Professor Barbro Eriksson, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Pankreatit, akut
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Pankreatit, kronisk
 • Docent Thomas Gasslander, Kirurgiska kliniken /Universitetssjukhuset, Linköping

 • Peritonit hos PD-patienter
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Pilonidalsinus, pilonidalcysta
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Polycystisk njursjukdom (ADPKD)
 • Docent, överläkare Britta Hylander Rössner, Njurmedicinska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
  Docent, överläkare Anders Fernström, Njurmedicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Portavenstrombos
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Primär biliär cholangit (PBC)
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Primär skleroserande kolangit (PSC)
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Proktit
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Proktologi, allmänt
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Prolaps, anal och rektal
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Proteinuri hos vuxna
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Protozoinfektioner i mag- tarmkanalen
 • Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Psoriasisartrit
 • Docent Ulla Lindqvist, Reumatologkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Rektal- och analcancer
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Rektala och anala tumörer, benigna
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Rektalcancer – behandling
 • Professor, överläkare Torbjörn Holm, Kirurgkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Ryggsmärta och träning av stabilitet/bålkontroll
 • Docent, leg sjukgymnast spec OMT Eva Rasmussen Barr, Sektionen för sjukgymnastik/Karolinska Inst

 • Salmonella
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Sarkoidos, extrapulmonell
 • Professor emeritus Anders Eklund, Tema Inflammation och Infektion, Lung, Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna

 • Segmentell rörelsesmärta (SRS)
 • Med dr, överläkare Olle Hägg, Spine Center/Göteborg
  Specialistläkare ortopedi Hans Laestander, Spine Center/Göteborg

 • Skelettmetastaser
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Skolios
 • Docent, överläkare Paul Gerdhem, Ortopedkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Sorkfeber (nephropathia epidemica)
 • Professor Clas Ahlm, Infektionskliniken/Norrlands universitetssjukhus

 • Spinal stenos – ländrygg
 • Överläkare ortopedi Fabian Jacobsson, Spine Center/Göteborg
  Överläkare ortopedi Christian Hagelberg, Spine Center/Göteborg

 • Spädbarnskolik
 • Barnläkare Mats Reimer, Barnmottagningen /Mölnlycke VC

 • Stjärtfluss (perianal streptokockinfektion hos barn) – handläggning inom primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Tarmischemi (och tarmangina)
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet
  Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län

 • Ulkus, perforerat (ulcus perforans, brustet magsår)
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län

 • Urachusrest hos barn
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Uremi
 • Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare

 • Urinblåsecancer
 • Professor, överläkare Fredrik Liedberg, Institutionen för Translationell Medicin, Lunds universitet och Urologkliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö
  Docent, överläkare Anders Ullén, Patientområde Bäckencancer, Tema Cancer, Karolinska Sjukhuset/Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet

 • Urinvägsinfektion, barn
 • Med dr Martin Wennerström, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Göteborg

 • Urinvägsinfektion, kateterassocierad
 • Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

 • Urinvägsinfektion, kvinnor
 • Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

 • Urinvägsinfektion, män
 • Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

 • Varicella-zostervirus
 • Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Ventrikeltumörer
 • Med dr, överläkare Anders Winbladh, Kirurgiska kliniken /Länssjukhuset Ryhov/Höglandssjukhuset

 • Överaktiv blåsa
 • Professor Magnus Fall, Avd för Urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visar översikter (206)

Prenumerera på våra nyhetsbrev