Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Övrigt

 • Rubrik
  Författare

 • Adherenser
 • Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga

 • Agitation och aggressivitet vid demens
 • Professor, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Akut omhändertagande enligt cABCDE
 • Överläkare Kristina Bengtsson Linde, Medicinkliniken/Kungälvs sjukhus

 • Akut stressreaktion – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  Specialist i allmänmedicin Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Anemi, B12- och folatbrist
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Anestesi, generell – medicinering och övervakning
 • Docent, överläkare Mats Enlund, Op.klin./Centrum för klinisk forskning/Centrallasarettet i Västerås

 • Anestesi, generell – riskanalys
 • Docent, överläkare Mats Enlund, Op.klin./Centrum för klinisk forskning/Centrallasarettet i Västerås

 • Anorexia nervosa
 • Affilierad professor Ingemar Engström, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Örebro Universitet

 • Antibiotika, interaktioner
 • Apotekare Patrik Olsson, Hallands sjukhus/Halmstad

 • Antibiotikaprofylax vid kirurgi
 • Professor emeritus Inga Odenholt, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 • Antitrombin
 • ST-läkare Olga Tagkalou, Klinisk kemi och transfusionsmedicin/Länssjukhuset i Kalmar

 • Aortadissektion
 • Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB

 • APT-tid och PK (INR)
 • Specialistläkare Johan Skogö, /Västmanlands sjukhus

 • Arteriell insufficiens, kronisk – medicinsk behandling
 • Professor, överläkare Anders Gottsäter, Internmedicin/Skånes Universitetessjukhus Malmö

 • Artros, icke-kirurgisk behandling
 • Docent, leg sjukgymnast Carina Thorstensson, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet

 • Aterom (talgkörtelcysta)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  Specialist i allmänmedicin Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Ballistik på akuten
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Barntrauma – initialt omhändertagande
 • Professor, överläkare Lars Hagander, Barnkirurgen /SUS Lund
  Överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund

 • Bett och sting – översikt
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bettinfektioner (hundbett, kattbett, människobett)
 • Docent, överläkare Gunnar Jacobsson, Infektionskliniken/Skaraborgs sjukhus

 • Bilirubin
 • ST-läkare Mohammed Hadi, Klinisk Kemi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bioterrorism
 • Professor Fredrik Elgh, Institutionen för klinisk mikrobiologi/Umeå universitet

 • Blodgas, tolkning vid andningsproblem
 • Docent, överläkare Magnus Ekström, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset Karlskrona

 • Blodstatus
 • ST-läkare Morgan Lundgren, Akademiska laboratoriet, Klinisk kemi och farmakologi/Akademiska sjukhuset

 • Blödning och blödningschock
 • Överläkare Louis Riddez, Kirurgiska kliniken och Traumaenheten/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Bristsjukdomar
 • Universitetssjukhusöverläkare Lars Ellegård, Klinisk Nutrition/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Brännskador, mindre
 • Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Brännskador, större
 • Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Biträdande överläkare Romans Elvihs, Brännskadecentrum/AnOpIVA Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Bäckenfrakturer
 • Överläkare Peter Ström, Ortopedkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Charcot-Marie-Tooths sjukdom (CMT)
 • Docent överläkare Göran Solders, Neurologiska kliniken och Neurofysiologiska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Chirurgia minor – hudsuturering
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Skånes Universitetssjukvård
  Professor Christian Ingvar, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård

 • D-vitaminbrist
 • Docent, överläkare Amra Osmancevic, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Drunkning
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Dykarsjuka
 • Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga

 • Dödsförklaring
 • Med dr. överläkare Pia Löwhagen Hendén, Avd för anestesiologi och intensivvård/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Ektropion (utåtvänt ögonlock)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  Specialist i allmänmedicin Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Elektroneurografi och elektromyografi (EMG)
 • Professor, överläkare Håkan Olausson, Neurofysiologiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping
  ST-läkare Axel Johansson, Neurofysiologiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Infosökning
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Kritisk granskning
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – RCT
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Systematisk översikt
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Tolkning av resultat
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Översikt
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Fabrys sjukdom
 • Överläkare Mikael Oscarson, Centrum för medfödda metabola sjukdomar och ME Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 • Familjär medelhavsfeber
 • Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Feber, oklar (feberutredning)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Feberkramp
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Fjärsingstick och andra giftiga fiskar
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Fukt- och mögelrelaterade hälsobesvär
 • Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Gikt
 • Docent, överläkare Mats Dehlin, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Gipskomplikationer
 • Med dr, specialistläkare, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Blekinge Kjell Ivarsson, /
  Med dr, Biträdande överläkare Emma Turesson, Ortopedkliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Specialistsjuksköterska Cecilia Ivarsson, Ortopedkliniken/Skånes universitetssjukhus

 • Glukokortikoider, farmakologisk behandling ("kortisonbehandling") – vuxna
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Guillain-Barrés syndrom (GBS)
 • Professor, överläkare Magnus Vrethem, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • HbA1c
 • ST-läkare Sara Ek, Avdelningen för Klinisk kemi och transfusionsmedicin/Länssjukhuset Kalmar

 • HBT-frågor
 • Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Huntingtons sjukdom
 • Med dr Jimmy Sundblom, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Överläkare Anders Johansson, Neurologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Hyperbar oxygenbehandling (HBO)
 • Överläkare Per Arnell, Verksamhetschef, Överläkare Ambulanshelikoptern/Sjukhusen i Väster, Västra Götalandsregionen

 • Hyperkalemi
 • Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hyperkolesterolemi
 • Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

 • Hyperlipidemi, kombinerad
 • Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

 • Hypernatremi
 • Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hypertermi
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Hypokalcemi
 • Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset

 • Hypokalemi
 • Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hyponatremi
 • Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hypotermi
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Hypotermi – terapeutisk
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Inotropa droger och vasopressorer
 • Professor, överläkare Anders Oldner, PMI/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kylskador (köldskador)
 • Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Kärltrauma
 • Universitetslektor, överläkare Joakim Nordanstig, Kärlkirurgiska sektionen, verksamhetsområde Hybrid och Intervention/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Kärnkraftsolycka, akut strålningssjuka
 • Överläkare Martin Tondel, Arbets- och miljömedicin/Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
 • Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind Ångest-Depression

 • Lipoprotein(a), Lp(a)
 • Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

 • Lokalbedövningsmedel, toxisk reaktion (LAST)
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Lumbalpunktion (LP) och likvoranalys
 • Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
  Professor Lars Rosengren, Neurologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Henrik Zetterberg, Klinisk neurokemi/SU/Mölndals Sjukhus

 • Lymfödem
 • Docent, leg fysioterapeut Karin Johansson, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet /
  Professor, överläkare Håkan Brorson, Lunds universitets cancercentrum, Institutionen för kliniska vetenskaper/Lunds Universitet

 • Läkarintyg och utlåtanden för asylsökande
 • Professor Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd (SMER)/Socialdepartmentet

 • Maneter, alger och giftiga havslevande djur
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Marfans syndrom
 • Docent, överläkare Erik Björck, Klinisk genetik/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Medicinsk statistik – diagnostiska tester
 • Överläkare/professor Jonas F. Ludvigsson, Barnkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro/Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
  Professor Anders Ekbom, Enheten för klinisk epidemiologi/Karolinska Institutet

 • Medvetslöshet, differentialdiagnostik
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Misshandel av äldre
 • Med dr, specialistläkare, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Blekinge Kjell Ivarsson, /
  Specialist i akutsjukvård Karin Erwander, /Östra sjukhuset Göteborg, PhD-student Lunds Universitet

 • Multiorgansvikt
 • Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 • Målvärden vid vård av traumapatient
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Nutrition vid bukkirurgi
 • Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Ersta sjukhus, Stockholm

 • Nutritionsbehandling vid peritonealdialys
 • Dietisternas Riksförbunds sektion inom njurmedicin, www.drf.nu/njurmedicin /

 • Organdonation
 • Med dr. överläkare Pia Löwhagen Hendén, Avd för anestesiologi och intensivvård/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Ormbett (förgiftning av ormgift)
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Ortostatisk hypotension
 • Överläkare, med dr Peter Magnusson, VO Kardiologi/Gävle/Region Gävleborg
  ST-läkare Gustav Mattsson, VO Internmedicin/Gävle sjukhus, Region Gävleborg

 • Palliativ vård – allmänt
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – andnöd
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – gastrointestinala symtom
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – nutrition
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – oro
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – smärtbehandling
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Parenteral nutrition vid cancervård
 • Dietisternas Riksförbunds sektion inom onkologi, /

 • Patientcentrerad konsultation
 • Specialist i allmänmedicin Staffan Ahlkvist, /VC Bagaregatan, Nyköping
  Klinisk adjunkt Charlotte Hedberg, Sektionen för allmänmedicin /Karolinska institutet

 • Pompes sjukdom
 • Med dr, biträdande överläkare Martin Engvall, Klinisk genetik och CMMS/Karolinska universitetssjukhuset Solna

 • Porfyria cutanea tarda (PCT)
 • Med dr, överläkare Mikael Alsterholm, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Daphne Vassiliou, Porfyricentrum/Centrum för medfödda metabola sjukdomar och Medicinsk Enhet Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Porfyrisjukdomar
 • Porfyricentrum Sverige/CMMS, /Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Postoperativt illamående och kräkningar, barn
 • Överläkare Ingemar Brunsson, Drottning Silvias Barnsjukhus/SU/Östra Sjukhuset

 • Preimplantatorisk genetisk testning
 • Professor, överläkare Elisabeth Syk Lundberg, Klinisk genetik/Karolinska universitetssjukhuset

 • Proteinelektrofores och fria lätta kedjor (FLC)
 • Specialistläkare Johan Skogö, /Västmanlands sjukhus
  Specialistläkare Gergely Talaber, /Skaraborgs sjukhus

 • Rhabdomyolys
 • Med dr, överläkare Rafael Kawati, Centralintensiven/Akademiska Sjukhuset

 • Rökavvänjning
 • Professor Hans Gilljam, Karolinska Institutet/Stockholm

 • Sepsis och septisk chock
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Skadedokumentation
 • Specialist i Rättsmedicin Ulf Jonsson, /Rättsläkarna i Väst AB
  Specialist i rättsmedicin Marcus Grelsson, / Rättsläkarna i Väst AB

 • Sköra äldre och läkemedel
 • Överläkare Eva Oskarsson, Sundsvalls sjukhus /Region Västernorrland
  Leg Apotekare, AT-läkare Emelie Sörqvist Fagerberg, /

 • Stickskador inom vården
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Strömgenomgång (elolycka)
 • Elsäkerhetsingenjör Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB/Säter
  Överläkare Martin Tondel, Arbets- och miljömedicin/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
  Elingenjör Magnus Carlsson, Borealis AB/Stenungsund
  Electrical Safety Champion Leif Bodin, ABB Power Grids Sweden AB/Västerås
  Pensionerad överläkare Anna Blomqvist, /Halmstad

 • Sårskador
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Skånes Universitetssjukvård
  Med dr, specialistläkare, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Blekinge Kjell Ivarsson, /
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Sänka (SR)-utredning
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Sömngång (parasomni)
 • Professor, överläkare Ludger Grote, Lungkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Jan Hedner, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Transfusionsmedicin (blodtransfusion)
 • Med dr, specialistläkare Per-Olof Forsberg, Wellsoft AB/

 • Transposition av de stora kärlen hos vuxna
 • Docent, överläkare Thomas Gilljam, Enheten för vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH)/Medicinkliniken/SU/Östra

 • Trauma – epidemiologi och organisation
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Trauma på akuten
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Troponin I och T
 • ST-läkare Martin Vink, Laboratoriemedicinska Kliniken, Enheten för Klinisk Kemi/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Trycksår – prevention och behandling
 • Professor Christina Lindholm, /Sophiahemmet Högskola

 • Turner syndrome
 • Professor Kerstin Landin-Wilhelmsen M.D., Ph.D., Section for Endocrinology, Institution of Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

 • Turners syndrom
 • Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Utmattningssyndrom
 • Med dr, överläkare Kristina Glise, Institutet för stressmedicin, Göteborg/

 • Ventrikelsköljning och medicinskt kol
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Venös insufficiens
 • Med dr, specialistläkare Helen Sinabulya, Kärlkirurgiska Kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Virologisk diagnostik
 • Professor Magnus Lindh, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Vätsketerapi hos vuxna
 • Överläkare Johan Bjarby, Anestesi/IVA/Södersjukhuset (SÖS)

 • Yrsel (balansstörning)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Åksjuka
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  Specialist i allmänmedicin Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

Visar översikter (128)

Prenumerera på våra nyhetsbrev