Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Allmänt
Klicka på
patienten
Övrigt

 • Rubrik
  Författare

 • Adherenser
 • Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga

 • Agitation och aggressivitet vid demens
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Akut omhändertagande enligt cABCDE
 • Överläkare Kristina Bengtsson Linde, Medicinkliniken/Kungälvs sjukhus

 • Akut stressreaktion – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Anemi, B12- och folatbrist
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Anestesi, generell – medicinering och övervakning
 • Docent, överläkare Mats Enlund, Op.klin./Centrum för klinisk forskning/Centrallasarettet i Västerås

 • Anestesi, generell – riskanalys
 • Docent, överläkare Mats Enlund, Op.klin./Centrum för klinisk forskning/Centrallasarettet i Västerås

 • Anorexia nervosa
 • Docent Ingemar Engström, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Örebro Universitet

 • Antibiotika vuxna, läkemedel
 • Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF), /www.sls.se/RAF

 • Antibiotika, interaktioner
 • Apotekare Patrik Olsson, Hallands sjukhus/Halmstad

 • Antibiotikaprofylax vid kirurgi
 • Professor emeritus Inga Odenholt, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 • Aortadissektion
 • Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB

 • Arteriell insufficiens, kronisk – medicinsk behandling
 • Professor, överläkare Anders Gottsäter, Kärlsektionen/Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Artros, icke-kirurgisk behandling
 • Docent, leg sjukgymnast Carina Thorstensson, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet

 • Aterom (talgkörtelcysta)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Ballistik på akuten
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Barntrauma – initialt omhändertagande
 • Docent, överläkare Lars Hagander, Barnkirurgen /SUS Lund
  Överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund

 • Bett av hund och katt – handläggning
 • Docent Bengt Ljungberg, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • Bett och sting – översikt
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bilirubin
 • ST-läkare Mohammed Hadi, Klinisk Kemi, Diagnostikcentrum/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Bioterrorism
 • Professor Fredrik Elgh, Institutionen för klinisk mikrobiologi/Umeå universitet

 • Blodgas, tolkning vid andningsproblem
 • Docent Bengt Midgren, Avdelning för lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Blödning och blödningschock
 • Överläkare Louis Riddez, Kirurgiska kliniken och Traumaenheten/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Bristsjukdomar
 • Universitetssjukhusöverläkare Lars Ellegård, Klinisk Nutrition/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Brännskador, mindre
 • Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Brännskador, större
 • Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Filip Fredén, Brännskadecentrum, AnOpIVA/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Bäckenfrakturer
 • Överläkare Peter Ström, Ortopedkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Charcot-Marie-Tooths sjukdom (CMT)
 • Docent överläkare Göran Solders, Neurologiska kliniken och Neurofysiologiska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Chirurgia minor – hudsuturering
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Professor Christian Ingvar, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård

 • D-vitaminbrist
 • Docent, överläkare Amra Osmancevic, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Drunkning
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Dykarsjuka
 • Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga

 • Ektropion (utåtvänt ögonlock)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Elektroneurografi och elektromyografi (EMG)
 • Professor, överläkare Håkan Olausson, Neurofysiologiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping
  ST-läkare Axel Johansson, Neurofysiologiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Infosökning
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Kritisk granskning
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – RCT
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Systematisk översikt
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Tolkning av resultat
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Översikt
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Fabrys sjukdom
 • Bitr överläkare Mikael Oscarson, Centrum för medfödda metabola sjukdomar och PF Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 • Feber, oklar (feberutredning)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Feberkramp
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Fjärsingstick och andra giftiga fiskar
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Fukt- och mögelrelaterade hälsobesvär
 • Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Gikt
 • Docent, överläkare Mats Dehlin, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Gipskomplikationer
 • Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län
  Med dr, Biträdande överläkare Emma Turesson, Ortopedkliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Specialistsjuksköterska Cecilia Ivarsson, Ortopedkliniken/Skånes universitetssjukhus

 • Glukokortikoider, farmakologisk behandling ("kortisonbehandling") – vuxna
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Guillain-Barrés syndrom (GBS)
 • Professor, överläkare Magnus Vrethem, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • HBT-frågor
 • Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Huntingtons sjukdom
 • Med dr Jimmy Sundblom, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Överläkare Anders Johansson, Neurologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Hyperbar oxygenbehandling (HBO)
 • Överläkare Per Arnell, Tryckkammaren / Verksamhetschef, Överläkare Ambulanshelikoptern Västra Götalandsregionen /Sahlgrenska Universitetssjukhuset område Östra

 • Hyperkalemi
 • Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hyperkolesterolemi
 • Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

 • Hyperlipidemi, kombinerad
 • Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

 • Hypernatremi
 • Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hypertermi
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Hypokalcemi
 • Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset

 • Hypokalemi
 • Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hyponatremi
 • Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypotermi
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Hypotermi – terapeutisk
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Kylskador (köldskador)
 • Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Kärltrauma
 • Docent, överläkare Joakim Nordanstig, Kärlkirurgiska sektionen, verksamhetsområde Hybrid och Intervention/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Kärnkraftsolycka, akut strålningssjuka
 • Överläkare Martin Tondel, Arbets- och miljömedicin/Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
 • Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind Ångest-Depression

 • Lokalbedövningsmedel, toxisk reaktion (LAST)
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Lumbalpunktion (LP) och likvoranalys
 • Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
  Professor Lars Rosengren, Neurologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Henrik Zetterberg, Klinisk neurokemi/SU/Mölndals Sjukhus

 • Lymfödem
 • Docent, leg fysioterapeut Karin Johansson, Lymfödemmottagningen, Onkologiska kliniken/ Skånes universitetssjukhus, Lund
  Docent, överläkare Håkan Brorson, Plastikkirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö

 • Läkarintyg och utlåtanden för asylsökande
 • Professor Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd (SMER)/Socialdepartmentet

 • Maneter, alger och giftiga havslevande djur
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Marfans syndrom
 • Docent, överläkare Erik Björck, Klinisk genetik/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Medicinsk statistik – diagnostiska tester
 • Professor, överläkare Jonas F. Ludvigsson, Barnkliniken i Örebro, Enheten för klinisk epidemiologi/Universitetssjukhuset Örebro
  Professor Anders Ekbom, Enheten för klinisk epidemiologi/Karolinska Institutet

 • Medvetslöshet, differentialdiagnostik
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Misshandel av äldre
 • Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län
  ST-läkare i akutsjukvård, PhD-student Karin Erwander, /Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/Lunds Universitet

 • Multiorgansvikt
 • Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 • Målvärden vid vård av traumapatient
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Neonatala kramper (gäller fullgångna)
 • Överläkare Jens Ladekjaer, Barn- och ungdomskliniken/Länssjukhuset Halmstad

 • Nutrition vid bukkirurgi
 • Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Vrinnevisjukhuset, Norrköping

 • Nutritionsbehandling vid peritonealdialys
 • Dietisternas Riksförbunds sektion inom njurmedicin, www.drf.nu/njurmedicin /

 • Organdonation
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

 • Ormbett (förgiftning av ormgift)
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Ortostatisk hypotension
 • Överläkare Peter Magnusson, VO Kardiologi/Gävle/Region Gävleborg
  ST-läkare Gustav Mattsson, VO Internmedicin/Gävle sjukhus, Region Gävleborg

 • Palliativ vård – allmänt
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – andnöd
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – gastrointestinala symtom
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – nutrition
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – oro
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Palliativ vård – smärtbehandling
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Patientcentrerad konsultation
 • Specialist i allmänmedicin Staffan Ahlkvist, /VC Bagaregatan, Nyköping
  Klinisk adjunkt Charlotte Hedberg, Sektionen för allmänmedicin /Karolinska institutet

 • Porfyrisjukdomar
 • Porfyricentrum Sverige, /Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Postoperativt illamående och kräkningar, barn
 • Överläkare Ingemar Brunsson, Drottning Silvias Barnsjukhus/SU/Östra Sjukhuset

 • Preimplantatorisk genetisk diagnostik
 • Professor, överläkare Elisabeth Syk Lundberg, Klinisk genetik/Karolinska universitetssjukhuset

 • Rhabdomyolys
 • Med dr, överläkare Rafael Kawati, Centralintensiven/Akademiska Sjukhuset

 • Rökavvänjning
 • Professor Hans Gilljam, Karolinska Institutet/Stockholm

 • Sepsis och septisk chock
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Skadedokumentation
 • Specialist i Rättsmedicin Ulf Jonsson, /Rättsläkarna i Väst AB
  Specialist i rättsmedicin Marcus Grelsson, / Rättsläkarna i Väst AB

 • Sköra äldre och läkemedel
 • Specialist i geriatrik Eva Oskarsson, Sundsvalls sjukhus /Landstinget Västernorrland
  Leg Apotekare Emelie Sörqvist Fagerberg, Läkemedelsenheten/Landstinget Västernorrland

 • Stickskador inom vården
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Strömgenomgång (elolycka)
 • Elsäkerhetsingenjör Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB/Säter
  Överläkare Martin Tondel, Arbets- och miljömedicin/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
  Elingenjör Magnus Carlsson, Borealis AB/Stenungsund
  Electrical Safety Champion Leif Bodin, ABB Power Grids Sweden AB/Västerås
  Pensionerad överläkare Anna Blomqvist, /Halmstad

 • Sårskador
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Sänka (SR)-utredning
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Sömngång (parasomni)
 • Docent, överläkare Ludger Grote, Lungkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Jan Hedner, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Transfusionsmedicin (blodtransfusion)
 • Medicinskt ansvarig för transfusionsmedicin Per-Olof Forsberg, Laboratoriemedicin/Region Värmland

 • Transposition av de stora kärlen hos vuxna
 • Docent, överläkare Thomas Gilljam, Enheten för vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH)/Medicinkliniken/SU/Östra

 • Trauma – epidemiologi och organisation
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Trauma på akuten
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Trauma på IVA
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Troponin I och T
 • ST-läkare Martin Vink, Laboratoriemedicinska Kliniken, Enheten för Klinisk Kemi/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Trycksår – prevention och behandling
 • Professor Christina Lindholm, /Sophiahemmet Högskola

 • Turner syndrome
 • Professor Kerstin Landin-Wilhelmsen M.D., Ph.D., Section for Endocrinology, Institution of Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

 • Turners syndrom
 • Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Utmattningssyndrom
 • Med dr, överläkare Kristina Glise, Institutet för stressmedicin, Göteborg/

 • Vasoaktiva läkemedel – Lathund
 • Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 • Ventrikelsköljning och medicinskt kol
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Venös insufficiens
 • Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB

 • Virologisk diagnostik
 • Professor Magnus Lindh, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Vätsketerapi hos vuxna
 • Överläkare Johan Bjarby, Anestesi / IVA/Skaraborgs sjukhus

 • Yrsel (balansstörning)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Åksjuka
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

Visar översikter (120)

Prenumerera på våra nyhetsbrev