Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Allmänt
Klicka på
patienten
Onkologi

 • Rubrik
  Författare

 • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Docent, överläkare Helene Hallböök, Sektionen för Hematologi/Akademiska sjukhuset

 • Akut myeloisk leukemi (AML)
 • Professor Gunnar Juliusson, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik/Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • Anemi vid cancersjukdomar
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Basalcellscancer
 • Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Binjurebarkscancer
 • Med dr, specialistläkare Tanweera Khan, Onkologi, Blod- och tumörsjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Bröstcancer, primärbehandling
 • Docent, överläkare Henrik Lindman, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Bröstcancer, recidiv- och palliativ behandling
 • Docent, överläkare Henrik Lindman, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Bröstcancer, utredning
 • Docent, överläkare Henrik Lindman, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Bröstrekonstruktion
 • Överläkare Thorir Audolfsson, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  MD, PhD, överläkare, plastikkirurg Andreas Lindahl, Carovivakliniken/Uppsala

 • Cancer av okänd primärtumör (CUP)
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Cancerbehandling – monoklonala antikroppar
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • CAR-T-celler, immunologisk cancerbehandling
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Carcinoider, gastrointestinala (Tunntarms-NET)
 • Professor Eva Tiensuu Janson, Professor/ Överläkare/Uppsala Universitet

 • Cervixcancer
 • Överläkare Gabriel Lindahl, Gynonkologiska sektionen, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Docent, överläkare Christer Borgfeldt, KK/Lund SUS

 • CNS-lymfom, inklusive lymfomatös meningit
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Cytostatikabehandlade barn med febril neutropeni – initialt omhändertagande
 • Överläkare Torben Ek, Barn- ungdomskliniken/Länssjukhuset Halmstad

 • Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Esofaguscancer och kardiacancer
 • Docent Thomas Zilling, Kirurgkliniken/Ängelholms sjukhus
  Professor (adj) Jan Johansson, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Lund

 • Feokromocytom
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Follikulärt lymfom
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Gammaknivskirurgi
 • Docent Petter Förander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Gastrointestinal stromacellstumör (GIST)
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH)
 • Med dr, överläkare Maciej Machaczka, Hematologiskt Centrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Överläkare Johan Vaktnäs, Kirurgkliniken/Hallands sjukhus Varberg

 • Hjärntumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Leg. läk. Inti Harvey Peredo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Hodgkins lymfom
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hudbiopsi
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hårcellsleukemi
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Immunaktivering med ”immune check point inhibitors (ICI)”
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Incidentalom, adrenalt
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Isolerad hyperterm perfusion (isolated limb perfusion, ILP)
 • Docent, överläkare Roger Olofsson Bagge, Kirurgkliniken /SU/Sahlgrenska

 • Koloncancer – behandling
 • Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
  Docent, överläkare Annika Sjövall, Medicinsk enhet bäckencancer, sektionen för kolorektalcancer/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kolonpolypos
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Kolorektalcancer – uppföljning
 • Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
  Docent, överläkare Annika Sjövall, Medicinsk enhet bäckencancer, sektionen för kolorektalcancer/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kolorektalcancer – utredning
 • Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
  Docent, överläkare Annika Sjövall, Medicinsk enhet bäckencancer, sektionen för kolorektalcancer/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Professor Emerita Eva Kimby, Hematologiskt centrum Centrum/Huddinge/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
 • Professor, överläkare Leif Stenke, PO Hematologen/Karolinska Universitetssjukhuset, NKS

 • Lever- och gallvägstumörer, benigna
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Lever- och gallvägstumörer, maligna
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Lungcancer
 • Docent, överläkare Simon Ekman, Onkologiska kliniken/Karolinska sjukhuset

 • Lungcarcinoider
 • Docent, överläkare Dan Granberg, Tema Cancer, Medicinsk Enhet Bröst, Endokrina Tumörer och Sarkom/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm

 • Lymfom – behandling
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Lymfom – symtom och utredning
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Malignt melanom i huden
 • Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Malignt melanom, metastaserat
 • Docent, överläkare Lars Ny, Onkologi/ Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Mantelcellslymfom
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Merkelcellskarcinom
 • Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Mesoteliom
 • Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus

 • Monoklonal gammopati (MGUS)
 • Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

 • Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1)
 • Professor, överläkare Peter Stålberg, Endokrinkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska sjukhuset

 • Mycosis fungoides
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Myelodysplastiskt syndrom (MDS)
 • Professor Robert Hast, Karolinska Institutet/Stockholm

 • Myelofibros
 • Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Myelom (multipelt myelom, myelomatos)
 • Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

 • Myom
 • Överläkare Anneli Jördens, Kvinnokliniken /Södersjukhuset

 • Njurbäcken-/uretärcancer
 • Docent Marianne Brehmer, Urologsektionen, Institutionen för Kliniska Vetenskaper/Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet
  Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

 • Njurcancer
 • Docent, överläkare Ulrika Harmenberg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset
  Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

 • Ovarialcancer
 • Professor, överläkare Elisabeth Åvall Lundqvist, IKE/Onkologen/Linköpings Universitet

 • Pankreascancer, exokrin
 • Professor Maria Albertsson, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Pankreastumörer, neuroendokrina
 • Professor Barbro Eriksson, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Paraneoplastiskt syndrom (PS)
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Peniscancer
 • Med dr, överläkare Peter Kirrander, Urologiska kliniken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Prostatacancer
 • Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 • Proteasomhämmare
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Proteintyrosinkinashämmare
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Radonassocierad lungcancer
 • Professor Lars Barregård, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska akademin

 • Rektal- och analcancer
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Rektala och anala tumörer, benigna
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Rektalcancer – behandling
 • Professor, överläkare Torbjörn Holm, Kirurgkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Sarkom
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Skallbastumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Skelettmetastaser
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Skivepitelcancer i solbelyst hud
 • Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Smärta, cancerrelaterad – behandling
 • Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, AnOpIva kliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Testikelcancer
 • Docent, överläkare Gabriella Cohn Cedermark, Enheten för urologisk onkologi/Tema Bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset

 • Tumörmarkörer, blod
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Tymom
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Tyreoideacancer
 • Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Urinblåsecancer
 • Professor, överläkare Fredrik Liedberg, Institutionen för Translationell Medicin, Lunds universitet och Urologkliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö
  Docent, överläkare Anders Ullén, Patientområde Bäckencancer, Tema Cancer, Karolinska Sjukhuset/Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet

 • Ventrikeltumörer
 • Med dr, överläkare Anders Winbladh, Kirurgiska kliniken /Länssjukhuset Ryhov/Höglandssjukhuset

 • Von Hippel-Lindaus sjukdom
 • Med dr Jimmy Sundblom, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Vulvacancer
 • Med dr, överläkare Kristina Hellman, /

Visar översikter (82)

Prenumerera på våra nyhetsbrev