Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten

Klinisk kemi

Klinisk kemi

  • Rubrik
    Författare

  • Antitrombin
  • ST-läkare Olga Tagkalou, Klinisk kemi och transfusionsmedicin/Länssjukhuset i Kalmar

  • Bilirubin
  • ST-läkare Mohammed Hadi, Klinisk Kemi, Diagnostikcentrum/Universitetssjukhuset i Linköping

  • HbA1c
  • ST-läkare Sara Ek, Avdelningen för Klinisk kemi och transfusionsmedicin/Länssjukhuset Kalmar

  • Proteinelektrofores och fria lätta kedjor (FLC)
  • Specialistläkare Johan Skogö, /Västmanlands sjukhus
    Specialistläkare Gergely Talaber, /Skaraborgs sjukhus

  • Troponin I och T
  • ST-läkare Martin Vink, Laboratoriemedicinska Kliniken, Enheten för Klinisk Kemi/Universitetssjukhuset i Örebro

Visar översikter (5)

Prenumerera på våra nyhetsbrev