Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Allmänt
Klicka på
patienten
Hudsjukdomar

 • Rubrik
  Författare

 • Acanthosis nigricans
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Akne
 • Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd

 • Aktinisk keratos
 • Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Asteatotiskt eksem och Neurodermatit
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Aterom (talgkörtelcysta)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Atopiskt eksem
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Basalcellscancer
 • Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bensår, venösa
 • Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus

 • Blåsdermatoser
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Brännskador, mindre
 • Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Brännskador, större
 • Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Filip Fredén, Brännskadecentrum, AnOpIVA/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Burulisår och andra hudinfektioner med atypiska mykobakterier
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Chirurgia minor – naevus och "knutor"
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Professor Christian Ingvar, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård

 • Chirurgia minor – hudsuturering
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Professor Christian Ingvar, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård

 • Erysipelas – rosfeber
 • Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Erythema nodosum (knölros)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Erythrasma
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Exanthema subitum (tredagarsfeber)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Follikulit (hårsäcksinflammation)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Fotsvamp, tinea pedis
 • Docent Taavi Kaaman, Mykolab/Stockholm

 • Främmande kropp i huden
 • Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län
  Med dr, Biträdande överläkare Emma Turesson, Ortopedkliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Furunkulos och hidroadenit, recidiverande
 • Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Granuloma annulare
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Herpes simplexvirus typ 1
 • Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hidradenitis suppurativa (varig svettkörtelinflammation)
 • Specialistläkare Victoria Marmgren, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Despoina Kantere, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hudbiopsi
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvudlöss
 • Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus

 • Hyperhidros
 • Specialistläkare Lykke Barck, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Kristina Maltese, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Håravfall (alopeci)
 • Docent Taavi Kaaman, Mykolab/Stockholm

 • Idiopatiska inflammatoriska myopatier
 • Överläkare Balsam Hanna, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Impetigo (svinkoppor)
 • Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Kondylom
 • Överläkare Arne Wikström, Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Kongenitalt melanocytärt nevus (Medfödda nevus)
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Kontakteksem
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Kutana vårtor
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Lichen ruber planus
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Lichen sclerosus
 • Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 • Läkemedelsreaktioner och hud
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Malignt melanom i huden
 • Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Malignt melanom, metastaserat
 • Docent, överläkare Lars Ny, Onkologi/ Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Mastocytos
 • Överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset

 • Merkelcellskarcinom
 • Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Mohs kirurgi
 • Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Mollusker
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Mycosis fungoides
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Nagelsvamp
 • Docent Taavi Kaaman, Mykolab/Stockholm

 • Necrobiosis lipoidica
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Nummulärt (mikrobiellt) eksem och Staseksem
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Perioral dermatit (POD)
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Pityriasis alba
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Pityriasis rosea (medaljongsjuka)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Pityriasis versicolor
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Psoriasis
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Amra Osmancevic, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Psoriasisartrit
 • Docent Ulla Lindqvist, Reumatologkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Pustulosis palmoplantaris (PPP)
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Rosacea
 • Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd

 • Sarkoidos, extrapulmonell
 • Professor emeritus Anders Eklund, Tema Inflammation och Infektion, Lung, Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna

 • Seborroisk keratos
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Seborroiskt eksem (mjälleksem)
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Skabb
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Skivepitelcancer i solbelyst hud
 • Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Solskydd
 • Med dr, spec läk Helena Gonzalez, Hemigon Dermatologdoktorn AB /Göteborg/

 • Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS)
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Sweets syndrom (febril neutrofil dermatos)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Syfilis
 • Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
 • Docent, överläkare Mats Dehlin, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Systemisk skleros (Sklerodermi, SSc)
 • Överläkare Egidija Sakiniene, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Sårskador
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Tinea capitis (ringorm i hårbotten)
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Tinea corporis (ringorm)
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Tinea inguinalis (ljumsksvamp)
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Tinea manuum (handsvamp)
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Urtikaria, akut och kronisk
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Venös insufficiens
 • Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB

 • Vitiligo
 • Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visar översikter (75)

Prenumerera på våra nyhetsbrev