Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Allmänt
Klicka på
patienten
Hormonrubbningar

 • Rubrik
  Författare

 • Addisons sjukdom
 • Professor, överläkare Jörgen Isgaard, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Carcinoider, gastrointestinala (Tunntarms-NET)
 • Professor Eva Tiensuu Janson, Professor/ Överläkare/Uppsala Universitet

 • Cushings syndrom
 • Professor Tommy Olsson, Medicincentrum/Norrlands Universitetssjukhus

 • Diabetes insipidus, neurogen/central
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Doping (hormondoping)
 • Docent Thord Rosén, Endokrinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Endokrin oftalmopati
 • Docent Leif Tallstedt, /St. Eriks Ögonsjukhus

 • Feokromocytom
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Glukokortikoidresistens, primär generaliserad
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Gynekomasti
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hirsutism
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hyperkalcemi
 • Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset

 • Hyperkalemi
 • Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hyperparatyreoidism, primär
 • Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Hypertoni, endokrin
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypertyreos
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Hypofyssjukdomar, utredning
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypofysär underproduktion, hypopituitarism
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypofysär överproduktion
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypogonadotrop hypogonadism (hos män)
 • Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Hypokalcemi
 • Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset

 • Hyponatremi
 • Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypotyreos
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Lungcarcinoider
 • Docent, överläkare Dan Granberg, Tema Cancer, Medicinsk Enhet Bröst, Endokrina Tumörer och Sarkom/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm

 • Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1)
 • Professor, överläkare Peter Stålberg, Endokrinkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska sjukhuset

 • Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN 2)
 • Docent, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg/Avd för endokrin- och sarkomkirurgi/Kirurgkliniken/Sahlgrenska Universitetssjuhuset

 • Pankreastumörer, neuroendokrina
 • Professor Barbro Eriksson, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • SIADH (syndrome of inappropriate secretion of ADH, inadekvat ökad ADH-sekretion)
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Subakut (de Quervains) tyreoidit
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Testosteronbrist (hypogonadism) hos män
 • Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit (XLH)
 • Överläkare Sigridur Björnsdottir, Vuxenendokrinmottagningen/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Professor, barnläkare Ola Nilsson, Barnkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro/Barnendokrinmottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Visar översikter (31)

Prenumerera på våra nyhetsbrev