Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Hormonrubbningar

 • Rubrik
  Författare

 • Addisons sjukdom
 • Professor, överläkare Jörgen Isgaard, Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet samt Specialistmedicin/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Cushings syndrom
 • Professor Tommy Olsson, Medicincentrum/Norrlands Universitetssjukhus

 • Diabetes insipidus
 • Docent, överläkare Oskar Ragnarsson, Endokrinologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Doping (hormondoping)
 • Docent Thord Rosén, Endokrinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Endokrin oftalmopati
 • Docent Leif Tallstedt, /St. Eriks Ögonsjukhus

 • Feokromocytom
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Glukokortikoidresistens, kortisolokänslighet, kortisolresistens
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Gynekomasti
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hirsutism
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hyperkalcemi
 • Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset

 • Hyperkalemi
 • Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hyperparatyreoidism, primär
 • Docent Inga-Lena Nilsson, ME Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Hypertoni, endokrin
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypertyreos
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Hypofyssjukdomar, utredning
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypofyssvikt (hypofysär underproduktion, hypopituitarism)
 • Docent, överläkare Oskar Ragnarsson, Endokrinologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypofysär överproduktion
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypogonadotrop hypogonadism (hos män)
 • Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Hypokalcemi
 • Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset

 • Hyponatremi
 • Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hypotyreos
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Lungcarcinoider
 • Docent, överläkare Dan Granberg, Tema Cancer, Medicinsk Enhet Bröst, Endokrina Tumörer och Sarkom/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm

 • Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1)
 • Professor, överläkare Peter Stålberg, Endokrinkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska sjukhuset

 • Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN 2)
 • Docent, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg/Avd för endokrin- och sarkomkirurgi/Kirurgkliniken/Sahlgrenska Universitetssjuhuset

 • Neuroendokrina tumörer, gastrointestinala
 • Professor Eva Tiensuu Janson, Professor/ Överläkare/Uppsala Universitet

 • Pankreastumörer, neuroendokrina
 • Professor Barbro Eriksson, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)
 • Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

 • Prolaktinom
 • Med dr, överläkare Katarina Berinder, ME Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • SIADH (syndrome of inappropriate secretion of ADH, inadekvat ökad ADH-sekretion)
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Subakut (de Quervains) tyreoidit
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Testosteronbrist (hypogonadism) hos män
 • Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit (XLH)
 • Överläkare Sigridur Björnsdottir, Vuxenendokrinmottagningen/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Professor, barnläkare Ola Nilsson, Institutionen för Medicinska Vetenskaper/Örebro Universitet

Visar översikter (32)

Prenumerera på våra nyhetsbrev