Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Allmänt
Klicka på
patienten
Högt blodtryck

 • Rubrik
  Författare

 • Aortadissektion
 • Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB

 • Blodtrycksmätning, ambulatorisk (24h)
 • Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
  Verksamhetschef, specialistläkare Isak Lindstedt, /Ekeby Vårdcentral

 • Feokromocytom
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypertoni vid diabetes
 • Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 • Hypertoni vid kronisk njursjukdom (CKD)
 • Professor Gregor Guron, Njurmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypertoni, endokrin
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypertoni, malign
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypertoni, primär (essentiell)
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypertoni, primär (essentiell), behandlingsresistent
 • Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
  Verksamhetschef, specialistläkare Isak Lindstedt, /Ekeby Vårdcentral

 • Hypertoni, sekundär
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Metabola syndromet
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Pulmonell arteriell hypertension (PAH)
 • Överläkare Björn Kornhall, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom/Skånes Universitetssjukhus i Lund

Visar översikter (12)

Prenumerera på våra nyhetsbrev