Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Blodsjukdomar

 • Rubrik
  Författare

 • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Docent, överläkare Helene Hallböök, Sektionen för Hematologi/Akademiska sjukhuset

 • Akut myeloisk leukemi (AML)
 • Professor Gunnar Juliusson, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik/Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Professor Stefan Lindgren, Sektionen för gastroenterologi/Skånes universitetssjukhus, Malmö

 • Anemi vid cancersjukdomar
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Anemi vid kronisk njursjukdom
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Anemi, allmän utredning, akut behandling
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Anemi, B12- och folatbrist
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Anemi, hemolytisk
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Anemi, järnbrist
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Anemi, sekundär
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Aplastisk anemi
 • Överläkare Krista Vaht, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhus

 • B12- och folatbrist utan anemi
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Erytropoietin, behandling (Epo) och järn
 • Professor Gunnar Birgegård, Medicinkliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Essentiell trombocytemi (ET)
 • Docent, överläkare Björn Andréasson, Hematologsektionerna/NU-sjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Follikulärt lymfom
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Gauchers sjukdom
 • Med dr, överläkare Maciej Machaczka, Hematologiskt Centrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Hemokromatos, primär
 • Docent Sigvard Olsson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Hemokromatos, sekundär
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Hodgkins lymfom
 • Docent, överläkare Daniel Molin, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Hårcellsleukemi
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset

 • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
 • Professor, överläkare Leif Stenke, PO Hematologen/Karolinska Universitetssjukhuset, NKS

 • Mantelcellslymfom
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Mastocytos
 • Överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset

 • Monoklonal gammopati (MGUS)
 • Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

 • Monoklonal gammopati av renal signifikans (MGRS)
 • Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

 • Mycosis fungoides
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Myelodysplastiskt syndrom (MDS)
 • Professor Robert Hast, Karolinska Institutet/Stockholm

 • Myelofibros
 • Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Myelom (multipelt myelom, myelomatos)
 • Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

 • Neutropen feber – primär handläggning
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Neutropeni – behandling
 • Professor Jan Palmblad, Institutionen för medicin, Karolinska institutet/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH)
 • Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • POEMS-syndrom
 • Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

 • Polycytemia vera (PV)
 • Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Porfyrisjukdomar
 • Porfyricentrum Sverige, /Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Primär immunologisk trombocytopeni, nydiagnostiserad (ITP)
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Proteasomhämmare
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Proteintyrosinkinashämmare
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Sicklecellanemi och andra sicklecellsjukdomar
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • T-cellslymfom, perifera
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Talassemia intermedia
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Talassemia major
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Talassemia minor/minima
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Transfusionsmedicin (blodtransfusion)
 • Medicinskt ansvarig för transfusionsmedicin Per-Olof Forsberg, Laboratoriemedicin/Region Värmland

 • Trombocytopeni
 • ST-läkare, PhD Roland Fiskesund, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (C2:66)/Karolinska Universitetslaboratoriet

 • Trombotisk trombocytopen purpura (TTP)
 • ST-läkare, PhD Roland Fiskesund, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (C2:66)/Karolinska Universitetslaboratoriet
  Specialistläkare Jun Su, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin/Karolinska Universitetssjukuset

 • Tymom
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • von Willebrands sjukdom
 • Överläkare Tony Frisk, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
  Överläkare Susanna Ranta, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
  Överläkare Pia Petrini, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
  Överläkare Maria Magnusson, Barnkoagulationscentrum/Astrids Lindgrens barnsjukhus samt Sektion Koagulation, Karolinska Universitetssjukhuset

 • Waldenströms makroglobulinemi (WM)
 • Specialistläkare Sigrun Einarsdottir, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare Monica Sender, /Läkemedelsverket

Visar översikter (51)

Prenumerera på våra nyhetsbrev