Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Allmänt
Klicka på
patienten
Blodsjukdomar

 • Rubrik
  Författare

 • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Docent, överläkare Helene Hallböök, Sektionen för Hematologi/Akademiska sjukhuset

 • Akut myeloisk leukemi (AML)
 • Professor Gunnar Juliusson, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik/Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Professor Stefan Lindgren, Sektionen för gastroenterologi/Skånes universitetssjukhus, Malmö

 • Anemi vid cancersjukdomar
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Anemi vid kronisk njursjukdom
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Anemi, allmän utredning, akut behandling
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Anemi, B12- och folatbrist
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Anemi, hemolytisk
 • Professor Per Ola Andersson, Sektionen för Hematologi, Onkologi och Lungmedicin/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

 • Anemi, järnbrist
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Anemi, sekundär
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Aplastisk anemi
 • Överläkare Krista Vaht, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhus

 • B12- och folatbrist utan anemi
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Erytropoietin, behandling (Epo) och järn
 • Professor Gunnar Birgegård, Medicinkliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Essentiell trombocytemi (ET)
 • Docent, överläkare Björn Andréasson, Hematologsektionerna/NU-sjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Follikulärt lymfom
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Gauchers sjukdom
 • Med dr, överläkare Maciej Machaczka, Hematologiskt Centrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH)
 • Med dr, överläkare Maciej Machaczka, Hematologiskt Centrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Överläkare Johan Vaktnäs, Kirurgkliniken/Hallands sjukhus Varberg

 • Hemokromatos, primär
 • Docent Sigvard Olsson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Hemokromatos, sekundär
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Hodgkins lymfom
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hårcellsleukemi
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Professor Emerita Eva Kimby, Hematologiskt centrum Centrum/Huddinge/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
 • Professor, överläkare Leif Stenke, PO Hematologen/Karolinska Universitetssjukhuset, NKS

 • Mantelcellslymfom
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Mastocytos
 • Överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset

 • Monoklonal gammopati (MGUS)
 • Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

 • Mycosis fungoides
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Myelodysplastiskt syndrom (MDS)
 • Professor Robert Hast, Karolinska Institutet/Stockholm

 • Myelofibros
 • Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Myelom (multipelt myelom, myelomatos)
 • Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

 • Neutropen feber – primär handläggning
 • Professor Per Ola Andersson, Sektionen för Hematologi, Onkologi och Lungmedicin/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

 • Neutropeni – behandling
 • Professor Jan Palmblad, Institutionen för medicin, Karolinska institutet/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH)
 • Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • POEMS-syndrom
 • Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

 • Polycytemia vera (PV)
 • Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Porfyrisjukdomar
 • Porfyricentrum Sverige, /Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Primär immunologisk trombocytopeni, nydiagnostiserad (ITP)
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Proteasomhämmare
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Proteintyrosinkinashämmare
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Sicklecellanemi och andra sicklecellsjukdomar
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • T-cellslymfom, perifera
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Talassemia intermedia
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Talassemia major
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Talassemia minor/minima
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Transfusionsmedicin (blodtransfusion)
 • Medicinskt ansvarig för transfusionsmedicin Per-Olof Forsberg, Laboratoriemedicin/Region Värmland

 • Trombocytopeni
 • ST-läkare, PhD Roland Fiskesund, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (C2:66)/Karolinska Universitetslaboratoriet

 • Trombotisk trombocytopen purpura (TTP)
 • ST-läkare, PhD Roland Fiskesund, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (C2:66)/Karolinska Universitetslaboratoriet
  Specialistläkare Jun Su, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin/Karolinska Universitetssjukuset

 • Tymom
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • von Willebrands sjukdom
 • Överläkare Tony Frisk, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
  Överläkare Susanna Ranta, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
  Överläkare Pia Petrini, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
  Överläkare Maria Magnusson, Barnkoagulationscentrum/Astrids Lindgrens barnsjukhus

 • Waldenströms makroglobulinemi (WM)
 • Specialistläkare Sigrun Einarsdottir, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare Monica Sender, /Läkemedelsverket

Visar översikter (51)

Prenumerera på våra nyhetsbrev