Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Allmänt
Klicka på
patienten
Antikoagulation/Koagulation

  • Rubrik
    Författare

  • Antikoagulantia, nya perorala – åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp
  • Professor, överläkare Peter J Svensson, Koagulationscentrum/SUS, Malmö
    Professor, överläkare Anders Själander, Umeå universitet, Medicinkliniken/Sundsvalls sjukhus

  • Antikoagulantia, perorala – översikt
  • Professor, överläkare Peter J Svensson, Koagulationscentrum/SUS, Malmö
    Professor, överläkare Anders Själander, Umeå universitet, Medicinkliniken/Sundsvalls sjukhus

  • APT-tid och PK (INR)
  • Specialistläkare Johan Skogö, /Västmanlands sjukhus

  • Artäremboli / trombos (akut arteriell icke-traumatisk ocklusion i nedre extremiteterna)
  • Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet

  • AVK – åtgärder vid höga PK-INR, blödning eller akutoperation
  • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Specialistläkare Valerie Bockisch, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
    Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • AVK – åtgärder vid låga PK-INR och inför elektiva ingrepp
  • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Specialistläkare Valerie Bockisch, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
    Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • AVK-behandling – självtestning och egenvård
  • Professor, överläkare Tomas Lindahl, Klinisk kemi/Universitetssjukhuset Linköping

  • AVK-behandling, antikoagulation
  • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Specialistläkare Valerie Bockisch, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
    Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Blödning och blödningschock
  • Överläkare Louis Riddez, Kirurgiska kliniken och Traumaenheten/Karolinska Universitetssjukhuset

  • Djup ventrombos, DVT
  • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
    Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • DVT/lungemboli vid graviditet, m m
  • Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Gastrointestinal blödning, övre, akut
  • Docent, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

  • Hemofili (blödarsjuka typ A och B)
  • Överläkare Tony Frisk, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
    Överläkare Susanna Ranta, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
    Överläkare Pia Petrini, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
    Överläkare Maria Magnusson, Barnkoagulationscentrum/Astrids Lindgrens barnsjukhus samt Sektion Koagulation, Karolinska Universitetssjukhuset

  • Heparininfusion (heparin 5 000 E/ml)
  • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Karotisstenos (extrakraniell cerebrovaskulär sjukdom)
  • Överläkare Katarina Björses, Kärlkliniken /Skånes Universitetssjukhus Malmö

  • Koagulationsutredning
  • Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Med dr, överläkare Anna Olsson, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Lungemboli
  • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
    Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Lågmolekylära hepariner, LMH
  • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
    Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Perifer ocklusiv artärsjukdom – anamnes, status och utredning
  • Universitetslektor, överläkare Joakim Nordanstig, Kärlkirurgiska sektionen, verksamhetsområde Hybrid och Intervention/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • PK(INR) – Protrombinkomplex
  • Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Primär immunologisk trombocytopeni, nydiagnostiserad (ITP)
  • Med dr, överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

  • Trombolys vid DVT/lungemboli
  • Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Trombosbehandling, poliklinisk
  • Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
    Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visar översikter (23)

Prenumerera på våra nyhetsbrev