Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Urologi

 • Rubrik
  Författare

 • Akut skrotum
 • Specialistläkare Johan Rubenson, Urologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet

 • Antibiotikaprofylax vid kirurgi
 • Professor emeritus Inga Odenholt, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 • Balanit/balanopostit – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Benign prostatahyperplasi, BPH
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Enures, sängvätning
 • Docent, barnläkare Tryggve Nevéus, Barnmottagningen/Uppsala Akademiska Barnsjukhus

 • Erektil dysfunktion
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Extrakorporal stötvågsbehandling av njursten (ESVL)
 • Professor emeritus Hans-Göran Tiselius, Urologiska kliniken/Karolinska Institutet

 • Fimosis hos barn och ungdomar – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Gonorré, genital
 • Överläkare Tomas Richtnér, /

 • Hematuri hos vuxna
 • Docent, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Herpes simplexvirus typ 2
 • Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hydrocele, spermatocele & varikocele
 • Specialistläkare i urologi Mats Hedlund, /Capio Specialistcenter Urologi

 • Inkontinens, kvinnlig
 • Med dr, överläkare Maria Andrada Hamer, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Klamydia, genital
 • Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 • Kondylom
 • Docent Arne Wikström, Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Makrohematuri, vuxna
 • Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet

 • Nattliga urinträngningar (nokturi)
 • Uroterapeut Märta Lauritzen, Urologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Marie Degerblad, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Johan Lökk, Geriatriska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Christian Falconer, Kvinnokliniken/Danderyds sjukhus
  Docent, överläkare Aino Fianu Jonasson, /Karolinska Universitetssjukhuset

 • Nedre urinvägssymtom, LUTS
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Njurbäcken-/uretärcancer
 • Docent Marianne Brehmer, Urologsektionen, Institutionen för Kliniska Vetenskaper/Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet
  Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

 • Njurcancer
 • Docent, överläkare Ulrika Harmenberg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset
  Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

 • Njursten
 • Med dr Klas Lindqvist, Avdelning för urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Hjalmar Svensson, Urologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH)
 • Docent Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Peniscancer
 • Med dr, överläkare Peter Kirrander, Urologiska kliniken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Peyronies sjukdom (peniskrökning)
 • Specialistläkare i urologi Mats Hedlund, /Capio Specialistcenter Urologi

 • Prematur ejakulation
 • Med dr Urban Ekström, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Docent Kerstin Fugl-Meyer, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Prostatacancer
 • Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 • Prostataspecifikt antigen (PSA)
 • Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 • Prostatit
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Proteinuri hos vuxna
 • Docent, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Syfilis
 • Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Testikelcancer
 • Docent, överläkare Gabriella Cohn Cedermark, Enheten för urologisk onkologi/Tema Bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset

 • Testosteronbrist (hypogonadism) hos män
 • Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Transsexualism, könsdysfori
 • Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Med dr Katarina Öberg, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
  Överläkare, specialist i psykiatri Cecilia Dhejne, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset

 • Urinblåsecancer
 • Professor, överläkare Fredrik Liedberg, Institutionen för Translationell Medicin, Lunds universitet och Urologkliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö
  Docent, överläkare Anders Ullén, Patientområde Bäckencancer, Tema Cancer, Karolinska Sjukhuset/Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet

 • Urinvägsinfektion, barn
 • Med dr Martin Wennerström, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Göteborg

 • Urinvägsinfektion, kateterassocierad
 • Torsten Sandberg, Docent i infektionssjukdomar/Göteborgs universitet

 • Urinvägsinfektion, kvinnor
 • Torsten Sandberg, Docent i infektionssjukdomar/Göteborgs universitet

 • Urinvägsinfektion, män
 • Torsten Sandberg, Docent i infektionssjukdomar/Göteborgs universitet

 • Överaktiv blåsa
 • Specialistläkare urologi Elisabeth Farrelly, Norrlands universitetssjukhus/Urologcentrum Liljeholmen/Umeå/Stockholm

Visar översikter (39)

Prenumerera på våra nyhetsbrev