Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Urologi

 • Rubrik
  Författare

 • Akut skrotum
 • Specialistläkare Johan Rubenson, Urologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet

 • Antibiotikaprofylax vid kirurgi
 • Professor emeritus Inga Odenholt, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 • Balanit/balanopostit – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Benign prostatahyperplasi, BPH
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Enures, sängvätning
 • Docent, barnläkare Tryggve Nevéus, Barnmottagningen/Uppsala Akademiska Barnsjukhus

 • Erektil dysfunktion
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Extrakorporal stötvågsbehandling av njursten (ESVL)
 • Professor emeritus Hans-Göran Tiselius, Urologiska kliniken/Karolinska Institutet

 • Fimosis hos barn och ungdomar – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Gonorré, genital
 • Överläkare Tomas Richtnér, Hudkliniken/Södersjukhuset

 • Hematuri hos vuxna
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Herpes simplexvirus typ 2
 • Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hydrocele, spermatocele & varikocele
 • Professor Magnus Fall, Avd för Urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Med dr, ST-läkare Josefine Rössberger, Mölnlycke VC/

 • Inkontinens, kvinnlig
 • Med dr, överläkare Maria Andrada Hamer, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Klamydia, genital
 • Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 • Kondylom
 • Överläkare Arne Wikström, Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Makrohematuri, vuxna
 • Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet

 • Nattliga urinträngningar (nokturi)
 • Uroterapeut Märta Lauritzen, Urologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, överläkare Marie Degerblad, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Johan Lökk, Geriatriska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Christian Falconer, Kvinnokliniken/Danderyds sjukhus
  Docent, överläkare Aino Fianu Jonasson, /Karolinska Universitetssjukhuset

 • Nedre urinvägssymtom, LUTS
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Njurbäcken-/uretärcancer
 • Docent Marianne Brehmer, Urologsektionen, Institutionen för Kliniska Vetenskaper/Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet
  Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

 • Njurcancer
 • Docent, överläkare Ulrika Harmenberg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset
  Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

 • Njursten
 • Med dr Klas Lindqvist, Avdelning för urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Hjalmar Svensson, Urologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH)
 • Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Peniscancer
 • Med dr, överläkare Peter Kirrander, Urologiska kliniken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Peyronies sjukdom (peniskrökning)
 • Specialistläkare i urologi Mats Hedlund, /Uro Clinic, Sophiahemmet, Stockholm

 • Prematur ejakulation
 • Med dr Urban Ekström, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Docent Kerstin Fugl-Meyer, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Prostatacancer
 • Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 • Prostataspecifikt antigen (PSA)
 • Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 • Prostatit
 • Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
  Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet

 • Proteinuri hos vuxna
 • Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Syfilis
 • Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Testikelcancer
 • Docent, överläkare Gabriella Cohn Cedermark, Enheten för urologisk onkologi/Tema Bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset

 • Testosteronbrist (hypogonadism) hos män
 • Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Transsexualism, könsdysfori
 • Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Med dr Katarina Öberg, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
  Överläkare, specialist i psykiatri Cecilia Dhejne, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset

 • Urinblåsecancer
 • Professor, överläkare Fredrik Liedberg, Institutionen för Translationell Medicin, Lunds universitet och Urologkliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö
  Docent, överläkare Anders Ullén, Patientområde Bäckencancer, Tema Cancer, Karolinska Sjukhuset/Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet

 • Urinvägsinfektion, barn
 • Med dr Martin Wennerström, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Göteborg

 • Urinvägsinfektion, kateterassocierad
 • Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

 • Urinvägsinfektion, kvinnor
 • Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

 • Urinvägsinfektion, män
 • Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

 • Överaktiv blåsa
 • Professor Magnus Fall, Avd för Urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visar översikter (39)

Prenumerera på våra nyhetsbrev