Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Övrigt

 • Rubrik
  Författare

 • Ballistik på akuten
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bilirubin
 • ST-läkare Mohammed Hadi, Klinisk Kemi, Diagnostikcentrum/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Bristsjukdomar
 • Universitetssjukhusöverläkare Lars Ellegård, Klinisk Nutrition/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Infosökning
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Kritisk granskning
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – RCT
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Systematisk översikt
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Tolkning av resultat
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • Evidensbaserad medicin (EBM) – Översikt
 • Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
  Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
  Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet

 • HBT-frågor
 • Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Lymfödem
 • Docent, leg fysioterapeut Karin Johansson, Lymfödemmottagningen, Onkologiska kliniken/ Skånes universitetssjukhus, Lund
  Docent, överläkare Håkan Brorson, Plastikkirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö

 • Läkarintyg och utlåtanden för asylsökande
 • Professor Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd (SMER)/Socialdepartmentet

 • Marfans syndrom
 • Docent, överläkare Erik Björck, Klinisk genetik/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Medicinsk statistik – diagnostiska tester
 • Professor, överläkare Jonas F. Ludvigsson, Barnkliniken i Örebro, Enheten för klinisk epidemiologi/Universitetssjukhuset Örebro
  Professor Anders Ekbom, Enheten för klinisk epidemiologi/Karolinska Institutet

 • Patientcentrerad konsultation
 • Specialist i allmänmedicin Staffan Ahlkvist, /VC Bagaregatan, Nyköping
  Klinisk adjunkt Charlotte Hedberg, Sektionen för allmänmedicin /Karolinska institutet

 • Skadedokumentation
 • Specialist i Rättsmedicin Ulf Jonsson, /Rättsläkarna i Väst AB
  Specialist i rättsmedicin Marcus Grelsson, / Rättsläkarna i Väst AB

 • Sköra äldre och läkemedel
 • Specialist i geriatrik Eva Oskarsson, Sundsvalls sjukhus /Landstinget Västernorrland
  Leg Apotekare Emelie Sörqvist Fagerberg, Läkemedelsenheten/Landstinget Västernorrland

 • Strömgenomgång (elolycka)
 • Elsäkerhetsingenjör Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB/Säter
  Överläkare Martin Tondel, Arbets- och miljömedicin/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
  Elingenjör Magnus Carlsson, Borealis AB/Stenungsund
  Electrical Safety Champion Leif Bodin, ABB Power Grids Sweden AB/Västerås
  Pensionerad överläkare Anna Blomqvist, /Halmstad

 • Trauma – epidemiologi och organisation
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Trauma på IVA
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Åksjuka
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

Visar översikter (21)

Prenumerera på våra nyhetsbrev