Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Osteoporos

 • Rubrik
  Författare

 • Kotkompressionsfraktur, lågenergetisk
 • Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

 • Kyfos
 • Professor, överläkare Paul Gerdhem, Ortopedkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Laktosintolerans
 • Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Mastocytos
 • Med dr, överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset

 • Osteoporos, primär
 • Professor, universitetssjukhusöverläkare Mattias Lorentzon, Enheten för Geriatrik/SU/Mölndals sjukhus
  Professor Dan Mellström, Geriatriska Kliniken/SU/Mölndals sjukhus

 • Osteoporos, sekundär
 • Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Visar översikter (6)

Prenumerera på våra nyhetsbrev