Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

ÖNH

 • Rubrik
  Författare

 • Adherenser
 • Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga

 • Allergisk rinit, persisterande (perenn)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Andningshinder, barn – differentialdiagnostik
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Andningshinder, vuxna – differentialdiagnostik
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Ansiktstrauma, Omhändertagande
 • Med dr, överläkare Thomas Berg, Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet
  Övertandläkare Petter Gavelin, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Mandibelfrakturer
 • Övertandläkare Petter Gavelin, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Med dr, Övertandläkare Payam Farzad, Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Mellanansiktsfrakturer
 • Med dr, Övertandläkare Payam Farzad, Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Mjukdelsskador i ansiktet
 • Docent Maria Mani, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Specialistläkare Daniel Saiepour, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Naso-orbito-etmoidala (NOE) frakturer
 • Med dr, överläkare Thomas Berg, Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet
  Med dr, Övertandläkare Payam Farzad, Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Näsfrakturer
 • Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Med dr, överläkare Malin Svensson, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Orbitafrakturer
 • Övertandläkare Elias Messo, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Zygomaticusfrakturer
 • Med dr, överläkare Thomas Berg, Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet
  Övertandläkare Petter Gavelin, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Eosinofil esofagit
 • Med dr, specialistläkare Helen Larsson, ÖNH-kliniken/NÄL

 • Extern otit
 • Docent Åke Reimer, /Reimer OMI-konsult, (www.nashalsan.se)

 • Facialispares, akut idiopatisk perifer (Bells pares) hos vuxna
 • Docent, överläkare Mats Engström, /Institutionen för kirurgiska vetenskaper, enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Uppsala universitet
  Docent, överläkare Lars Jonsson, /Institutionen för kirurgiska vetenskaper, enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Uppsala universitet

 • Facialispares, kirurgisk rekonstruktion
 • Docent, överläkare Andrés Rodriguez Lorenzo, Läkarchef/Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset
  Docent, specialistläkare Alberto Falk-Delgado, Sektionschef Rekonstruktiv Plastikkirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Faryngotonsillit och recidivtonsillit
 • Med dr Anne-Charlotte Hessén-Söderman, ÖNH-kliniken/Citysjukhuset/Stockholm

 • Gingivalcancer (tandköttscancer)
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Granulomatös polyangiit (Wegeners granulomatos)
 • Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvud- halscancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Hypofarynxcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Knölar på halsen hos barn
 • Barnläkare Henriette Loizos, Barn- och ungdomskliniken/Akershus Universitetssykehus
  Barnläkare Antonios Loizos, Barn- och ungdomskliniken/Akershus Universitetssykehus

 • Körtelfeber (Mononukleos)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Labyrintit, akut
 • Med dr, biträdande överläkare Åsa Bonnard, PO ÖNH/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm

 • Larynxcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Lokalbedövningsmedel, toxisk reaktion (LAST)
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Luktbortfall
 • Överläkare Peter Åhnblad, Danvik ÖNH/

 • Läppcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Malign körtel hals (CUP)
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Mastoidit, akut
 • Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm

 • Ménières sjukdom
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Mikroti
 • Plastikkirurg Martin Öberg, Plastikkirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus/Malmö

 • Munhålecancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Muntorrhet
 • Docent, övertandläkare Inger Wårdh, Institutionen för odontologi/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Nasofarynxcancer (epifarynxcancer)
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Näs- och bihålecancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Näsblödning, epistaxis
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Näspolyper
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Obstruktiv sömnapné
 • Professor, överläkare Ludger Grote, Lungkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Jan Hedner, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Otit (öroninflammation) – akut
 • Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm

 • Rinit, allergisk och dess inverkan på Astma (ARIA)
 • Docent Kenneth Holmberg, Öron-näsa-halsavdelningen/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet / Aleris Specialistmottagning Axessmottagningen Göteborg

 • Rinit, vasomotorisk
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Rinofaryngit, akut (förkylning)
 • Docent Åke Reimer, /Reimer OMI-konsult, (www.nashalsan.se)

 • Rinosinuit
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Salivläckage
 • Docent, logoped Lotta Sjögreen, Mun-H-Center/Odontologen, Göteborg

 • Sekretorisk mediaotit (Otosalpingit) – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Spottkörtelcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Sudden deafness (plötslig dövhet)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Svampinfektion i munhåla – oral candidos (torsk)
 • ST orofacial medicin, leg tandläkare Anna Arvidsson, Sjukhustandvården/Östra sjukhuset

 • Tinnitus
 • Docent Åke Reimer, /Reimer OMI-konsult, (www.nashalsan.se)

 • Tonsillit (faryngotonsillit) hos barn
 • Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Tonsillkirurgi
 • Med dr Anne-Charlotte Hessén-Söderman, ÖNH-kliniken/Citysjukhuset/Stockholm

 • Tungcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Vaxpropp
 • Docent Åke Reimer, /Reimer OMI-konsult, (www.nashalsan.se)

 • Yrsel (balansstörning)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

Visar översikter (55)

Prenumerera på våra nyhetsbrev