Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

ÖNH

 • Rubrik
  Författare

 • Adherenser
 • Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga

 • Allergisk rinit, persisterande (perenn)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Andningshinder, barn – differentialdiagnostik
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Andningshinder, vuxna – differentialdiagnostik
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Ansiktstrauma, Omhändertagande
 • Med dr, överläkare Thomas Berg, Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet
  Övertandläkare Petter Gavelin, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Mandibelfrakturer
 • Övertandläkare Petter Gavelin, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Med dr, Övertandläkare Payam Farzad, Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Mellanansiktsfrakturer
 • Med dr, Övertandläkare Payam Farzad, Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Mjukdelsskador i ansiktet
 • Docent Maria Mani, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Specialistläkare Daniel Saiepour, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Naso-orbito-etmoidala (NOE) frakturer
 • Med dr, överläkare Thomas Berg, Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet
  Med dr, Övertandläkare Payam Farzad, Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Näsfrakturer
 • Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Med dr, överläkare Malin Svensson, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Orbitafrakturer
 • Övertandläkare Elias Messo, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Ansiktstrauma, Zygomaticusfrakturer
 • Med dr, överläkare Thomas Berg, Plastikkirurgiska kliniken/Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet
  Övertandläkare Petter Gavelin, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Eosinofil esofagit
 • Med dr, specialistläkare Helen Larsson, ÖNH-kliniken/NÄL

 • Extern otit
 • Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)

 • Facialispares, akut idiopatisk perifer (Bells pares) hos vuxna
 • Docent, överläkare Mats Engström, Öron-,näs-, halsmottagningen, Läkarhuset/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
  Docent, överläkare Lars Jonsson, Verksamhetsområde öron-, näs- och hals/Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 • Facialispares, kirurgisk rekonstruktion
 • Docent, överläkare Andrés Rodriguez Lorenzo, Läkarchef/Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset
  Docent, specialistläkare Alberto Falk-Delgado, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset

 • Faryngotonsillit och recidivtonsillit
 • Med dr Anne-Charlotte Hessén-Söderman, ÖNH-kliniken/Citysjukhuset/Stockholm

 • Gingivalcancer (tandköttscancer)
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Granulomatös polyangit (Wegeners granulomatos)
 • Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvud- halscancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Hypofarynxcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Knölar på halsen hos barn
 • ST-läkare Henriette Loizos, Barnkliniken/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge
  Barnläkare Antonios Loizos, /Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

 • Körtelfeber (Mononukleos)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Labyrintit, akut
 • Med dr, biträdande överläkare Åsa Bonnard, PO ÖNH/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm

 • Larynxcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Lokalbedövningsmedel, toxisk reaktion (LAST)
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Läppcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Malign körtel hals (CUP)
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Mastoidit, akut
 • Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm

 • Ménières sjukdom
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Mikroti
 • Plastikkirurg Martin Öberg, Plastikkirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus/Malmö

 • Munhålecancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Nasofarynxcancer (epifarynxcancer)
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Näs- och bihålecancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Näsblödning, epistaxis
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Näspolyper
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Obstruktiv sömnapné
 • Docent, överläkare Ludger Grote, Lungkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Jan Hedner, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Otit (öroninflammation) – akut
 • Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm

 • Rinit, allergisk och dess inverkan på Astma (ARIA)
 • Docent Kenneth Holmberg, Öron-näsa-halsavdelningen/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet / Aleris Specialistmottagning Axessmottagningen Göteborg

 • Rinit, vasomotorisk
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Rinofaryngit, akut (förkylning)
 • Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)

 • Rinosinuit
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Salivläckage
 • Docent, logoped Lotta Sjögreen, Mun-H-Center/Odontologen, Göteborg

 • Sekretorisk mediaotit (Otosalpingit) – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Spottkörtelcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Sudden deafness (plötslig dövhet)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Svampinfektion i munhåla – oral candidos (torsk)
 • ST orofacial medicin, leg tandläkare Anna Arvidsson, Sjukhustandvården/Östra sjukhuset

 • Tinnitus
 • Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)

 • Tonsillit (faryngotonsillit) hos barn
 • Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

 • Tonsillkirurgi
 • Med dr Anne-Charlotte Hessén-Söderman, ÖNH-kliniken/Citysjukhuset/Stockholm

 • Tungcancer
 • Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Vaxpropp
 • Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)

 • Yrsel (balansstörning)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

Visar översikter (53)

Prenumerera på våra nyhetsbrev