Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ögon

 • Rubrik
  Författare

 • Abducenspares (n. VI)
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Amblyopi
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Astigmatism
 • Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Bakteriell konjunktivit
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Blefarit (ögonlocksinflammation)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Blefarospasm
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Chalazion (meibomsk cysta) i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Ektropion (utåtvänt ögonlock)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Endokrin oftalmopati
 • Docent Leif Tallstedt, /St. Eriks Ögonsjukhus

 • Entropion (inåtvänt ögonlock)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Epiretinalt membran (ERM)
 • Överläkare Bengt Schepke, Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Glaukom (grön starr)
 • Professor emeritus Bertil Lindblom, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet

 • Hordeolum (vagel) – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Hyperopi (översynthet)
 • Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Hyposvagma/subkonjunktival blödning
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • IgG4-relaterad sjukdom
 • Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Irit
 • Överläkare Ioannis Kollias, Uveamottagningen/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Katarakt (grå starr)
 • Professor Charlotta Zetterström, /Karolinska Institutet, Stockholm

 • Keratit, akantamöba
 • Doktorand, överläkare Lisa Labbé Sandelin, Smittskydd och Vårdhygien/Region Kalmar län

 • Klamydiakonjunktivit
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)
 • Med dr, biträdande överläkare Martin Engvall, Klinisk genetik och CMMS/Karolinska universitetssjukhuset Solna

 • Makulablödning
 • Överläkare Bengt Schepke, Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Makuladegeneration, åldersrelaterad (AMD)
 • Med dr, specialistläkare, Post-doc, FEBO Hammurabi Bartuma, S:t Eriks Ögonsjukhus/Karolinska Institutet

 • Makulahål (hål i gula fläcken)
 • Överläkare Bengt Schepke, Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Myopi (närsynthet)
 • Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Näthinneavlossning, regmatogen
 • Bitr professor, överläkare Sven Crafoord, Ögonkliniken/Universitetssjukhuset Örebro
  Med dr, överläkare Karim Makdoumi, Ögonkliniken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Okulomotoriuspares (n. III)
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Optikusinfarkt
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Optikuskompression
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Optikusneurit
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Organdonation
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

 • Presbyopi (ålderssynthet)
 • Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Pterygium
 • Överläkare Bengt Schepke, Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Retinala venocklusioner
 • Överläkare Grete Garberg, Ögonkliniken/Skaraborgs sjukhus

 • Retinopathy of prematurity (ROP)
 • Professor, överläkare Gerd Holmström, Ögonkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Rött öga – handläggning i primärvård
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Strabism (skelning)
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Torra ögon
 • Ögonläkare Bo Hedqvist, Ögonmottagningen/Ögonspegeln AB

 • Troklearispares
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Viral konjunktivit / Epidemisk keratokonjunktivit
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Ärftliga näthinnesjukdomar
 • Docent, överläkare Vesna Ponjavic, Ögonkliniken/Skånes universitetssjukhus
  Med dr, överläkare Ulrika Kjellström, Ögonkliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Med dr, överläkare Sten Kjellström, Ögonkliniken/Skånes universitetssjukhus
  Professor Sten Andréasson, Oftalmologi/Skånes Universitetssjukhus/Lund
  Med dr, överläkare Louise Eksandh, Ögonkliniken/Skånes universitetssjukhus
  Med dr, överläkare Lotta Gränse, Ögonkliniken/Skånes universitetssjukhus

Visar översikter (41)

Prenumerera på våra nyhetsbrev