Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Neurologi

 • Rubrik
  Författare

 • Amyotrofisk lateralskleros (ALS), motorneuronsjukdom
 • Professor, överläkare Peter M. Andersen, Institution för Klinisk vetenskap/neurovetenskaper/Umeå Universitet och Neurologiska kliniken, NHHC, Norrlands universitetssjukhus

 • Atypisk parkinsonism (Parkinson plus)
 • Överläkare MD Björn Holmberg, Neurologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Blefarospasm
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Blyförgiftning
 • Professor Lars Barregård, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska akademin

 • Central sömnapné
 • Med dr, specialistläkare Erik Thunström, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra

 • Cervikal dissektion, spontan
 • Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Specialistläkare Evelina Kask Ogenblad, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset
  Med dr, överläkare Birgitta Ramgren, Neuroradiologi BoF/Skånes universitetssjukhus SUS

 • Charcot-Marie-Tooths sjukdom (CMT)
 • Docent överläkare Göran Solders, Neurologiska kliniken och Neurofysiologiska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • CNS- och PNS-vaskulit
 • Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Demens – utredning i primärvård
 • Professor Jan Marcusson, Geriatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Demens – utredning specialistnivå
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Diabetesneuropati
 • Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus

 • Dystrofia myotonika typ 1 (Steinerts sjukdom)
 • Docent Christopher Lindberg, Neuromuskulära teamet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Dystrofia myotonika typ 2
 • Docent Christopher Lindberg, Neuromuskulära teamet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Epilepsi, barn
 • Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

 • Epilepsi, status epilepticus (vuxna)
 • Professor Kristina Malmgren, Neurologsjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
  Överläkare Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Epileptiska anfall/epilepsi (vuxna)
 • Överläkare Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
  Överläkare Anna Edelvik, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Fabrys sjukdom
 • Bitr överläkare Mikael Oscarson, Centrum för medfödda metabola sjukdomar och PF Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 • Facialispares, akut idiopatisk perifer (Bells pares) hos vuxna
 • Docent, överläkare Mats Engström, Öron-,näs-, halsmottagningen, Läkarhuset/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
  Docent, överläkare Lars Jonsson, Verksamhetsområde öron-, näs- och hals/Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 • Facialispares, kirurgisk rekonstruktion
 • Docent, överläkare Andrés Rodriguez Lorenzo, Läkarchef/Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset
  Docent, specialistläkare Alberto Falk-Delgado, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset

 • Guillain-Barrés syndrom (GBS)
 • Professor, överläkare Magnus Vrethem, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Hjärnabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Hjärninfarkt – trombolys och trombektomi
 • Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Biträdande Överläkare Andreas Arvidsson, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Hjärntrötthet
 • Professor, överläkare Lars Rönnbäck, Klin neurovetenskap och rehab, Inst för neurovetenskap och fysiologi/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Docent, psykolog, spec i neuropsykologi Birgitta Johansson, Klin neurovetenskap, Inst för neurovetenskap och fysiologi/Sahlgrenska Akademin och Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hortons huvudvärk (Cluster Headache)
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huntingtons sjukdom
 • Med dr Jimmy Sundblom, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Överläkare Anders Johansson, Neurologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Huvudvärk hos barn, primär
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvudvärk, allmänt
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvudvärk, cervikogen
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvudvärk, läkemedelsassocierad kronisk daglig
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvudvärk, primär utredning
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huvudvärk, spänningshuvudvärk (HST)
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hydrocefalus, icke-kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hydrocefalus, kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, ST-läkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hypertermi
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • IgG4-relaterad sjukdom
 • Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Karotisstenos (extrakraniell cerebrovaskulär sjukdom)
 • Överläkare Katarina Björses, Kärlkliniken /Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Kognitiva störningar/demenssjukdomar, differentialdiagnoser
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Konfusion
 • Specialist i allmänmedicin Tobias Sivlér, Onkologkliniken/Sundsvalls sjukhus
  Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)
 • Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Lumbalpunktion (LP) och likvoranalys
 • Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
  Professor Lars Rosengren, Neurologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Henrik Zetterberg, Klinisk neurokemi/SU/Mölndals Sjukhus

 • Meningit – bakteriell
 • Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
  Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Migrän
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom)
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Multifokal motorisk neuropati (MMN)
 • Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Multipel skleros (MS), behandling
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Multipel skleros (MS), primärprogressiv
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Multipel Skleros (MS), utredning
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Myastenia gravis – diagnos och behandling
 • Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Myastenia gravis – specialtillstånd
 • Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Myotonia congenita
 • Med dr Ólöf Eliasdóttir, Neurologiska kliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Narkolepsi
 • Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
  Med dr, överläkare Pontus Wasling, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Normaltryckshydrocefalus, idiopatisk (iNPH)
 • Professor emeritus, överläkare Carsten Wikkelsö, Neurologi /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Optikusneurit
 • Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Parkinsons sjukdom, bakgrund och behandlingsprinciper
 • Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Parkinsons sjukdom, behandlingsmodell
 • Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Polyneuropati och multipel mononeuropati
 • Professor, överläkare Magnus Vrethem, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Postpoliosyndrom
 • Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Restless legs syndrome (RLS)/Willis-Ekbom Disease (WED)
 • Överläkare Romana Stehlik, Smärtcentrum/Akademiska Sjukhuset

 • Rhabdomyolys
 • Med dr, överläkare Rafael Kawati, Centralintensiven/Akademiska Sjukhuset

 • Salivläckage
 • Docent, logoped Lotta Sjögreen, Mun-H-Center/Odontologen, Göteborg

 • Schistosomiasis
 • Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland

 • Skallbastumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Smärta, neuropatisk
 • Spec i algologi, allmänmedicin, rehab-medicin Franco Macri, /Uppsala

 • Stroke, akut
 • Professor Bo Norrving, Neurologkliniken/Skånes Universitetssjukhus i Lund

 • Stroke, primärprevention
 • Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Stroke, rehabilitering
 • Med dr, specialistläkare Xiaolei Hu, Neurorehab, Neuro-Huvud-Hals Centrum,/Norrlands Universitetssjukhus
  Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Stroke, sekundärprevention
 • Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Subaraknoidalblödning
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Synkope och övergående medvetandeförlust
 • Överläkare Olof Lekholm, Medicin och akutsjukvård/SU/Sahlgrenska

 • Sömngång (parasomni)
 • Docent, överläkare Ludger Grote, Lungkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Jan Hedner, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • TBE (fästingburen encefalit)
 • Överläkare, klinikchef Mats Haglund, Infektionskliniken/Länsjukhuset Kalmar

 • Total hjärninfarkt
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

 • Transitorisk ischemisk attack (TIA)
 • ST-läkare Klara Rudling, Neurologi och Rehabiliteringsmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Trigeminusneuralgi
 • Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
  Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Tymom
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Vibrationsskador i hand och arm
 • Professor Lars Gerhardsson, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Wernicke-Korsakoffs syndrom
 • Med dr, överläkare Mårten Söderberg, Verksamhetsområde Internmedicin/Södersjukhuset

 • Yrsel (balansstörning)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

Visar översikter (78)

Prenumerera på våra nyhetsbrev