Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Neurologi

 • Rubrik
  Författare

 • Amyotrofisk lateralskleros (ALS), motorneuronsjukdom
 • Professor, överläkare Peter M. Andersen, Institution för Klinisk vetenskap/neurovetenskaper/Umeå Universitet och Neurologiska kliniken, NHHC, Norrlands universitetssjukhus

 • Atypisk parkinsonism (Parkinson plus)
 • Överläkare MD Björn Holmberg, Neurologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Blefarospasm
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Blyförgiftning
 • Professor Lars Barregård, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska akademin

 • Central sömnapné
 • Med dr, specialistläkare Erik Thunström, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra

 • Cervikal dissektion, spontan
 • Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Specialistläkare Evelina Kask Ogenblad, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset
  Med dr, överläkare Birgitta Ramgren, Neuroradiologi BoF/Skånes universitetssjukhus SUS

 • Charcot-Marie-Tooths sjukdom (CMT)
 • Docent överläkare Göran Solders, Neurologiska kliniken och Neurofysiologiska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • CNS- och PNS-vaskulit
 • Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Demens – utredning i primärvård
 • Adjungerad universitetslektor, verksamhetschef, specialist i allmänmedicin Anna Segernäs Kvitting, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård (PRNV)/Linköpings universitet

 • Diabetesneuropati
 • Professor, överläkare Åke Sjöholm, Medicinkliniken Gävle sjukhus/Högskolan i Gävle

 • Dystrofia myotonika typ 1 (Steinerts sjukdom)
 • Docent Christopher Lindberg, Neuromuskulära teamet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Dystrofia myotonika typ 2
 • Docent Christopher Lindberg, Neuromuskulära teamet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Epilepsi, barn
 • Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

 • Epilepsi, status epilepticus (vuxna)
 • Överläkare, med dr Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Epileptiska anfall/epilepsi (vuxna)
 • Överläkare, med dr Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
  Överläkare Anna Edelvik Tranberg, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Fabrys sjukdom
 • Överläkare Mikael Oscarson, Centrum för medfödda metabola sjukdomar och ME Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 • Facialispares, akut idiopatisk perifer (Bells pares) hos vuxna
 • Docent, överläkare Mats Engström, /Institutionen för kirurgiska vetenskaper, enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Uppsala universitet
  Docent, överläkare Lars Jonsson, /Institutionen för kirurgiska vetenskaper, enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Uppsala universitet

 • Facialispares, kirurgisk rekonstruktion
 • Docent, överläkare Andrés Rodriguez Lorenzo, Läkarchef/Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset
  Docent, specialistläkare Alberto Falk-Delgado, Sektionschef Rekonstruktiv Plastikkirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Guillain-Barrés syndrom (GBS)
 • Professor, överläkare Magnus Vrethem, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Hjärnabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Hjärninfarkt – trombolys och trombektomi
 • Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
  Biträdande Överläkare Andreas Arvidsson, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Hjärntrötthet
 • Professor, överläkare Lars Rönnbäck, Hjärntrötthetskonsulten i Göteborg AB/Göteborg
  Docent, överpsykolog, specialist i neuropsykologi Birgitta Johansson, Klin neurovetenskap, Inst för neurovetenskap och fysiologi/Sahlgrenska Akademin och Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Huntingtons sjukdom
 • Med dr Jimmy Sundblom, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Överläkare Anders Johansson, Neurologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Huvudvärk hos barn, primär
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet

 • Huvudvärk, allmänt
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet

 • Huvudvärk, cervikogen
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet

 • Huvudvärk, läkemedelsöveranvändning (läkemedelsöveranvändningshuvudvärk, läkemedelsutlöst)
 • Docent, överläkare Anna Steinberg, ME Neurologi/Karolinska universitetssjukhuset Solna

 • Huvudvärk, primär utredning
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet

 • Huvudvärk, spänningshuvudvärk (HST)
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet

 • Hydrocefalus, icke-kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hydrocefalus, kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, Specialistläkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hypertermi
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • IgG4-relaterad sjukdom
 • Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Karotisstenos (extrakraniell cerebrovaskulär sjukdom)
 • Överläkare Katarina Björses, Kärlkliniken /Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk)
 • Docent, överläkare Ingela Nilsson, ME Neurologi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Elisabet Waldenlind, ME Neurologi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Docent, överläkare Anna Steinberg, ME Neurologi/Karolinska universitetssjukhuset Solna

 • Kognitiv sjukdom/Demens – utredning specialistnivå
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Kognitiva störningar/demenssjukdomar, differentialdiagnoser
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Konfusion
 • Överläkare Tobias Sivlér, ASIH/Stockholm

 • Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)
 • Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)
 • Med dr, biträdande överläkare Martin Engvall, Klinisk genetik och CMMS/Karolinska universitetssjukhuset Solna

 • Lumbalpunktion (LP) och likvoranalys
 • Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
  Professor Lars Rosengren, Neurologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Henrik Zetterberg, Klinisk neurokemi/SU/Mölndals Sjukhus

 • Meningit – bakteriell
 • Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
  Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Migrän
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet
  Med dr, biträdande överläkare Anna Sundholm, ME Neurologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Ledamot Huvudvärkssällskapets styrelse

 • Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom)
 • Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Multifokal motorisk neuropati (MMN)
 • Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Multipel skleros (MS), behandling
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Multipel skleros (MS), primärprogressiv
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Multipel Skleros (MS), utredning
 • Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus

 • Myastenia gravis – diagnos och behandling
 • Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Myastenia gravis – specialtillstånd
 • Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Myotonia congenita
 • Med dr Ólöf Eliasdóttir, Neurologiska kliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Narkolepsi
 • Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
  Med dr, överläkare Pontus Wasling, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Normaltryckshydrocefalus, idiopatisk (iNPH)
 • Professor emeritus, överläkare Carsten Wikkelsö, Neurologi /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Optikusneurit
 • Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

 • Paraneoplastiska och autoimmuna encefaliter
 • Med dr, ST-läkare Hannes Lindahl, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
  Professor Fredrik Piehl, Tema Neuro/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Parkinsons sjukdom, bakgrund och behandlingsprinciper
 • Professor Filip Bergquist, Universitetssjukhusöverläkare, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Parkinsons sjukdom, behandlingsmodell
 • Professor Filip Bergquist, Universitetssjukhusöverläkare, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Polyneuropati och multipel mononeuropati
 • Professor, överläkare Magnus Vrethem, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Restless legs syndrome (RLS)/Willis-Ekbom Disease (WED)
 • Överläkare Romana Stehlik, Smärtcentrum/Akademiska Sjukhuset

 • Rhabdomyolys
 • Med dr, överläkare Rafael Kawati, Centralintensiven/Akademiska Sjukhuset

 • Salivläckage
 • Docent, logoped Lotta Sjögreen, Mun-H-Center/Odontologen, Göteborg

 • Schistosomiasis
 • Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland

 • Sena effekter av polio
 • Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Skallbastumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Smärta, neuropatisk
 • Med dr, spec i algologi, allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin Franco Macrì, /Uppsala

 • Stroke, akut
 • Professor Bo Norrving, Neurologkliniken/Skånes Universitetssjukhus i Lund

 • Stroke, primärprevention
 • Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Stroke, rehabilitering
 • Med dr, specialistläkare Xiaolei Hu, Neurorehab, Neuro-Huvud-Hals Centrum,/Norrlands Universitetssjukhus
  Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Stroke, sekundärprevention
 • Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Subaraknoidalblödning
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Synkope och övergående medvetandeförlust
 • Överläkare Olof Lekholm, Akutmottagningen/Alingsås Lasarett

 • Sömngång (parasomni)
 • Professor, överläkare Ludger Grote, Lungkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Jan Hedner, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • TBE (fästingburen encefalit)
 • Överläkare, klinikchef Mats Haglund, Infektionskliniken/Länsjukhuset Kalmar

 • Total hjärninfarkt
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

 • Transitorisk ischemisk attack (TIA)
 • ST-läkare Klara Rudling, Neurologi och Rehabiliteringsmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Trigeminusneuralgi
 • Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/styrelseledamot i Svenska huvudvärkssällskapet

 • Tymom
 • Med dr, specialistläkare Georg Holgersson, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Vibrationsskador i hand och arm
 • Professor Lars Gerhardsson, Arbets- och miljömedicin/Göteborgs Universitet

 • Wernicke-Korsakoffs syndrom
 • Med dr, överläkare Mårten Söderberg, Verksamhetsområde Internmedicin/Södersjukhuset

 • Yrsel (balansstörning)
 • Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
  Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

Visar översikter (80)

Prenumerera på våra nyhetsbrev