Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Neurokirurgi

 • Rubrik
  Författare

 • Arteriovenösa missbildningar (AVM) i hjärnan
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Bitr överläkare Ernest Dodoo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Arteriovenösa missbildningar i ryggmärgen (spinala AVM)
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Cerebrala aneurysm, icke rupturerade
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Cervikal spondylos, inklusive diskbråck i halsrygg, och "reumanacke"
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Överläkare Kyrre Pedersen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Chiari-missbildningar i hjärnan
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Frakturer i kraniet, inklusive skallbasfrakturer
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Gammaknivskirurgi
 • Docent Petter Förander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Halsryggskador (med eller utan ryggmärgskador)
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Överläkare Lars Kihlström, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Hjärnskador, traumatiska (TBI) – barn
 • Med dr, överläkare Zandra Olivecrona, Sektionen för neurokirurgi, anestesi- och intensivvårdsavdelningen/Universitetssjukhuset Örebro
  Överläkare Margaretha Lannge, Barnkirurgiska verksamheten/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
  Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
  Överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund

 • Hjärnskador, traumatiska (TBI) – vuxna
 • Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
  Docent, överläkare Hans Johnsson, Medicinkliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
  Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Hjärntumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
  Leg. läk. Inti Harvey Peredo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Hydrocefalus, icke-kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Hydrocefalus, kommunicerande
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, ST-läkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Kraniosynostoser
 • Professor, överläkare Per Enblad, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Med dr, överläkare Pelle Nilsson, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Anders Lewén, Verksamhetsområde Neurokirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Normaltryckshydrocefalus, idiopatisk (iNPH)
 • Professor emeritus, överläkare Carsten Wikkelsö, Neurologi /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Organdonation
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

 • Shunt vid hydrocefalus
 • Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Med dr, ST-läkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Skallbastumörer
 • Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Smärta, neuropatisk
 • Spec i algologi, allmänmedicin, rehab-medicin Franco Macri, /Uppsala

 • Smärta, ryggmärgsstimulering
 • Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, AnOpIva kliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Subaraknoidalblödning
 • Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
  Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

 • Synkope och övergående medvetandeförlust
 • Överläkare Olof Lekholm, Medicin och akutsjukvård/SU/Sahlgrenska

 • Total hjärninfarkt
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

Visar översikter (23)

Prenumerera på våra nyhetsbrev