Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Kirurgi

 • Rubrik
  Författare

 • Adherenser
 • Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga

 • Akut buk hos barn, behandling
 • Med dr, Bitr Överläkare, barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Akut buk hos barn, utredning och differentialdiagnostik
 • Med dr, Bitr Överläkare, barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Akut buk hos vuxna
 • Med dr, överläkare Yücel Cengiz, Kirurgkliniken/Sundsvalls sjukhus
  Specialist i allmänmedicin Tobias Sivlér, Onkologkliniken/Sundsvalls sjukhus

 • Akut omhändertagande enligt cABCDE
 • Överläkare Kristina Bengtsson Linde, Medicinkliniken/Kungälvs sjukhus

 • Akut skrotum
 • Specialistläkare Johan Rubenson, Urologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet

 • Anala och rektala fistlar
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analabscess
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analfissur
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analhematom
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analklåda – Pruritus ani
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Antibiotikaprofylax vid kirurgi
 • Professor emeritus Inga Odenholt, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 • Appendicit
 • Docent Roland Andersson, Kirurgkliniken/Länssjukhuset Ryhov/Jönköping

 • Arteriell insufficiens, kronisk
 • Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB

 • Artäremboli / trombos (akut arteriell icke-traumatisk ocklusion i nedre extremiteterna)
 • Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet

 • Aterom (talgkörtelcysta)
 • Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
  ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

 • Ballistik på akuten
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Barntrauma – initialt omhändertagande
 • Docent, överläkare Lars Hagander, Barnkirurgen /SUS Lund
  Överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund

 • Blödning och blödningschock
 • Överläkare Louis Riddez, Kirurgiska kliniken och Traumaenheten/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Brännskador, mindre
 • Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Brännskador, större
 • Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Filip Fredén, Brännskadecentrum, AnOpIVA/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Bröstrekonstruktion
 • Överläkare Thorir Audolfsson, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  MD, PhD, överläkare, plastikkirurg Andreas Lindahl, Carovivakliniken/Uppsala

 • Budd-Chiaris Syndrom
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Bukabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Bukaortaaneurysm
 • Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet

 • Chirurgia minor – naevus och "knutor"
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Professor Christian Ingvar, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård

 • Chirurgia minor – hudsuturering
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Professor Christian Ingvar, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård

 • Coccygodyni och Proctalgia fugax
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Divertikulit
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Dupuytrens kontraktur
 • Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset

 • Esofaguscancer och kardiacancer
 • Docent Thomas Zilling, Kirurgkliniken/Ängelholms sjukhus
  Professor (adj) Jan Johansson, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Lund

 • Esofagusruptur (esofagusperforation)
 • Överläkare Kaveh Khodakaram, Kirurgkliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Överläkare Erik Johnsson, Kirurgkliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Främmande kropp i huden
 • Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län
  Med dr, Biträdande överläkare Emma Turesson, Ortopedkliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar
 • Bitr. överläkare Peter Grimheden, Barnmottagningen/Södertälje Sjukhus
  Med dr, överläkare Ola Olén, Enheten för pediatrisk gastroenterologi och nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
  Med dr, överläkare Henrik Arnell, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
  Med dr, biträdande överläkare Agneta Uusijärvi, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus

 • Gallgångssten med ikterus/kolangit
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Gallsten
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Gallstenspankreatit
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Gastrointestinal blödning, nedre, akut
 • Läkare Kjartan Thorarinsson, /Skånes Universitetssjukhus Malmö
  Docent, överläkare Evangelos Kalaitzakis, Gastrokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund

 • Gastrointestinal blödning, övre, akut
 • Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Gastrointestinal stromacellstumör (GIST)
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Glukokortikoider, farmakologisk behandling ("kortisonbehandling") – vuxna
 • Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Gynekomasti, kirurgisk behandling
 • Specialist i plastikkirurgi och kirurgi Thomas Jonsson, Molding Plastikkirurgi/Uppsala
  Docent, överläkare Johan Thorfinn, Hand-och plastikkirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Hemorrojder
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Hepatit, hypoxisk (ischemisk)
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Hjärttransplantation
 • Överläkare Björn Kornhall, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom/Skånes Universitetssjukhus i Lund

 • Hydrocele, spermatocele & varikocele
 • Professor Magnus Fall, Avd för Urologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Med dr, ST-läkare Josefine Rössberger, Mölnlycke VC/

 • Hyperparatyreoidism, primär
 • Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Hypospadi
 • Adj professor, överläkare i plastikkirurgi Henry Svensson, Plastikkirurgiska kliniken/SUS Malmö
  Docent, överläkare i plastikkirurgi Emma Hansson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/Verksamhet Plastikkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Ileus (inklusive slitsherniering)
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och biologiska läkemedel
 • Med dr, överläkare Ulf Hindorf, Gastrokliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kirurgisk behandling
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kronisk
 • Professor, överläkare Jonas Halfvarson, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Invagination hos barn
 • Specialistläkare Mette Hambraeus, Barn och Ungdomskirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Invagination, rektal
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Ischemisk kolit
 • Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
  Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Isolerad hyperterm perfusion (isolated limb perfusion, ILP)
 • Docent, överläkare Roger Olofsson Bagge, Kirurgkliniken /SU/Sahlgrenska

 • Karotisstenos (extrakraniell cerebrovaskulär sjukdom)
 • Överläkare Katarina Björses, Kärlkliniken /Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Karpaltunnelsyndrom
 • Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset

 • Kirurgisk behandling vid GERD
 • Docent, Överläkare Thomas Franzén, Matstrupslaboratoriet i Östergötland, Universitetskliniken för kirurgi/Vrinnevisjukhuset i Norrköping

 • Kirurgisk teknik – öppna bukingrepp
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Kolecystit, akut
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Koloncancer – behandling
 • Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
  Docent, överläkare Annika Sjövall, Medicinsk enhet bäckencancer, sektionen för kolorektalcancer/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kolonpolypos
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Kolorektala polyper
 • Docent, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg/Avd för endokrin- och sarkomkirurgi/Kirurgkliniken/Sahlgrenska Universitetssjuhuset

 • Kolorektalcancer – uppföljning
 • Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
  Docent, överläkare Annika Sjövall, Medicinsk enhet bäckencancer, sektionen för kolorektalcancer/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kolorektalcancer – utredning
 • Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
  Docent, överläkare Annika Sjövall, Medicinsk enhet bäckencancer, sektionen för kolorektalcancer/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Korttarmsyndrom och tarmsvikt
 • Universitetssjukhusöverläkare Lars Ellegård, Klinisk Nutrition/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Kylskador (köldskador)
 • Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Kärlmissbildningar och kärltumörer, översikt
 • Professor, överläkare Pär Gerwins, Interventionsradiologiska enheten/Akademiska Sjukhuset

 • Lever- och gallvägstumörer, benigna
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Lever- och gallvägstumörer, maligna
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Leverabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Levertransplantation
 • Docent, överläkare Staffan Wahlin, PO Övre Buk C177/ /Karolinska Universitetssjukhuset / Huddinge

 • Ljumskbråck – barn
 • Med dr, Bitr Överläkare, barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus

 • Ljumskbråck – vuxna
 • Överläkare Gunnar Rimbäck, Kirg kliniken/Frölunda Specialistsjukhus

 • Lokalbedövningsmedel, toxisk reaktion (LAST)
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Lungtransplantation
 • Med dr, överläkare Lennart Hansson, Lung- o allergisektionen, VO Hjärt- o lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus

 • Malrotation, barn
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Mjältruptur
 • ST-läkare, doktorand Martin Nilsson, VO Kirurgi/Helsingborgs lasarett
  Överläkare Gabriel Börner, VO Kirurgi/Helsingborgs lasarett

 • Mohs kirurgi
 • Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Morbus de Quervain (stenoserande tendovaginit)
 • Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset

 • Multiorgansvikt
 • Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 • Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1)
 • Professor, överläkare Peter Stålberg, Endokrinkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska sjukhuset

 • Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN 2)
 • Docent, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg/Avd för endokrin- och sarkomkirurgi/Kirurgkliniken/Sahlgrenska Universitetssjuhuset

 • Myom
 • Överläkare Anneli Jördens, Kvinnokliniken /Södersjukhuset

 • Nageltrång, unguis incarnatus
 • Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga

 • Navelbråck och epigastricabråck hos barn
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Njurcancer
 • Docent, överläkare Ulrika Harmenberg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset
  Professor Börje Ljungberg, Urologi och andrologi/Norrlands Universitetssjukhus

 • Nutrition vid bukkirurgi
 • Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Vrinnevisjukhuset, Norrköping

 • Obesitas, kirurgi
 • Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Vrinnevisjukhuset, Norrköping

 • Organdonation
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

 • Pankreascancer, exokrin
 • Professor Maria Albertsson, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Pankreastumörer, neuroendokrina
 • Professor Barbro Eriksson, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Pankreatit, akut
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Pankreatit, kronisk
 • Docent Thomas Gasslander, Kirurgiska kliniken /Universitetssjukhuset, Linköping

 • Pilonidalsinus, pilonidalcysta
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Plastikkirurgi efter stor viktnedgång
 • Specialist i plastikkirurgi och kirurgi Thomas Jonsson, Molding Plastikkirurgi/Uppsala
  Docent, överläkare Johan Thorfinn, Hand-och plastikkirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping

 • Portavenstrombos
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Postoperativt illamående och kräkningar, barn
 • Överläkare Ingemar Brunsson, Drottning Silvias Barnsjukhus/SU/Östra Sjukhuset

 • Proktit
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Proktologi, allmänt
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Prolaps, anal och rektal
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Prostatacancer
 • Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 • Rektal- och analcancer
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Rektala och anala tumörer, benigna
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Rektalcancer – behandling
 • Professor, överläkare Torbjörn Holm, Kirurgkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Skadedokumentation
 • Specialist i Rättsmedicin Ulf Jonsson, /Rättsläkarna i Väst AB
  Specialist i rättsmedicin Marcus Grelsson, / Rättsläkarna i Väst AB

 • Skelettmetastaser
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Smärta, neuropatisk
 • Spec i algologi, allmänmedicin, rehab-medicin Franco Macri, /Uppsala

 • Smärta, postoperativ – vuxna
 • Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, AnOpIva kliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Struma
 • Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Svampinfektioner (invasiva), diagnostik
 • Docent, överläkare Lena Klingspor, Stockholm CF center / Karolinska Institutet, laboratoriemedicin/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm

 • Synkope och övergående medvetandeförlust
 • Överläkare Olof Lekholm, Medicin och akutsjukvård/SU/Sahlgrenska

 • Sårskador
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län
  Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Tarmischemi (och tarmangina)
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet
  Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län

 • Transfusionsmedicin (blodtransfusion)
 • Medicinskt ansvarig för transfusionsmedicin Per-Olof Forsberg, Laboratoriemedicin/Region Värmland

 • Trauma – epidemiologi och organisation
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Trauma på akuten
 • Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Tumbasartros
 • Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset

 • Tyreoidea – palpabel knöl
 • Överläkare, docent, universitetslektor Joakim Hennings, Område kirurgi/Östersunds sjukhus

 • Tyreoideacancer
 • Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Ulkus, perforerat (ulcus perforans, brustet magsår)
 • Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
  Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län

 • Urachusrest hos barn
 • Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
  Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

 • Ventrikeltumörer
 • Med dr, överläkare Anders Winbladh, Kirurgiska kliniken /Länssjukhuset Ryhov/Höglandssjukhuset

 • Venös insufficiens
 • Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB

Visar översikter (125)

Prenumerera på våra nyhetsbrev