Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Hypertoni

 • Rubrik
  Författare

 • Aortadissektion
 • Docent, överläkare Tim Resch, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB

 • Ateroskleros (åderförkalkning)
 • Professor Göran K Hansson, Institutionen för medicin och Centrum för molekylär medicin /Karolinska Institutet

 • Blodtrycksmätning, ambulatorisk (24h)
 • Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
  Verksamhetschef, specialistläkare Isak Lindstedt, /Ekeby Vårdcentral

 • Cushings syndrom
 • Professor Tommy Olsson, Medicincentrum/Norrlands Universitetssjukhus

 • Feokromocytom
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypertoni vid diabetes
 • Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 • Hypertoni vid kronisk njursjukdom (CKD)
 • Professor Gregor Guron, Njurmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypertoni, endokrin
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypertoni, malign
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypertoni, primär (essentiell)
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypertoni, primär (essentiell), behandlingsresistent
 • Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
  Verksamhetschef, specialistläkare Isak Lindstedt, /Ekeby Vårdcentral

 • Hypertoni, sekundär
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Metabola syndromet
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Obstruktiv sömnapné
 • Docent, överläkare Ludger Grote, Lungkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor, överläkare Jan Hedner, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Stroke, primärprevention
 • Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Stroke, sekundärprevention
 • Professor, överläkare Mia von Euler, Örebro Universitet/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Uremi
 • Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare

Visar översikter (17)

Prenumerera på våra nyhetsbrev