Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Hepatologi

 • Rubrik
  Författare

 • Alkoholinducerad leversjukdom
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Ascites – behandling
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Ascitestappning
 • Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Bilirubin
 • ST-läkare Mohammed Hadi, Klinisk Kemi, Diagnostikcentrum/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Gallgångssten med ikterus/kolangit
 • Överläkare Linda Lundgren, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping

 • Gilberts syndrom
 • Med dr Steven Shev, Internetmedicin.se/Göteborg
  Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg

 • Gula febern
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Hemokromatos, primär
 • Docent Sigvard Olsson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Hepatit A – akut
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit A – vaccination
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – akut
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – kronisk, behandling
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – kronisk, utredning
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B – postexpositionsprofylax
 • Professor emeritus Gunnar Norkrans, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hepatit B – vaccination
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit B hos hivpositiva
 • Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet

 • Hepatit C – akut och kronisk
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit C – kronisk, behandling
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit C hos hivinfekterade
 • Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet

 • Hepatit E
 • Professor Heléne Norder, Avd.klin Mikrobiologi/Institutionen för biomedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet

 • Hepatit, alkoholorsakad
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Hepatit, autoimmun
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Hepatit, hypoxisk (ischemisk)
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Hepatit, viral – diagnostik och tolkning av hepatitserologi
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hypertriglyceridemi
 • Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

 • Lever- och gallvägstumörer, benigna
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Lever- och gallvägstumörer, maligna
 • Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Leverbiopsi
 • Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Levercirros
 • Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Levercirros, komplikationer
 • Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Leverprover, patologiska – utredning i öppenvård
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Leverpåverkan – läkemedelsassocierad
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Leverpåverkan – örtpreparat/"naturprodukter"
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Leversvikt, akut – vuxna
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Levertransplantation
 • Docent, överläkare Staffan Wahlin, PO Övre Buk C177/ /Karolinska Universitetssjukhuset / Huddinge

 • Läkemedel som kan ge leverskada
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Läkemedelstillförsel vid leversjukdom
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) och Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH), vuxna
 • Professor Stergios Kechagias, Mag-tarmmedicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Polycystisk njursjukdom (ADPKD)
 • Docent, överläkare Britta Hylander Rössner, Njurmedicinska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
  Docent, överläkare Anders Fernström, Njurmedicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Portavenstrombos
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Primär biliär cholangit (PBC)
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Primär skleroserande kolangit (PSC)
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Schistosomiasis
 • Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland

 • Svampförgiftningar
 • Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Talassemia intermedia
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Talassemia major
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Transthyretin-amyloidos, familjär
 • Professor Per Westermark, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala Universitet/Uppsala
  Professor Ole Suhr, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
  Med dr, överläkare Intissar Anan, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Visar översikter (47)

Prenumerera på våra nyhetsbrev