Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Gastroenterologi

 • Rubrik
  Författare

 • Anala infektioner, sexuellt överförda
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Anala och rektala fistlar
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analabscess
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analfissur
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analhematom
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analklåda – Pruritus ani
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Professor Stefan Lindgren, Sektionen för gastroenterologi/Skånes universitetssjukhus, Malmö

 • Ascites – behandling
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Ascitestappning
 • Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • B12- och folatbrist utan anemi
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Blåsdermatoser
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Budd-Chiaris Syndrom
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Bukabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Campylobacter, Shigella, Yersinia
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Carcinoider, gastrointestinala (Tunntarms-NET)
 • Professor Eva Tiensuu Janson, Professor/ Överläkare/Uppsala Universitet

 • Celiaki, hos barn
 • Docent Lars Stenhammar, Barn- och ungdomskliniken/Norrköping

 • Celiaki, hos vuxna
 • Docent Claes Hallert, Medicinkliniken/Vrinnevisjukhuset i Norrköping

 • Celiaki, kostbehandling
 • Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se

 • Clostridioides difficile
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Coccygodyni och Proctalgia fugax
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)
 • Professor Greger Lindberg, PF Mag-tarmsjukdomar/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) – kostbehandling
 • Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se

 • Diabetesgastropares
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  PhD, leg dietist Eva Olausson, Diabetescentrum /Sahlgrenska Universitetssjukhus

 • Diarré – utredning
 • Professor Greger Lindberg, PF Mag-tarmsjukdomar/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Diarré, infektiös
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Divertikulit
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Dyspepsi / ulkus
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • EHEC, Enterohemorragiska E. coli
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Exokrin pankreasinsufficiens (EPI)
 • Professor, överläkare Matthias Löhr, Gastrocentrum/Karolinska universitetssjukhuset

 • Förstoppning – kostråd
 • Med dr, leg. dietist Stine Störsrud, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Förstoppning, kronisk
 • Professor Magnus Simrén, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Gallsaltsdiarré
 • Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
  Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • Gastrointestinal blödning, övre, akut
 • Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Gastrointestinal stromacellstumör (GIST)
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Helicobacter pylori
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • Hemorrojder
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Hepatit C – akut och kronisk
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit C, barn, kronisk
 • Docent, överläkare Björn Fischler, Patientflöde barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Hepatit, hypoxisk (ischemisk)
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Hypokalemi
 • Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • IgG4-relaterad sjukdom
 • Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn och ungdomar, behandling
 • Professor Yigael Finkel, Barnmedicin Gastro/Nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
  Överläkare Ulrika Lorentzon Fagerberg, Barnkliniken Gastro/Nutrition/Centrum för Klinisk Forskning/Västmanlands Sjukhus, Västerås

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och biologiska läkemedel
 • Med dr, överläkare Ulf Hindorf, Gastrokliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kirurgisk behandling
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kronisk
 • Professor, överläkare Jonas Halfvarson, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Invagination, rektal
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Ischemisk kolit
 • Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
  Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Kirurgisk behandling vid GERD
 • Docent, Överläkare Thomas Franzén, Matstrupslaboratoriet i Östergötland, Universitetskliniken för kirurgi/Vrinnevisjukhuset i Norrköping

 • Koloncancer – behandling
 • Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
  Docent, överläkare Annika Sjövall, Medicinsk enhet bäckencancer, sektionen för kolorektalcancer/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kolonpolypos
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Kolorektala polyper
 • Docent, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg/Avd för endokrin- och sarkomkirurgi/Kirurgkliniken/Sahlgrenska Universitetssjuhuset

 • Komjölksallergi, barn – utredning och behandling
 • Överläkare Carola Kullberg-Lindh, Barn- och Ungdomsmottagningen/Lerum

 • Komjölksallergi, kostbehandling
 • Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se

 • Korttarmsyndrom och tarmsvikt
 • Universitetssjukhusöverläkare Lars Ellegård, Klinisk Nutrition/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Laktosintolerans
 • Docent Claes Hallert, Medicinkliniken/Vrinnevisjukhuset i Norrköping

 • Laktosintolerans – kostråd
 • Med dr, leg. dietist Stine Störsrud, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Leverabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Leverbiopsi
 • Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Levercirros
 • Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Levercirros, komplikationer
 • Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Leverpåverkan – örtpreparat/"naturprodukter"
 • Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Mastocytos
 • Överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset

 • Mikroskopisk kolit
 • Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
  Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Organdonation
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

 • Palliativ vård – gastrointestinala symtom
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Pankreatit, kronisk
 • Docent Thomas Gasslander, Kirurgiska kliniken /Universitetssjukhuset, Linköping

 • Pilonidalsinus, pilonidalcysta
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Portavenstrombos
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Proktit
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Proktologi, allmänt
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Prolaps, anal och rektal
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Protozoinfektioner i mag- tarmkanalen
 • Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Rektal- och analcancer
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Rektala och anala tumörer, benigna
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Rektalcancer – behandling
 • Professor, överläkare Torbjörn Holm, Kirurgkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Salmonella
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Talassemia major
 • Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Ventrikeltumörer
 • Med dr, överläkare Anders Winbladh, Kirurgiska kliniken /Länssjukhuset Ryhov/Höglandssjukhuset

Visar översikter (79)

Prenumerera på våra nyhetsbrev