Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gastroenterologi

 • Rubrik
  Författare

 • Anala infektioner, sexuellt överförda
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Anala och rektala fistlar
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analabscess
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analfissur
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analhematom
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Analklåda – Pruritus ani
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Professor Stefan Lindgren, Sektionen för gastroenterologi/Skånes universitetssjukhus, Malmö

 • Ascites – behandling
 • Professor Einar S. Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island

 • Ascitestappning
 • Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • B12- och folatbrist utan anemi
 • Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Blåsdermatoser
 • Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Budd-Chiaris Syndrom
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Bukabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Campylobacter, Shigella, Yersinia
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Celiaki, hos barn
 • Docent Lars Stenhammar, Barn- och ungdomskliniken/Norrköping

 • Celiaki, hos vuxna
 • Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Celiaki, kostbehandling
 • Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se

 • Clostridioides difficile
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Coccygodyni och Proctalgia fugax
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)
 • Professor Greger Lindberg, PF Mag-tarmsjukdomar/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) – kostbehandling
 • Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se

 • Diabetesgastropares
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  PhD, leg dietist Eva Olausson, Diabetescentrum /Sahlgrenska Universitetssjukhus

 • Diarré – utredning
 • Professor Greger Lindberg, PF Mag-tarmsjukdomar/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Diarré, infektiös
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Divertikulit
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Dyspepsi / ulkus
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • EHEC, Enterohemorragiska E. coli
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Enteral dysmotilitet
 • Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Eosinofil esofagit hos barn och ungdomar
 • Biträdande överläkare Helena Thulin, Enheten för pediatrisk gastroenterologi och nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

 • Exokrin pankreasinsufficiens (EPI)
 • Professor, överläkare Matthias Löhr, Gastrocentrum/Karolinska universitetssjukhuset

 • Familjär medelhavsfeber
 • Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Förstoppning – kostråd
 • Med dr, leg. dietist Stine Störsrud, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Förstoppning, kronisk
 • Professor Magnus Simrén, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Gallsaltsdiarré
 • Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
  Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • Gastrointestinal blödning, övre, akut
 • Docent, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

 • Gastrointestinal stromacellstumör (GIST)
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Gastroskopi (EsofagoGastroDuodenoskopi, EGD)
 • Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Helicobacter pylori
 • Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB

 • Hemorrojder
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Hepatit C – akut och kronisk
 • Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting

 • Hepatit C, barn, kronisk
 • Adjungerad professor, överläkare Björn Fischler, Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Hepatit, hypoxisk (ischemisk)
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Hypokalemi
 • Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • IgG4-relaterad sjukdom
 • Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn och ungdomar, behandling
 • Professor Yigael Finkel, Barnmedicin Gastro/Nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
  Överläkare Ulrika Lorentzon Fagerberg, Barnkliniken Gastro/Nutrition/Centrum för Klinisk Forskning/Västmanlands Sjukhus, Västerås

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och biologiska läkemedel
 • Med dr, överläkare Ulf Hindorf, Gastrokliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
  Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kirurgisk behandling
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kronisk
 • Professor, överläkare Jonas Halfvarson, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Invagination, rektal
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Ischemisk kolit
 • Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
  Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Kirurgisk behandling vid GERD
 • Docent, Överläkare Thomas Franzén, Matstrupslaboratoriet i Östergötland, Universitetskliniken för kirurgi/Vrinnevisjukhuset i Norrköping

 • Koloncancer – behandling
 • Med dr, överläkare Caroline Staff, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus
  Docent, överläkare Annika Sjövall, Medicinsk enhet bäckencancer, Kolorektalsektionen/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kolonpolypos
 • Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet

 • Kolorektala polyper
 • Docent, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg/Avd för endokrin- och sarkomkirurgi/Kirurgkliniken/Sahlgrenska Universitetssjuhuset

 • Komjölksallergi, barn – utredning och behandling
 • Överläkare Carola Kullberg-Lindh, Barn- och Ungdomsmottagningen/Lerum

 • Komjölksallergi, kostbehandling
 • Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se

 • Korttarmsyndrom och tarmsvikt
 • Universitetssjukhusöverläkare Lars Ellegård, Klinisk Nutrition/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Laktosintolerans
 • Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

 • Laktosintolerans – kostråd
 • Med dr, leg. dietist Stine Störsrud, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Leverabscess
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Leverbiopsi
 • Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Levercirros
 • Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Levercirros, komplikationer
 • Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Mastocytos
 • Med dr, överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset

 • Mikroskopisk kolit
 • Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
  Med dr, överläkare Anna Wickbom, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro

 • Neuroendokrina tumörer, gastrointestinala
 • Professor Eva Tiensuu Janson, Professor/ Överläkare/Uppsala Universitet

 • Organdonation
 • Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset

 • Palliativ vård – gastrointestinala symtom
 • Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/

 • Pankreatit, kronisk
 • Professor, överläkare Matthias Löhr, Gastrocentrum/Karolinska universitetssjukhuset

 • Pilonidalsinus, pilonidalcysta
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Portavenstrombos
 • Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 • Proktit
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

 • Proktologi, allmänt
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Prolaps, anal och rektal
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Protozoinfektioner i mag- tarmkanalen
 • Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
  Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Rektal- och analcancer
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Rektala och anala tumörer, benigna
 • Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
  Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

 • Rektalcancer – behandling
 • Professor, överläkare Torbjörn Holm, Kirurgkliniken/Karolinska universitetssjukhuset

 • Salmonella
 • Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/

 • Talassemia major
 • Med dr, överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

 • Ventrikeltumörer
 • Med dr, överläkare Anders Winbladh, Kirurgiska kliniken /Länssjukhuset Ryhov/Höglandssjukhuset

 • Whipples sjukdom
 • Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad

Visar översikter (83)

Prenumerera på våra nyhetsbrev