Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Endokrinologi

 • Rubrik
  Författare

 • Addisons sjukdom
 • Professor, överläkare Jörgen Isgaard, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Binjurebarkscancer
 • Med dr, specialistläkare Tanweera Khan, Onkologi, Blod- och tumörsjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Cushings syndrom
 • Professor Tommy Olsson, Medicincentrum/Norrlands Universitetssjukhus

 • D-vitaminbrist
 • Docent, överläkare Amra Osmancevic, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Diabetes insipidus
 • Docent, överläkare Oskar Ragnarsson, Endokrinologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Diabetes typ 1, barn, insjuknande + handläggning av akuta situationer
 • Docent, överläkare Ragnar Hanås, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården, Uddevalla och NÄL (Trollhättan)

 • Diabetes typ 1, barn, insulinjustering vid sjukdom
 • Docent, överläkare Ragnar Hanås, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården, Uddevalla och NÄL (Trollhättan)

 • Diabetes typ 1, barn, uppföljning
 • Docent, överläkare Ragnar Hanås, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården, Uddevalla och NÄL (Trollhättan)

 • Diabetes typ 1, insulinbehandling
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Diabetes typ 2, behandling – Frågor & Svar
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Diabetes typ 2, insulinbehandling
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Diabetes typ 2, peroral och annan behandling
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Diabetes, makrovaskulära komplikationer
 • Professor, överläkare Åke Sjöholm, Medicinkliniken Gävle sjukhus/Högskolan i Gävle

 • Diabetesdyslipidemi
 • Professor, överläkare Åke Sjöholm, Medicinkliniken Gävle sjukhus/Högskolan i Gävle

 • Diabetesnefropati
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Doping (hormondoping)
 • Docent Thord Rosén, Endokrinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Endokrin oftalmopati
 • Docent Leif Tallstedt, /St. Eriks Ögonsjukhus

 • Fabrys sjukdom
 • Överläkare Mikael Oscarson, Centrum för medfödda metabola sjukdomar och ME Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 • Feber, oklar (feberutredning)
 • Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

 • Feokromocytom
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Glukokortikoider, farmakologisk behandling ("kortisonbehandling") – vuxna
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Glukokortikoidresistens, kortisolokänslighet, kortisolresistens
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Gynekomasti
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hirsutism
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hyperkalcemi
 • Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset

 • Hyperkalemi
 • Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hypernatremi
 • Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hyperosmolärt non-ketotiskt syndrom (HNKS)
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hyperparatyreoidism, primär
 • Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Hypertermi
 • Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus

 • Hypertoni vid diabetes
 • Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 • Hypertoni, endokrin
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypertoni, malign
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypertoni, sekundär
 • Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 • Hypertyreos
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Hypofyssjukdomar, utredning
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypofyssvikt (hypofysär underproduktion, hypopituitarism)
 • Docent, överläkare Oskar Ragnarsson, Endokrinologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypofystumörer
 • Docent, överläkare Oskar Ragnarsson, Endokrinologimottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypofysär överproduktion
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Hypoglykemi, symtom och behandling
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypogonadotrop hypogonadism (hos män)
 • Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Hypokalcemi
 • Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset

 • Hypokalemi
 • Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Hypokalemisk periodisk paralys
 • Docent, överläkare Mats Palmér, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  Med dr, specialist i allmänmedicin, ST-läkare i Reumatologi Karin Lodin, /Karolinska Universitetssjukhuset

 • Hyponatremi
 • Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Hypotyreos
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Håravfall (alopeci)
 • Docent Taavi Kaaman, Mykolab/Stockholm

 • Incidentalom, adrenalt
 • Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Infertilitet, manlig
 • Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö

 • Insulinresistens
 • Professor, överläkare Åke Sjöholm, Medicinkliniken Gävle sjukhus/Högskolan i Gävle

 • Ketoacidos, diabetes
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Kontinuerlig subkutan glukosmätning (CGM) – Vuxna patienter med typ 1 och typ 2 diabetes
 • Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro

 • Kotkompressionsfraktur, lågenergetisk
 • Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

 • Lungcarcinoider
 • Docent, överläkare Dan Granberg, Tema Cancer, Medicinsk Enhet Bröst, Endokrina Tumörer och Sarkom/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm

 • Metabola syndromet
 • Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1)
 • Professor, överläkare Peter Stålberg, Endokrinkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska sjukhuset

 • Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN 2)
 • Docent, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg/Avd för endokrin- och sarkomkirurgi/Kirurgkliniken/Sahlgrenska Universitetssjuhuset

 • Neuroendokrina tumörer, gastrointestinala
 • Professor Eva Tiensuu Janson, Professor/ Överläkare/Uppsala Universitet

 • Osteoporos, primär
 • Professor, universitetssjukhusöverläkare Mattias Lorentzon, Enheten för Geriatrik/SU/Mölndals sjukhus
  Professor Dan Mellström, Geriatriska Kliniken/SU/Mölndals sjukhus

 • Osteoporos, sekundär
 • Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Pankreastumörer, neuroendokrina
 • Professor Barbro Eriksson, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Paraneoplastiskt syndrom (PS)
 • Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

 • Porfyria cutanea tarda (PCT)
 • Med dr, överläkare Mikael Alsterholm, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Specialistläkare Daphne Vassiliou, Porfyricentrum/Centrum för medfödda metabola sjukdomar och Medicinsk Enhet Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset

 • Porfyrisjukdomar
 • Porfyricentrum Sverige/CMMS, /Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Postprandiell hyperglykemi
 • Professor, överläkare Åke Sjöholm, Medicinkliniken Gävle sjukhus/Högskolan i Gävle

 • Prolaktinom
 • Med dr, överläkare Katarina Berinder, ME Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • SIADH (syndrome of inappropriate secretion of ADH, inadekvat ökad ADH-sekretion)
 • Professor Sigbritt Werner, Tema Inflammation och Åldrande, Medicink Enhet - Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • Struma
 • Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • Subakut (de Quervains) tyreoidit
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Testosteronbrist (hypogonadism) hos män
 • Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • Tyreoidea – palpabel knöl
 • Överläkare, docent, universitetslektor Joakim Hennings, Område kirurgi/Östersunds sjukhus

 • Tyreoidea och graviditet
 • Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka

 • Tyreoideacancer
 • Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

 • X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit (XLH)
 • Överläkare Sigridur Björnsdottir, Vuxenendokrinmottagningen/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  Professor, barnläkare Ola Nilsson, Barnkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro/Barnendokrinmottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Visar översikter (74)

Prenumerera på våra nyhetsbrev