Patient 1 (Fråga 1 / 5)
Manlig patient, 43 år. Var på skidsemester för en dryg månad sedan. Beskriver hur det ”klickade till” i vänster knä i en nedfart i samband med en tvär sväng. Inget fall eller något annat anmärkningsvärt noterades i samband med åket. Sedan dess ihållande smärta på insidan av knäleden i samband med aktivitet. Svullnar emellanåt, särskilt vid belastning. Skapat av docent, leg sjukgymnast Carina Thorstensson, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet Granskat av professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet
Misstänkt diagnos?