28 årig kvinna med akut cystit (Fråga 1 / 6)
28 årig tidigare frisk kvinna med akuta täta trängningar till vattenkastning med sveda och värk. Ingen feber. Nitritsticka är knallpositiv.
Utredning?