Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Zandra Olivecrona

Med dr, överläkare, Sektionen för neurokirurgi, anestesi- och intensivvårdsavdelningen/Universitetssjukhuset Örebro


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev