Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ulrika Lorentzon Fagerberg

Överläkare, Barnkliniken Gastro/Nutrition/Centrum för Klinisk Forskning/Västmanlands Sjukhus, Västerås


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev