Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ulf Jonsson

Specialist i Rättsmedicin, /Rättsläkarna i Väst AB


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev