Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ulf Hindorf

Med dr, överläkare, Gastrokliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev