Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Tryggve Nevéus

Docent, barnläkare, Barnmottagningen/Uppsala Akademiska Barnsjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev