Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Tove Hallböök

Docent, överläkare, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev