Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Torsten Sandberg

, Docent i infektionssjukdomar/Göteborgs universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev