Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Tim Resch

Docent, överläkare, Kärlkirurgiska Kliniken/Rigshospitalet Köpenhamn/delägare, Nordic Vascular Specialists AB


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev