Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Tiit Mathiesen

Docent, överläkare, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev