Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Thomas Schön

Professor, överläkare, Infektionskliniken/Kalmar sjukhus/Östergötland


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev