Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Thomas Gilljam

Docent, överläkare, Enheten för vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH)/Medicinkliniken/SU/Östra


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev