Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Thomas Gasslander

Docent, Kirurgiska kliniken /Universitetssjukhuset, Linköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev