Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Thomas Franzén

Docent, Överläkare, Matstrupslaboratoriet i Östergötland, Universitetskliniken för kirurgi/Vrinnevisjukhuset i Norrköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev