Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Sven Arne Silfverdal

Barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev