Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Susanne Bejerot

Professor, överläkare, Institutionen för medicinska vetenskaper/Örebro universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev